Voltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
-- informatie volgt
Johan van Dijk

Voor inhoudelijke informatie:

Johan van Dijk, hoofddocent Werktuigbouwkunde
E-mail: JW.vandijk@han.nl
Tel: 0640421309

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Minor machinebouw (VT en DT)

Van klantvraag (idee) tot machineontwerp. Dat is het centrale thema bij de minor Machinebouw.

In deze minor van de HAN University of Applied Sciences leer je hoe je (delen van) complexe machines en apparaten ontwerpt. Hierbij gaat het niet alleen om de functionaliteit van de machine zelf, maar gaat het ook om de betrouwbaarheid, levensduur en interactie tussen mens en machine. Afhankelijk van het project zal het inhoudelijke accent o.a. kunnen liggen op het gebied van (grote) Machinebouw, Productieautomatisering, Agrotechniek, Procestechniek en/of Industriële Robotisering.

Voltijdstudenten:
Kleine groepen (4-6p.) studenten ontwerpen voor een externe klant een (deel van een) machine, uiteenlopend van een uienraapmachine tot een high-speed snijapparaat voor textiel. Al deze machines hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij aangedreven zijn en dynamisch worden belast.
Om een goed ontwerp mogelijk te maken, wordt naast het project ook onderwijs aangeboden. Met de hier opgedane kennis is de student in staat zijn ontwerp-kwaliteiten op een hoger niveau te brengen.

Tijdens het Groepsproject voer je opdrachten uit voor externe klanten, bijvoorbeeld: Marel, Hytorc, Heves Engineering, Enduteq en MechDes/AWL.
De minorcoördinator heeft deze real-life opdrachten in beheer en bepaalt (na overleg) welke opdracht door welke projectgroep zal worden uitgevoerd.

Naast het Groepsproject doet iedere voltijd student ook een eigen opdracht (naar keuze) voor het individuele Performance Assessment.

Deeltijdstudenten:
Definiëren hun eigen project binnen het bedrijf waar zij werkzaam zijn; na goedkeuring van de minorcoördinator kan hieraan worden gewerkt gedurende de gehele minor.

Aandachtsgebieden:

 • Het analyseren en formuleren van de klantvraag
 • Het opstellen van een pakket van eisen
 • Het (detail) ontwerpen van een aangedreven dynamisch belaste constructie
 • Het bedenken & realiseren van proof-of-principles, proof-of-concepts of zelfs een prototype
 • Het toepassen van werktuigbouwkundige kennis, inzichten en constructieprincipes

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor en wordt 1 keer per jaar (1e semester) als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Kan volgens een gestructureerde werkmethodiek ontwerpen (bijvoorbeeld MPO)
 • Kan complexe ontwerp- en constructieberekening maken voor het dimensioneren van aangedreven dynamisch belaste machines of apparaten
 • Kan EEM-analyses uitvoeren en beoordelen
 • Kan – met beperkte begeleiding – een complex ontwerpproject op planmatige wijze uitvoeren
 • Kan onderzoek doen naar bestaande theorieën en oplossingen die relevant zijn voor het oplossen van het vraagstuk en kan die naar waarde inschatten

Competenties, waaraan zal worden gewerkt:

 • C1: Analyseren
 • C2: Ontwerpen
 • C5: Managen
 • C6: Adviseren
 • C7: Onderzoeken
 • C8: Professionaliseren

Voor wie?
3e jaars Hbo-student Werktuigbouwkunde of Automotive (technische richting)

Voorwaarden voor deelname

Basiskennis op niveau 2 is vereist van:

 • Mechanica (statica/dynamica/sterkteleer)
 • Materiaalkunde
 • Productietechnieken
 • Besturingstechniek
 • Meet- en Regeltechniek
 • Technisch tekenen (CAD 2D/3D)
 • Aandrijftechniek (electro/hydrauliek/pneumatiek)
 • Werktuigonderdelen
 • EEM-analyses m.b.v. van bijvoorbeeld SolidWorks, Inventor of Siemens NX

Je kennisniveau is zodanig dat je in staat bent een eenvoudige aangedreven machine te ontwerpen, dimensioneren en berekenen, zoals bijvoorbeeld een betonmolen.

TOELATINGSCRITERIA:

 • Propedeuse behaald;
 • Totaal minimaal 150 studiepunten behaald; zo niet, evt. gesprek met minorcoördinator;

Goed om te weten

 • Na de 1e inschrijving, vindt er een intakegesprek plaats. In dat gesprek wordt bekeken of jij voldoet aan alle toelatingscriteria, en of datgene wat de minor biedt ook overeenkomt met jouw verwachtingen; mail een overzicht van de reeds behaalde resultaten naar: jw.vandijk@han.nl;
 • Voor deze minor (1e semester) kan je je alleen in het voorjaar aanmelden in Alluris door je eerst als groep (4-6 studenten) aan te melden bij de minorcoördinator: jw.vandijk@han.nl

Toetsing:

De minor is onderdeel van de opleiding Werktuigbouwkunde; de kwaliteit van de toetsing wordt geborgd door de examencommissie Engineering binnen de Academie Engineering & Automotive van de HAN.

De minor kent één tentamen á 30 studiepunten; dit tentamen bestaat uit meerdere deeltentamens per periode (2) van 9 weken:

 • Deeltentamens periode 1:

- twee schriftelijke tentamens van de theorievakken van periode 1 - individueel

- Plan van Aanpak (projectplan) - groep

- Conceptkeuze (design review)  - groep

 • - Individuele casus: dit bestaat uit het uitwerken een zelfgekozen casus en hiervan een mini-constructiedossier opleveren aan het eind van periode-1; toetsing in periode-2, zie onder.

 • Deeltentamens periode 2:

- twee schriftelijke tentamens van de theorievakken van periode 2 - individueel

- Projectrapportage & Projectpresentatie - groep

- Performance Assessment (PA: individueel); dit bestaat uit het voeren van een criteriumgericht interview n.a.v. het ingeleverde constructiedossier behorend bij de zelfgekozen casus.


NB:

Ieder (deel)tentamen moet met minimaal het cijfer 5.5 afgerond zijn om deze minor te kunnen afronden.

Voor meer informatie:

ask@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

 

 

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

De totale studiebelasting is 840 uur (30stp). Je hebt ongeveer 300 uur les, daarnaast wordt van je verwacht dat je ca. 250 uur aan het Groepsproject werkt en ca. 100 uur aan het individuele project. De rest van de studiebelasting bestaat uit het maken van huiswerk, afleggen van toetsen etc.

NB:
i.v.m. de deelname van deeltijdstudenten, zullen alle lessen, gastcolleges, etc. geroosterd worden op de dinsdagmiddag en –avond. De rest van de week is er dus ruimte voor (groeps- en individueel) projectwerk en zelfstudie.

Werkvormen

Behalve het volgen van lessen en maken van huiswerk, werk je in een groep van minimaal 4 en maximaal 6 studenten aan een ‘real-life’ project, afkomstig van een bedrijf of onderzoeksinstelling.
De projectopdrachten worden door de minorverantwoordelijke aangenomen en voorbesproken met de opdrachtgevers. Het streven daarbij is om de opdrachten zoveel mogelijk af te stemmen op de inhoud van de lessen. Indien mogelijk weet je nog voor de zomer (voorafgaand aan de start van de minor) in welke groep je zit en wie de opdrachtgever wordt met bijbehorende opdracht. Hier bij inbegrepen is een bezoek aan deze opdrachtgever.


Tijdens het uitvoeren van de projecten word je zowel procesmatig als vakinhoudelijk begeleid door middel van wekelijkse voortgangsbesprekingen (‘ING-uren’) met de minorverantwoordelijke. Voortgangsbesprekingen met de opdrachtgever moet je zelf organiseren.
Omdat voor veel studenten geldt, dat ze ná deze minor met de afstudeeropdracht beginnen, is één van de doelstellingen om je middels het project goed voor te bereiden op het uitvoeren van een afstudeeropdracht.

NB:

Aanmelden voor deze minor kan alleen als groep.

Uitzonderingen:

- EXTERNE HAN-studenten;

- studenten die een eigen bedrijfscasus meebrengen.

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright