Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden
Gerard Heijmeriks

Voor inhoudelijke informatie:
Gerard Heijmeriks
E-mail: Gerard.Heijmeriks@han.nl 

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De minor HAN Rekenexpert leidt op tot expert rekenen. De student kan kiezen uit twee richtingen: primair onderwijs-> voortgezet onderwijs (po-vo) of vmbo->mbo.

Bij het onderdeel rekendomeinen en didactiek (1) komen hele getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en grafieken & verbanden uitgebreid aan de orde. Ook handig en schattend rekenen, probleem oplossen, de samenhang tussen rekenen en algebra en rekenprocedures als de staartdeling komen hier aan bod. Daarnaast komt het maken van rekentoetsen op de verschillende F-niveaus aan de orde.


Bij het onderdeel oefenen en zorg (2) ligt er een stevig accent op actief oefenen. Diverse technieken worden onderzocht en ten behoeve van de stage bewerkt. Bovendien wordt er aandacht besteed aan de inrichting van effectieve rekenlessen. Het nationaal protocol voor ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD) vormt het uitgangspunt voor theorie en praktijk rondom zorg voor zwakke en sterke rekenaars.


Stage (3) lopen de studenten zoveel mogelijk in duo’s, op twee scholen: po en vo of vmbo en mbo. Het accent ligt op doorlopende leerlijnen. In de stage geven de studenten rekenlessen aan groepen, begeleiding aan sterke rekenaars en rekenhulp aan zwakke rekenaars. Zij ontwikkelen programma's en dragen bij aan rekenbeleid van de stagescholen. Ook doen zij onderzoek naar aspecten van rekenbeleid. Voorbeelden daarvan zijn opbrengsten van verbetertrajecten, effectiviteit van een hulpprogramma, gevolgen van landelijke maatregelen rondom rekenbeleid of verschillen met andere scholen. De Grote Rekendag is een favoriet project om te begeleiden tijdens de po-stage.

Onderwerpen

 1. Rekendomeinen en didactiek én rekenbeleid(7,5 ec)
 2. Vaardigheden oefenen en onderhouden en sterke en zwakke rekenaars begeleiden (7,5 ec)
 3. Onderwijspraktijk, rekenbeleid en onderzoek (15 ec)

Soort minor

 • Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context
 • Dit is ook een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel)
 • Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt als een blok in het tweede semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

De student wordt expert doorlopende leerlijnen rekenen. Hij/zij kan rekenlessen geven, bijdragen aan rekenbeleid van vo- en/of mbo-scholen en kleinschalig onderzoek doen naar aspecten van rekenonderwijs.

Competenties

 1. vak- en vakdidactisch
 2. pedagogisch
 3. organisatorisch
 4. interpersoonlijk
 5. samenwerken met collega’s

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
3e jaarsstudenten pabo (vt en dt) en rekenvaardige studenten vo 2e graads (vt en dt) met affiniteit met de rol van rekendocent. Studenten met een baan in het onderwijs kunnen een van de stages eventueel daarbinnen uitvoeren.

Voorwaarden voor deelname
Minimaal propedeuse gehaald. Onderwijservaring, gelijkstaand aan die van reguliere derdejaars studenten. Affiniteit met rekenen.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

De toetsing bestaat uit twee schriftelijke deeltentamens rekendomeinen en didactiek en de presentatie van het onderzoek. Tevens vindt een persoonlijk gesprek met een van de docenten plaats naar aanleiding van het aangelegde portfolio. Het bevat beroepsproducten vanuit theorie en praktijk en het uitgevoerde onderzoek. 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De studenten worden elke dinsdag op het instituut verwacht van 9.30 tot 15.00 uur. De overige dagen van de week zijn bestemd voor stage en zelfstudie.. 

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Practica
 • Stage
 • Onderzoek naar aanleiding van zelf geformuleerde vragen
 • Presentaties

 

 • Voor pabostudenten: Groenestijn, M. van, e.a. (2011),  Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie BAO, SBO, SO, Assen, Van Gorcum
 • Voor vo-studenten: Groenestijn, M. van, e.a. (2012),  Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie VO, Assen, Van Gorcum

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright