Deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden
Veroniek Simons

Voor meer informatie:
ask@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Voor inhoudelijke informatie:
Veroniek Simons
E-mail: veroniek.simons@han.nl
Tel: 0655218876

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Dit is een minor voor deeltijdstudenten Educatie met veel praktijk en ervarend leren en is gericht op verbreding en verdieping van het docentschap. De basisvaardigheden van het voor de klas staan zijn al eigen gemaakt maar de stap naar dynamisch en betekenisvol onderwijs geven is nu te realiseren. Hoe maak je docentschap voor jezelf een vak waar je jaren mee vooruit kunt? Hoe kun je genieten en energie krijgen? Docentschap is een beroep met een missie. Hoe kom je daaraan toe?  

Voor een impressie van deze minor zie: https://youtu.be/c0jZt9jppnk                                                                                                                                                                           

Periode 1 OWE: Drama als middel

Als vakdocent onderzoek je welke dramawerkvormen je kunt inzetten om lesstof met betrekking tot je vakgebied toegankelijker, aantrekkelijker en boeiender te maken.

Het inzetten van vertellen als didactisch instrument is een oude techniek die geplaatst wordt in de onderwijscontext.

Verhalen brengen de lesstof dichterbij omdat ze concreet, beeldend en spannend kunnen zijn. Een eigentijdse variant van vertelkunst is “digital storytelling” of digitaal vertellen.

Als mentor van een klas zal je met enige regelmaat thema’s (zoals pesten, alcohol, seksualiteit, vriendschap) moeten en willen behandelen. Dramawerkvormen geven nieuwe mogelijkheden in een mentor les.

 

 

Periode 2 OWE: Pedagogische tact 3

In deze onderwijseenheid onderzoek je je professioneel handelen, en zoek je naar handelingsalternatieven a.d.h.v. ingebrachte casuïstiek.

Er wordt gewerkt vanuit de volgende vragen: Vanuit welke overtuigingen handel je? Wat is de invloed van je socialisatie? Wat zijn jouw waarden en normen en hoe kom je daaraan?

Je doet onderzoek, zowel theoretisch als d.m.v. oefeningen en spel, naar je eigen betekenisgeving.

 

 

Periode 3 OWE: Film en Sociale Media

In deze onderwijseenheid besteden we ruimschoots aandacht aan hoe je met behulp van digitale media kunt werken met de inhoud van je eigen vakgebied. Je leert een breed scala aan digitale middelen kennen waarmee je jouw onderwijs aantrekkelijker, afwisselender of efficiënter kan maken. Je krijgt meer didactische gereedschappen in handen zodat je deze in kunt zetten om het leerplezier van kinderen en jongeren te verhogen. Ook kan je beter tegemoet komen aan verschillen tussen leerlingen.

 

 

Periode 4 OWE: Er op uit!

Het kader schetsen wij, de invulling maak jij!

In deze onderwijseenheid ga je erop uit. Je gaat op je ‘reis’ op zoek naar waardevolle onderwijs gerelateerde activiteiten die buiten het door jou al gebaande pad om gaan. Je kan denken aan het meedraaien op een andere school (eventueel in het buitenland) en daar ook activiteiten ontwikkelen en uitvoeren. Je kan ook denken aan het bezoeken van steden, musea, symposia, conferenties, scholen of meegaan op een studiereis van het ILS. Het wordt een combinatie van bezoeken, ontwerpen en uitvoeren en dat dan presenteren.

Soort minor

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep.

Deze minor is een lintminor en duurt 10 maanden. Er zijn meestal twee startmomenten, namelijk september en februari.

 

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Veroniek Simons
E-mail: veroniek.simons@han.nl
Tel: 0655218876

Doel van deze minor:

 • Het ontwerpen en uitvoeren van leerarrangementen op het gebied van drama.
 • Het ontwerpen en uitvoeren van leerarrangementen op het gebied van social media en ict.
 • Het ontwikkelen van eigen presentatie en docentvaardigheden.
 • Het inzicht verwerven in je professioneel handelen.
 • Het reflecteren op eigen ontwikkeling, mede door inbreng in intervisie.
 • Het begeleiden van werkvormen (drama en ict) op de werkplek.
 • Leeropbrengsten vertalen naar eigen praktijk.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Tweedegraads lerarenopleidingen 
 • Pabo

3e of 4e jaars HBO studenten uit deze studierichtingen vinden een goede aansluiting op hun Major programma.

 • Je bent deeltijd student aan een HBO instelling.
 • Je bent in staat 100% aanwezig te zijn en compenseert gemiste bijeenkomsten door middel van een compensatie opdracht.

Goed om te weten
Alleen deeltijdstudenten kunnen deelnemen aan deze minor

 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • De speelvloer en het beeldscherm worden gebruikt om informatie over te dragen tijdens presentaties die als toets functioneren.
 • Alle toetsen zijn praktijkgericht met een schriftelijke en/of theoretische verwerking.
 • Stageproducten worden getoetst als product waarbij het proces in belangrijke mate meetelt.
 • Reflecteren op eigen ontwikkeling is een vast onderdeel bij de afsluiting van iedere onderwijseenheid.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

Door het hele jaar zullen er in de lesweken op dinsdagavond bijeenkomsten zijn. In een ritme van acht weken les en uitvoeren van opdrachten op een werkplek, heb je daarna nog twee weken tijd voor afronding. De eerste onderwijseenheid start in periode 1 en zo volgt in periode 2 de tweede onderwijseenheid, in periode 3 de derde en periode 4 de vierde. De werkplekcomponenten van de onderwijseenheden worden bij voorkeur in de betreffende periode uitgevoerd. Opdrachten kunnen vaak worden ingepast in het werkplekleren. Het is van belang dat je gedurende deze minor periode opdrachten kunt uitvoeren in het werkveld, op een relevante werkplek of stageschool.

Werkvormen

 • Drama en theaterwerkvormen, filmfragmenten
 • Presentaties individueel en in groepsverband
 • ICT opdrachten
 • Intervisie en stagebegeleiding
 • Deelname specifieke social media
 • Training
 • Huiswerk
 • Stageproducten ontwikkelen en uitvoeren

Is steeds actueel en wordt daarom bekend gemaakt bij de start van de minor.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright