Voltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Sander Leer, Peter Schulz

Voor inhoudelijke informatie:
Sander Leer en Peter Schulz
E-mail: Sander.Leer@han.nl en Peter.Schulz@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Volg de minor Scripting voor Designers bij de HAN en ontwikkel de scripts en programma’s om prototypes van interactieve objecten (applicaties, websites, gebruiksvoorwerpen, kunstwerken) tot leven te laten komen.

Scripting is een vorm van computerprogrammeren. Je ontwerpt interactieve objecten, en valideert jouw ontwerpideeën met behulp van prototypes. Een belangrijk onderdeel van die prototypes is de software die de prototypes hun intelligentie en interactiemogelijkheden geeft.

Design tot leven brengen
In een iteratieve en exploratieve wijze ontwikkel je de software die jouw designs ook echt laten
werken. De kans is groot dat je daarvoor nieuwe programmeertechnologieën nodig hebt, dus ga je zelf onderzoek doen naar die technologieën en maak je je daarin kundig. Beroepsproducten zijn software voor prototypes, en onderzoeksresultaten toegankelijk gemaakt voor teamgenoten.

Onderwerpen

 • JavaScript
 • Arduino
 • Eigen keuze uit veel andere programmeertalen
 • Kennis en vaardigheden om nieuwe technologieën en platformen vlot onder de knie te
 • Explorerend en experimenterend programmeren

Soort minor
Dit is een verbredende minor, bedoeld voor studenten die weinig of geen ervaring met programmeren hebben.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Leerdoelen
Basistraining Programmeren (BP; 7,5 EC)

 • Basisprincipes van programmeren
 • Verschillen en overeenkomsten tussen verschillende programmeertalen
 • Werken en vergelijken van 2 programmertalen tegelijkertijd; Javascript (voor websites) en Arduino (voor interactieve gebruiksvoorwerpen en kunstwerken).

Klein Project (7,5 EC)

 • Verkennen van nieuwe programmeertechnologie en de bijbehorende programmeertalen.
 • Samenwerken in een klein team: plannen en taakverdelen in software-experimenten.
 • Teams van ongeveer drie studenten kunnen kiezen uit een lijst van programmeertalen waarover kennis is in het docententeam. Je bent vrij om je eigen ideeën/ontwerpen aan te dragen voor deze projecten. Voor deze projecten gelden globale criteria, en een docent beoordeelt of het projectvoorstel daaraan voldoet. De docent is in staat om projectteams zowel inhoudelijk als procesmatig te begeleiden. Een focus ligt op het zelf sturen en monitoren van het leerproces.

Groot Project (15 EC)

 • Ontwikkelen van een concept voor een interactief object en prototypen in een, voor jou, nieuwe programmeertaal of -technologie.
 • Dit gebeurt in een groter team: 5 of 6 studenten. Specifieke programmeertools om de samenwerking soepel te laten verlopen (version management & source control) worden aangeboden.
 • Kiezen van platforms die ook voor de docent nieuw zijn, waardoor de docent enerzijds vooral die procebegeleider wordt, en anderzijds een voortdurende ‘klant’ van onderzoeksresultaten.
 • De begeleiding zet zwaar in op 2 proces-aspecten: (1) Het onderzoeks- en leerproces (waarvoor in het Kleine Project al een voorzet is gegeven) om die nieuwe technologie te kunnen gebruiken. (2) Het iteratieve ontwerpproces waarin nieuw ontdekte mogelijkheden en beperkingen van de technologie verwerkt worden in verfijningen van het ontwerp/concept
 • De teams leveren 2 beroepsprodukten op: een interactief prototype, en presentatie over het prototype en de onderliggende technologie voor collega-studenten.
 • Ook in dit stuk projectonderwijs zijn studenten vrij om eigen opdrachten aan te dragen, of zelfs voor externe opdrachtgevers te gaan werken.

Competenties

 • Analyseren/Onderzoeken
 • Ontwerpen
 • Realiseren/Testen

Studenten moeten hun propedeuse hebben behaald om mee te kunnen doen aan deze minor.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Voor alle studenten die hun programmeerkennis willen vergroten, en nog weinig of geen ervaring met programmeren hebben.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt beginnerskennis van HTML en CSS (computertalen voor het vormgeven van webpagina’s), of de bereidheid om daar een paar dagen zelfstudie naar te doen.
 • Je bent comfortabel met het lezen van Engelstalige literatuur, en met het gebruik van sociale media op het internet.
 • Je bent niet afkomstig uit een opleiding waarin ruim aandacht voor computerprogrammeren zit (zoals bijvoorbeeld Technische Informatica, Bedrijfsgerichte Informatica, Informatica, Embedded Systems, Bio-informatica of Game Development.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Portfolioassessment
 • Performanceassessment

Basistraining Programmeren 

Toetsing door een portfolioassesment. Het portfolio bevat 2 soorten bewijsmateriaal: uitwerkingen van opdrachten en social media-posts die het leerproces documenteren.

Klein Project en Groot Project

Toetsing door een portfolioassessment. Bewijsmateriaal bestaat uit notulen van begeleidingsbijeenkomsten, wekelijkse reflecties en resultaatgerichte planningen, die samen het individuele en groeps-leerproces documenteren, en het gebouwde product zelf. Een presentatie aan de andere deelnemers over het gekozen programmeerplatform hoort bij toetsing.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Rooster

 • 4 dagen per week
 • Hier zijn op voorhand geen vaste dagen voor gereserveerd
 • Er worden (meestal) 4 verschillende dagen ingeroosterd, verspreid in de week met ergens één dag er tussen
 • De minor wordt alleen aangeboden in dagonderwijs, is dus niet geschikt voor deeltijdstudenten

Tijdens de minor heb je flink wat tijd nodig voor huiswerk. De minor gaat uit van 40 uur per week voor huiswerk + contacturen.

Werkvormen

 • Screencasts en Leesvragen
 • Huiswerkbesprekingen
 • Etalagebijeenkomsten
 • Social Media (youtube, twitter en blogging)
 • Begeleidingsbijeenkomsten
 • Onderzoeksproject

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright