Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
1 februari 2021 t/m: 3 juli 2021 -- open

Voor meer informatie:

Jille Treffers
E-mail: Jille.Treffers@han.nl

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

 

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Volg de minor Scripting voor Designers bij de HAN en ontwikkel de scripts en programma’s om prototypes van interactieve objecten (applicaties, websites, gebruiksvoorwerpen, kunstwerken) te laten werken.

Scripting is een vorm van computerprogrammeren. Je ontwerpt interactieve objecten, en valideert jouw ontwerpideeën met behulp van prototypes. Een belangrijk onderdeel van die prototypes is de software die de prototypes hun intelligentie en interactiemogelijkheden geeft.

Design tot leven brengen
In een iteratieve en exploratieve wijze ontwikkel je de software die jouw designs tot leven brengen. De kans is groot dat je daarvoor nieuwe programmeertechnologieën nodig hebt, dus ga je zelf onderzoek doen naar die technologieën en maak je je daarin kundig. Beroepsproducten zijn software voor prototypes, en onderzoeksresultaten toegankelijk gemaakt voor teamgenoten.

Onderwerpen

 • JavaScript
 • Arduino
 • Multimedia technologieën en platformen
 • Exploreren en Experimenteren

Soort minor
Dit is een verbredende minor, bedoeld voor studenten die weinig of geen ervaring met programmeren hebben.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Leerdoelen
Basistraining Programmeren (BP; 7,5 EC)

 • Basisprincipes van programmeren
 • Verschillen en overeenkomsten tussen verschillende programmeertalen
 • Werken en vergelijken van 2 programmertalen tegelijkertijd; Javascript (voor websites) en Arduino (voor interactieve gebruiksvoorwerpen en kunstwerken)

Multimedia Platforms (MP; 7,5 EC)

 • Verkennen van multimedia-technologieen en de ingebouwde programmeertalen
 • Kennismaken met een 6-tal verschillende multimedia technologieën in een serie ‘etalagebijeenkomsten’. De intentie is om die etalagebijeenkomsten te laten uitvoeren door gastdocenten in de beroepspraktijk
 • Ieder van deze multimedia-platforms kan gekozen worden om daarin een klein project met één of twee collega-student(en) te ondernemen. Je bent vrij om je eigen ideeën/ontwerpen aan te dragen voor deze projecten. Voor deze projecten gelden globale criteria, en een docent beoordeelt of het projectvoorstel daaraan voldoet. De docent is in staat om projectteams zowel inhoudelijk als procesmatig te begeleiden. Een focus ligt op het zelf sturen en monitoren van het leerproces.

Exploreren en Experimenteren (EE; 15 EC)

 • Ontwikkelen van een concept voor een interactief object en prototypen in een, voor jou, nieuwe programmeertaal. Dit gebeurt in een team van 5 of 6 studenten.
 • De begeleiding zet zwaar in op 2 proces-aspecten:
 1. Het onderzoeks- en leerproces (waarvoor in MP al een voorzet is gegeven) om die nieuwe technologie te kunnen gebruiken
 2. Het iteratieve ontwerpproces waarin nieuw ontdekte mogelijkheden en beperkingen van de technologie verwerkt worden in verfijningen van het ontwerp/concept
 • Kiezen van platforms die ook voor de docent nieuw zijn, waardoor de docent enerzijds vooral die procebegeleider wordt, en anderzijds een voortdurende ‘klant’ van onderzoeksresultaten
 • De teams leveren 2 beroepsprodukten op: een interactief prototype, en workshop voor collega-studenten
 • Alle studententeams werken met andere technologie zodat alle workshops interessant zijn voor alle andere studenten. Ook in dit stuk projectonderwijs zijn studenten vrij om eigen opdrachten aan te dragen, of zelfs voor externe opdrachtgevers te gaan werken

Competenties

 • Analyseren/Onderzoeken
 • Ontwerpen
 • Realiseren/Testen

Studenten moeten hun propedeuse hebben behaald om mee te kunnen doen aan deze minor.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Voor alle studenten die hun programmeerkennis willen vergroten, en nog weinig of geen ervaring met programmeren hebben.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt beginnerskennis van HTML en CSS (computertalen voor het vormgeven van webpagina’s), of de bereidheid om daar een paar dagen zelfstudie naar te doen.
 • Je bent comfortabel met het lezen van Engelstalige literatuur, en met het gebruik van sociale media op het internet (Twitter, YouTube)
 • Je bent niet afkomstig uit een opleiding waarin ruim aandacht voor computerprogrammeren zit (Technische Informatica, Bedrijfsgerichte Informatica, Informatica, Embedded Systems, Bio-informatica)

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Portfolioassessment
 • Performanceassessment

Basistraining Programmeren 

 • Toetsing door een portfolioassesment. Het portfolio bevat 2 soorten bewijsmateriaal: uitwerkingen van opdrachten en tweets die het leerproces documenteren.

Course over Multimedia Platforms 

 • Toetsing door een portfolioassessment. Bewijsmateriaal bestaat uit impressies van de etalagebijeenkomsten, tweets en notulen van begeleidingsbijeenkomsten, die samen het individuele en groeps-leerproces documenteren. Een presentatie aan de andere deelnemers over het gekozen multimediaplatform hoort bij toetsing

Project over Exploreren en Experimenteren 

 • Toetsing deels met een portfolioassessment (analoog aan de toetsing van MP), en deels met een performanceassesment: de workshop aan het einde van de minor

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Rooster

 • 4 dagdelen per week
 • Hier zijn op voorhand geen vaste dagen voor gereserveerd
 • Er worden (meestal) 4 verschillende dagen ingeroosterd, verspreid in de week met minimaal 1 dag er tussen
 • Wordt alleen aangeboden in verschillende dagdelen dagonderwijs, is dus niet geschikt voor deeltijdstudenten

Naast deze 4 dagdelen heb je flink wat tijd nodig voor huiswerk. De minor gaat uit van 40 uur per week voor huiswerk + contacturen.

Werkvormen

 • Screencasts en Leesvragen
 • Huiswerkbesprekingen
 • Etalagebijeenkomsten
 • Social Media (youtube, twitter en blogging)
 • Begeleidingsbijeenkomsten
 • Onderzoeksproject

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright