Voltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
-- niet aangeboden
Joke Westra

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Voor inhoudelijke informatie:
Joke Westra
E-mail: joke.westra@han.nl
Tel: 0655208762

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Energie wordt een steeds schaarser goed, waar we zuinig mee moeten omgaan. Dat zorgt ervoor dat de energiewereld meer dan ooit in beweging is. Met als belangrijkste focus: het ontwikkelen van nieuwe duurzame oplossingen voor de productie, transport en distributie van energie. De minor biedt je de ultieme mogelijkheid om je te verdiepen in de wereld van energietechniek.

De Power Minor wordt door de HAN in Arnhem, de HHS in Delft en de HVA in Amsterdam in samenwerking met TenneT verzorgd. De minor biedt je de uitgelezen mogelijkheid om je te verdiepen in de wereld van energietechniek.Je raakt vertrouwd met de belangrijkste basiskennis op energiegebied. Landelijk netbeheerder TenneT geeft je met gastlessen (door hun experts) en bedrijfsexcursies een goede indruk van hoe het er in de praktijk toegaat. De opgedane kennis pas je ook direct in de praktijk toe, want in deze minor ga je projectmatig aan de slag met een ontwerpopdracht.

Power Minor Specials

·         Gastlessen van experts uit de praktijk

·         Projectmatige ontwerp opdrachten

·         Bedrijfsbezoeken

Deze minor is ontwikkeld in samenwerking met TenneT, de Haagse Hogeschool en de HVA. De minor bevat de volgende onderdelen.

Productie:

Door de klimaatverandering wordt opwekking van energie, en vooral renewable energie, een steeds belangrijker issue.

Transport:

Energie die is opgewekt in centrales of zonneparken, moet over grotehoogspanningstransportnet afstanden getransporteerd worden naar de gebruikers. Dat gebeurt via het hoogspanningstransportnet.

Distributie:

Bij het ontwerp van distributienetten is de uitdaging om het verlies van energie zo laag mogelijk te houden en tegelijkertijd de leveringszekerheid zo hoog mogelijk. Dat vraagt om ontwerpers die vanuit systemen kunnen denken en met innovatieve oplossingen komen.

Onderwerpen

·         Inleiding 3-fase systemen en elektrische velden

·         Synchrone machine als generator

·         Klassieke centrales versus renewable energie

·         Hoogspanningstechniek

·         Loadflow en Kortsluitstromen

·         Netstructuren en vermogensschakelaars

·         Beveiligingen en selectiviteit

·         Frequentie-vermogen regeling

·         DC grid

·         Geleiderdoorsnede volgens NEN1010

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in het 1e semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

De beroepstaak die in deze minor centraal staat is het ontwerpen van energiesystemen.

Competenties

Gewerkt wordt aan de onderstaande competenties:

·         Ontwerpen van een elektrotechnisch systeem of installatie

·         Managen van technische, organisatorische en bedrijfskundige werkprocessen

          binnen een project

·         Onderzoeken

·         Communiceren en samenwerken

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je HAN-opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Om deze minor succesvol te kunnen doorlopen is het van belang dat je in de hoofdfase zit van een opleiding Elektrotechniek.

Ook HvA studenten Engineering: Sustainable Energy Systems en - Engineering: Intelligent Devices & Sensors worden toegelaten.

Voorwaarden voor deelname
Voorwaarde om de minor positief te kunnen afronden is dat je de propedeuse Elektrotechniek hebt afgerond en tenminste 30 EC in de hoofdfase hebt gevolgd.

Goed om te weten
Als je de minor met een voldoende hebt afgesloten ontvang je van TenneT het Power Minor Cerfiticaat.

Er kunnen maximaal 32 studenten  deelnemen aan deze minor.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Summatieve toetsing

De theorie wordt met een aantal toetsen afgesloten. De projectopdracht levert ook een cijfer op. Het eindcijfer is het gemiddelde van de toetsen  en het cijfer van de projectopdracht.

Geen enkel van de deelcijfers mag lager dan 5,5 zijn.

Als je de minor met een voldoende hebt afgesloten ontvang je van TenneT het Power Minor Certificaat.

Wat is een summatieve toetsing?

Summatieve toetsen zijn altijd gericht op de competenties die je nodig hebt om een beroepstaak te kunnen uitvoeren, en op de bijbehorende gedragsindicatoren. Je krijgt hier studiepunten voor.

 

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lesplaatsen zijn Arnhem (HAN en TenneT), Delft (HHS) en Amsterdam (HVA) (onder voorbehoud).

De minor bestaat uit een aantal theorielessen bij de betreffende hogeschool (geconcentreerd in enkele dagen per week) plus een projectopdracht.

Werkvormen

·         Theorielessen

·         Practicumopdrachten

·         Projectwerk

·         Excursies

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright