Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden
Henny van Gaalen

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Voor inhoudelijke informatie:
Henny van Gaalen
henny.vangaalen@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De minor Slim Plannen en Organiseren in de Zorg van de HAN richt zich op het verbeteren en innoveren van processen in de zorg. Hoe bijzonder de zorgsector is, mag je zelf ervaren in projecten binnen ziekenhuizen, careinstellingen of medische bedrijven, waarbij je de opgedane theoretische kennis direct toepast.

Deze minor geeft je meer zicht in de grootte, de spelers en de werking van de zorgsector. Naast maatschappelijke vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen in de zorg, ga je ook in op de meer technische aspecten die spelen rondom het organiseren van patiënten- en cliëntenstromen, financiële stromen en goederenstromen. Je richt je daarbij op het verbeteren en innoveren van werk- en zorgprocessen, afgezet tegen het vraagstuk van waardetoevoeging en de veranderende visie op zorg en de gezonde mens.

Binnen de minor SPOZ doe je naast basiskennis over de zorg, vooral praktische ervaring op met het verbeteren en innoveren van de processen in de zorg. Dit en het GxP-certificaat, zie hieronder, maken je tot een (vol)waardig gesprekspartner met interne- en externe erkenning.

GxP-certificaat 

Tijdens de minor kun je een officieel GxP-certificaat halen, waarmee je je kansen op een baan binnen en buiten deze sector sterk vergroot. GxP is een overkoepelende term voor een stelsel van kwaliteitssystemen. Kwaliteit en Good Practice staan voor de veiligheid van consumptie van producten voordat ze bij de cliënt of klant terechtkomen. Hoe zo’n kwaliteitssysteem eruitziet in de theorie en werkt in de praktijk leer je in de training die verzorgd wordt door Rescop.

 

Onderwerpen

 • De structuur van de zorgsector: Maatschappelijke en marktontwikkelingen, ondernemerschap en netwerken in de zorg, financiering, kwaliteitssystemen en wet- en regelgeving.
 • Management: Projectmanagement, Scrum-workshop, LEAN Management, Verandermanagement in de zorg en het werkelijk uitvoeren van projecten.
 • Processen in de zorg: Basiskennis logistiek, patiëntenlogistiek, besturing van patiëntenstromen, capaciteitsplanning, goederenlogistiek, GxP Good Manufacturing Practices, ketenzorg en zorgketens.
 • Praktijkervaring in de Zorg en met de Zorg: externe gastsprekers, gastcolleges van (zorg)lectoraten, bedrijfsbezoeken, Zorggame en het uitvoeren van onderzoeksprojecten in de praktijk.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

De minor laat je kennis maken en/of bereidt je voor op het werken in de beroepssector Zorg, welke veel groter is dan ziekenhuizen, verpleegtehuizen of GGZ alleen.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Inzicht in processen en ontwikkelingen binnen de zorgsector
 • Verbeteren en innoveren van processen binnen zorginstellingen
 • Anticiperen op zorginnovaties en de gevolgen daarvan binnen de organisatie.

Competenties

 • Patiënten-, cliënten-, goederen- en informatiestromen in zorginstellingen beheersen en verbeteren
 • Efficiënte processen in zorginstellingen plannen en organiseren
 • Sturing geven en bijdragen aan veranderingen en projecten binnen de zorgorganisatie

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major. Maar vooral als deze je interesseert!

Voor wie?

 • Studenten van economische of technische managementopleidingen die kennis en ervaring willen opdoen over de werking van de zorgsector en die zich willen richten op het verbeteren en innoveren van processen binnen de zorg. 
 • Studenten die een zorg- of welzijnsopleiding volgen en willen weten hoe processen binnen de zorg te verbeteren en te innoveren zijn en die willen weten wat dit voor de zorg betekent als het gaat om het organiseren van de processen.

Voorwaarden voor deelname
Je hebt minimaal 4 semesters gevolgd van een economische, technische managementopleiding of zorgopleiding op bachelor- of masterniveau.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Tentamen-Rescop
 • Vak gerelateerde (voorbereidings-)opdrachten
 • HAN-Zorggame
 • Presentatie en discussie onderzoeksproject van praktijkopdracht
 • Artikel bij onderzoeksproject van praktijkopdracht

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

In de eerste vijf weken krijg je veel theorie middels hoor- en werkcolleges. In dit theoretisch blok heb je ruim 20 college-uren per week. In week 8 en 9 worden alle vak gerelateerde opdrachten afgerond. Vanaf week 7 heb je wekelijks 1 tot 2 dagen colleges en workshops en ben je 3 tot 4 dagen op je praktijklocatie bezig met je onderzoeksopdracht samen met een of twee medestudenten. De onderzoeksopdrachten zijn vooraf geregeld door de minor SPOZ. De onderzoeksopdracht rond je af met een eindpresentatie bij de opdrachtgever of tijdens een minisymposium zorglogistiek, waarbij je begeleidend docent ook aanwezig is. De laatste week van de minor bestaat uit herkansingsmogelijkheden.

De minor SPOZ is een intensief programma, met veel ruimte voor de praktijk. De bedrijfsbezoeken, gastsprekers en onderzoeksopdrachten worden voor de studenten geregeld door de minor.

Werkvormen

 • Hoor- en werkcolleges
 • Workshops, zorggame, gastsprekers uit de praktijk en gastcolleges door lectoraten
 • Bezoeken aan zorginstellingen of medische bedrijven
 • Onderzoeksopdrachten binnen ziekenhuizen en andere zorginstellingen

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

  • Doorbreek de cirkel, A. Ardon, Business Contact, meest recente druk 
  • Ontketen de vernieuwing, A. Ardon, Business Contact
  • Kwaliteitsmanagement, R. Emmerik, Pearson Education, meest recente druk
  • Logistiek in de zorg, H.H. Glöckner, S. Weijers, Noordhoff Uitgevers, meest recente druk

 

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright