Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Veroniek Simons

Voor inhoudelijke informatie:
Veroniek Simons
E-mail: veroniek.simons@han.nl
Tel: 0655218876

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Hou je van spelen? Van drama? Van theater?
Grijp dan nu je kans om je met deze minor verder te verdiepen in drama en theater.

In deze minor verken je al spelend verschillende theaterstijlen en dramawerkvormen. Je leert hoe je deze kunt ontwerpen en begeleiden. Want het begeleiden van spel vereist een heel andere didactiek. Je ontwikkelt je kwaliteiten als begeleider en ontwerper om uiteindelijk op je werkplek met een mooi eindproduct te komen. Bijvoorbeeld in de vorm van een theaterstuk met je leerlingen of een themavoorstelling die je zelf op scholen of centra gaat spelen. We bieden een praktijkgericht programma met veel spel.

Hierbij komen verschillende rollen van de student aan bod

 • De student als speler en vormgever
 • De student als begeleider
 • De student als onderzoeker en ontwerper

 

Inhoud van de minor:
De minor bevat drie onderwijseenheden.

Drama en theater

 • De student als speler en vormgever.

Kennismaken met theaterstijlen en opvattingen, theatergeschiedenis en theatervoorstellingen. Spelend ervaar je deze componenten van theater en ga je op zoek naar toepassingen.

Begeleiden

 • De student als onderzoeker, ontwerper en begeleider

Verschillende dramawerkvormen worden praktisch onderzocht. Je ervaart welke werkvormen voor welke doelen ingezet kunnen worden en hoe je deze zelf kunt aanbieden en begeleiden. Er wordt een start gemaakt met het uitvoeren daarvan in de praktijk.

De werkplek

 • De student als onderzoeker, ontwerper en begeleider

De ontwikkeling en uitvoering van drama/theaterprojecten op de werkplek. Mogelijke stageprojecten zijn:

 • Een themavoorstelling maken die je zelf op scholen gaat spelen.
 • Workshops ontwikkelen en uitvoeren, gekoppeld aan een themavoorstelling.
 • Een lessenreeks uitvoeren bij een speciale doelgroep of gekoppeld aan een vak.
 • Een doelgroep begeleiden naar een voorstelling.
 • Deze minor is een blokminor. De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden. Deze minor kan in overleg met de uitvoerende docenten ook als lint-variant gevolgd worden. Het is zowel een verbredende als verdiepende minor.

Soort minor

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden. Deze minor kan in overleg met de uitvoerende docenten ook als lint-variant gevolgd worden. Het is zowel een verbredende als verdiepende minor.

 

Voor algemene informatie: ask@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie: Veroniek Simons veroniek.simons@han.nl Tel: 0655218876

 

 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Aan het eind van de minor

 • Is je eigen spelontwikkeling dermate gegroeid dat je in staat bent om het te gaan overdragen.
 • Heb je zicht op theater en haar geschiedenis zodat je weet met welk medium je aan het werk bent.
 • Kun je een drama-en theateraanbod ontwikkelen en uitvoeren passend bij de doelgroepen van je bacheloropleiding.
 • Kun je drama begeleiden tijdens je lessen of bijeenkomsten.
 • Kun je een veilig leerklimaat creëren.

Theater/drama is een krachtig middel. Het kan je raken en je ogen openen. Het kan verbinden, nieuwe inzichten creëren, plezier geven, als uitlaatklep werken…………..

 

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Pabo
 • Verschillende richtingen van Social Studies (Pedagogiek, Psychologie, CMV, CTO, SPH)
 • Communicatie, mediatechniek
 • Opleidingskunde
 • En overigen die drama en theater willen koppelen aan hun beroep

Voor derde- of vierdejaars studenten uit deze studierichtingen is deze minor een goede aanvulling op hun major-programma.

 

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt wat aantoonbare ervaring opgedaan met het vak drama
 • Je hebt affiniteit met het theatervak
 • Je bent in staat 100% aanwezig te zijn en  compenseert gemiste lessen in parallel groep of door middel van een compensatie opdracht

Goed om te weten

 • Er is een mogelijkheid om als deeltijder/cursist in te stromen. Er zijn speciale aanpassingen in het programma mogelijk. Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek Deeltijdstudenten moeten rekening houden met lessen op twee dagen. Zij kunnen eventueel een jaar over het programma doen.
 • Kosten van voorstellingen en externe workshops worden vanuit een gezamenlijke kas betaald. Momenteel is de bijdrage aan deze kas op €80 per persoon gesteld.
 • Deeltijdstudenten volgen een deels aangepast programma. Zij zijn b.v. vrijgesteld van de externe activiteiten.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • De speelvloer wordt gebruikt om informatie over te dragen tijdens presentaties die als toets functioneren.
 • Alle toetsen zijn praktijkgericht met een schriftelijke en/of theoretische verwerking.
 • Stagevoorstellingen en andere producten worden getoetst als product waarbij het proces een belangrijke factor is.
 • Een literatuuronderzoek wordt als toets gekoppeld aan een praktijk gerelateerde onderzoeksvraag.
 • Reflecteren op eigen ontwikkeling is een vast onderdeel bij de afsluiting van iedere onderwijseenheid.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De drie onderwijseenheden worden in de eerste 10 weken op drie verschillende dagen aangeboden. De lestijd beslaat op die dag een dagdeel, de overige tijd wordt ingezet voor repetities en groepsopdrachten.

De overige dagen worden naar eigen inzicht besteed aan zelfstudie, workshops, gezamenlijke repetities. Na 10 weken is de lesgebonden tijd nog op 1 dag en de rest van de gehele werkweek kan ingezet worden voor het uitvoeren van stageprojecten. De eerste kennismakingsweek zijn er diverse  extra voorstellingen en workshops. Theaterbezoek vraagt enkele avonden in de lesperiode.

Werkvormen
Binnen deze minor volg je werkcolleges drama en theater. Bijvoorbeeld op het gebied van:

 • Drama- en theaterwerkvormen
 • Presentaties
 • Theaterbezoek
 • Workshops intern en extern
 • Intervisie en stagebegeleiding
 • Stageproducten ontwikkelen en uitvoeren
 • Beeldregistraties 

Is altijd actueel en wordt bij de start van de minor bekend gemaakt.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright