Deeltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
-- niet aangeboden
Johan van Dijk

Voor meer informatie:
ask@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Voor inhoudelijke informatie:
Johan van Dijk, hoofddocent Werktuigbouwkunde
E-mail: JW.vandijk@han.nl
Tel: 0640421309

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Van klantvraag tot machine. Dit is het centrale thema in de minor machinebouw. In deze minor van de HAN University of Applied Sciences leer je hoe je (delen van) complexe machines ontwerpt. Hierbij gaat het niet alleen om de functionaliteit van de machine zelf, maar gaat het ook om de betrouwbaarheid, levensduur en interactie tussen mens en machine.

Als werkende deeltijdstudent ontwerp je intern of voor een externe klant een (deel van een) werktuig: dat kan een machine zijn of een (complex) apparaat; uiteraard afhankelijk van de omgeving waarin je werkzaam bent.
Al deze werktuigen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij aangedreven zijn en dynamisch worden belast.
Om een goed ontwerp mogelijk te maken, wordt naast het project ook onderwijs aangeboden. Met de hier opgedane kennis is de student in staat zijn ontwerp-kwaliteiten op een hoger niveau te brengen.

Je dient ZELF voor een project op niveau te zorgen binnen je eigen bedrijf. De gekozen opdracht dient goedgekeurd te worden door de minorcoördinator op geschiktheid voor deze minor.

Onderwerpen

 • Het analyseren en formuleren van de klantvraag
 • Het opstellen van een pakket van eisen
 • Het ontwerpen van een aangedreven dynamisch belaste constructie
 • Het ontwerpen van een machine uit het oogpunt van duurzaamheid
 • Het toepassen van werktuigbouwkundige kennis, inzichten en constructieprincipes
 • Het toepassen van regelingen en besturingen

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor en wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Kent verschillende creativiteits- en ontwerpmethodieken en kan die toepassen op een ontwerpopdracht
 • Kan volgens een gestructureerde werkmethodiek ontwerpen (bijvoorbeeld MPO)
 • Kan complexe ontwerp- en constructieberekening maken voor het dimensioneren van aangedreven dynamisch belaste machines
 • Kan EEM-analyses uitvoeren en beoordelen
 • Kan – met beperkte begeleiding – een complex ontwerpproject op planmatige wijze uitvoeren
 • Kan onderzoek doen naar bestaande theorieën en oplossingen die relevant zijn voor het oplossen van het vraagstuk en kan die naar waarde inschatten

Competenties

 • Analyseren
 • Ontwerpen
 • Managen
 • Adviseren
 • Onderzoeken
 • Professionaliseren

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
 
HBO-student Werktuigbouwkunde,

Voorwaarden voor deelname

Basiskennis op niveau 2 is vereist van:

 • Mechanica (statica/dynamica/sterkteleer)
 • Materiaalkunde
 • Productietechnieken
 • Besturingstechniek
 • Meet- en Regeltechniek
 • Technisch tekenen (CAD 2D/3D)
 • Aandrijftechniek (electro/hydrauliek/pneumatiek)
 • Werktuigonderdelen
 • EEM-analyses m.b.v. van bijvoorbeeld SolidWorks, Inventor of Siemens NX
 • Je kennisniveau is zodanig dat je in staat bent een eenvoudige aangedreven machine te ontwerpen, dimensioneren en berekenen, zoals bijvoorbeeld een betonmolen.

TOELATINGSCRITERIA:

 • Basis- en hoofdfase-module Mechanical Engineering (BME & HME) volledig afgerond, zowel vakken als portfolio’s !!
 • Totaal minimaal 150 studiepunten behaald; zo niet, evt. gesprek met minorcoördinator

Goed om te weten

 • Na de 1e inschrijving, vindt er een intakegesprek plaats. In dat gesprek wordt bekeken of jij voldoet aan alle toelatingscriteria, en of datgene wat de minor biedt ook overeenkomt met jouw verwachtingen; mail een overzicht van de reeds behaalde resultaten naar: jw.vandijk@han.nl.

De minor is onderdeel van de opleiding Werktuigbouwkunde; de kwaliteit van de toetsing wordt geborgd door de examencommissie van Engineering binnen de Academie Engineering & Automotive van de HAN.

De minor kent één tentamen á 30 studiepunten; dit tentamen bestaat uit meerdere deeltentamens per periode (2) van 9 weken:

 • Deeltentamens periode 1:
  - twee schriftelijke tentamens van de theorievakken van periode 1
  - Plan van Aanpak (projectplan)
  - Conceptkeuze (design review) 
 • Deeltentamens periode 2:
  - twee schriftelijke tentamens van de theorievakken van periode 2
  - Projectrapportage & Projectpresentatie (o.b.v. ingeleverde constructiedossier)


NB: Ieder (deel)tentamen moet met minimaal het cijfer 5.5 afgerond zijn om deze minor te kunnen afronden.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

De totale studiebelasting is 640 uur. Je hebt ongeveer 300 uur les, daarnaast wordt van je verwacht dat je ca. 200 uur aan je eigen project werkt. De rest van de studiebelasting bestaat uit het maken van huiswerk, afleggen van toetsen etc.

NB-1: alle lessen zullen geroosterd worden op de dinsdagmiddag en –avond.

NB-2: deze minor/module draait 2x per jaar:
- in semester-1 primair bedoeld voor voltijdstudenten
- in semester-2 primair bedoeld voor deeltijdstudenten

Werkvormen

Tijdens het uitvoeren van je project word je, waar nodig, procesmatig en evt. vakinhoudelijk begeleid door middel van wekelijkse voortgangsbesprekingen met de minorcoördinator (ING-uren).

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright