Voltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
28 augustus 2023 t/m 28 januari 2024 -- open

Voor inhoudelijke informatie:
Frank Bovenkerk
E-mail: minor.game@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De HAN-minor ‘Create a high-end game’ is een inleiding op het maken van grote spellen voor pc’s en spelcomputers. Voorop staat de vaardigheid samenwerken binnen multidisciplinaire teams van 20 tot 30 mensen. Je leert 3D vormgegeven van spellen met een sterk verhaal, gebalanceerde spelregels en de (programmeer)technieken die nodig zijn om het geheel tot leven te wekken.

Het semester is toegankelijk voor media designers en informaticastudenten en omvat drie onderwijseenheden: Game Art voor media design, Game Programming voor informatica en een gemeenschappelijke onderwijseenheid: Game Design. In het project werken studenten samen in multidisciplinaire teams om met 30 studenten één game te ontwerpen en ontwikkelen.

Game creatie is een zeer breed onderwerp. De course Game Play behandelt de gezamenlijke basis, het idee achter het spel en waarom spelers een spel leuk vinden.

Game Programming gaat over het ontwikkelen van games met C# in de Unity game engine en het verdiepen in de werking van belangrijke onderdelen van de engine. Bij Game Art leer je 3d vormgegeven objecten tot leven te wekken en audio te ontwikkelen voor je karakters en omgevingen.

In deze minor behandelen we in de courses de basis van Game creatie. Daarnaast is er veel ruimte voor het specialiseren in zelfgekozen onderwerpen. Deze specialisatie begint al in de courses en wordt voortgezet in het project.

Onderwerpen Game Art

 • Vormgeven van 3D objecten met een 3D tool
 • 3D Character Design
 • Game Sound & Music

Onderwerpen Game Design

 • Gameplay concepten
 • Goals, Actions, Rules & Feedback 
 • Mechanics, Dynamics, Aesthetics
 • Interactive Storytelling
 • Paper prototyping
 • Level Design
 • Werken in een game engine
 • Multi-disciplinair samenwerken

Onderwerpen Game Programming

 • Programmeren met C# in de Unity game engine
 • Toepassen van 3D-wiskunde en physics
 • Toepassen van pathfinding en navigatie
 • Game architectuur
 • Onderzoek naar onder andere: animatie, graphics rendering, behaviour trees en multiplayer

Onderwerp Project

In het project wordt door de gehele groep studenten gewerkt aan één game. Daarbij is veel ruimte om gespecialiseerde vaardigheden toe te passen. Je kiest en onderzoekt deze zelfstandig, de docent coacht. Aangezien samenwerken essentieel is om tot een speelbaar resultaat te komen, ligt er veel focus op dit onderwerp. Dit is een verbredende minor voor studenten met een informatica- of een designopleiding.

Voor meer info: minor.game@han.nl

 

Game Design - Ontwerp- & technische richting

 • De student kan diverse gameplay elementen herkennen en omschrijven aan de hand van een bestaand spel. Deze elementen zijn: MDA model, GARF model, magische cirkel, motivation dynamics en game-modus.
 • De student toont door middel van een high concept document aan het gameplay concept van een spel te kunnen analyseren en te kunnen vertalen naar een concept voor een nieuw, oorspronkelijk te ontwikkelen spel.
 • De student kan een globale beschrijving van te ontwikkelen game maken waarin aandacht besteed wordt een aan doel, verhaallijn en soort gameplay beschreven worden.
 • De student kent belangrijke beginselen van storytelling en is in staat om hiermee te experimenteren door het maken van een non-lineaire verhaallijn.
 • De student toont in een demolevel in een 3D game engine aan de volgende basisvaardigheden voor level design te beheersen door in zijn level de volgende zaken werkend te hebben: geometry, decoration, lighting, skydome, terrein en volumes.
 • De student creëert samen met medestudenten een speelbaar demolevel waarin de kennis en vaardigheden uit de eerdere leerdoelen worden toegepast en waarbij een houding verwacht wordt die waarde toevoegt aan het team
 • De student stelt zelf indicatoren op voor de eigen specialisatie in het project. De indicatoren moeten voldoen aan een aantal eisen, zogenaamde meta-indicatoren.

Game Art - Ontwerprichting:

 • De student kan een geloofwaardig karakter ontwikkelen.
 • De student heeft kennis van art styles en silhouetten, kan ontwerpkeuzes onderbouwen en weet zijn ideeën om te zetten in schetsen en blauwdrukken.
 • De student kan schetsen/blauwdrukken omzetten in een low-poly 3D-model en deze van zelfgemaakte textures voorzien.
 • De student is in staat een eindscene met diverse 3D objecten en textures te realiseren.
 • De student ontwikkelt geluidseffecten en sfeermuziek voor een game.

Game Programming - technische richting

 • De student kan placeholder gameplay content creëren met de editor van de voorgeschreven game engine.
 • De student kan op basis van een specificatie gedrag en interactie ontwikkelen in het ontwikkelframework van de voorgeschreven game engine.
 • De student kan de basisprincipes 3D wiskunde gebruiken bij het realiseren van een game.
 • De student kan de elementen van de voorgeschreven physics engine toepassen bij de creatie van content en realisatie van gameplay.
 • De student kent de concepten van besluitvorming in games.
 • De student is in staat de werking van nieuwe game gerelateerde tools, technieken en/of technologieën te doorgronden en over te dragen.

Het semester is toegankelijk voor mediadesigners en informaticastudenten en omvat drie onderwijseenheden: Game Art voor mediadesign, Game Programming voor informatica en een gemeenschappelijke onderwijseenheid Game Design. In het project werken studenten samen in multidisciplinaire teams om met 30 studenten één game te ontwerpen en ontwikkelen.

Studenten moeten hun propedeuse hebben behaald om deel te kunnen nemen aan deze minor.

Studenten die de informaticarichting kiezen hebben minimaal 60 ECTS aan programmeervakken gevolgd. Hierbij is ervaring met object-georienteerd programmeren en softwareontwerp essentieel. Neem contact op met minor.game@han.nl als je niet zeker weet of je programmeer-niveau voldoende is. Bijvoorbeeld als je programmeren via zelfstudie je eigen hebt gemaakt.

Studenten die een specifieke game-design of -development opleiding volgen moeten overwegen of deze minor voldoende nieuws te bieden heeft.

De minor wordt mogelijk Engelstalig uitgevoerd. Studenten die zich inschrijven moeten daarmee akkoord zijn. Beroepsproducten kunnen wel Nederlands worden ingeleverd.

De drie courses worden getoetst met verschillende beroepsproducten (zoals concept documenten, ontwerp documenten, werkende scripts, 3D modellen en speelbare demos). 

Het project wordt getoetst door de student twee maal te bevragen op de individuele bijdrage en groepsbijdrage. Het assessment bestaat uit een beoordeling van de ingeleverde producten zoals verslagen, ontwerpen, onderzoeken en gerealiseerde applicaties. De toetsing wordt door minimaal twee docenten uitgevoerd. 

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) volgen is geen optie.

 

Werkvormen

 • Hoorcollege
 • Werkgroepen
 • Projectonderwijs

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright