Voltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Frank Bovenkerk

Voor inhoudelijke informatie:
Frank Bovenkerk
E-mail: minor.game@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De HAN-minor ‘Create a high-end game’ is een inleiding op het maken van grote spellen voor pc’s en spelcomputers. Voorop staat de vaardigheid samenwerken binnen multidisciplinaire teams van 20 tot 30 mensen. Je leert 3D vormgegeven van spellen met een sterk verhaal, gebalanceerde spelregels en de (programmeer)technieken die nodig zijn om het geheel tot leven te wekken.

Het semester is toegankelijk voor media designers en informaticastudenten en omvat drie onderwijseenheden: Game Art voor media design, Game Programming voor informatica en een gemeenschappelijke onderwijseenheid: Game Design. In het project werken studenten samen in multidisciplinaire teams om met 30 studenten één game te ontwerpen en ontwikkelen.

Game creatie is een zeer breed onderwerp. De course Game Design behandelt de gezamenlijke basis, het idee achter het spel en waarom spelers een spel leuk vinden.

Game Programming gaat over het programmeren van physics, kunstmatige intelligentie en pathfinding in de Unity game engine. Bij Game Art leer je 3d vormgegeven, objecten tot leven te wekken en audio te ontwikkelen voor je karakters en omgevingen.

In deze minor behandelen we in de courses de basis van Game creatie. Daarnaast is er veel ruimte voor het specialiseren in zelfgekozen onderwerpen. Deze specialisatie begint al in de courses en wordt voortgezet in het project.

Onderwerpen Game Art

 • Vormgeven van 3D objecten met een 3D tool
 • 3D Character Design
 • Game Sound & Music

Onderwerpen Game Design

 • Gameplay concepten
 • Goals, Actions, Rules & Feedback 
 • Mechanics, Dynamics, Aesthetics
 • Interactive Storytelling
 • Paper prototyping
 • Level Design
 • Werken in een game engine
 • Multi-disciplinair samenwerken

Onderwerpen Game Programming

 • Scripting talen voor game engines
 • Kunstmatige intelligentie voor games
 • Wiskunde voor “physics” en simulatie

Onderwerp Project

In het project wordt door de gehele groep studenten gewerkt aan één game. Daarbij is veel ruimte om gespecialiseerde vaardigheden toe te passen. Je kiest en onderzoekt deze zelfstandig, de docent coacht. Aangezien samenwerken essentieel is om tot een speelbaar resultaat te komen, ligt er veel focus op dit onderwerp. Dit is een verbredende minor voor studenten met een informatica- of een designopleiding.

Voor meer info: minor.game@han.nl

 

Game Design - Ontwerp- & technische richting

 • Je kan uitgebreid inzichten beschrijven over de eigenschappen van spelers van je game.
 • Je kan redenen selecteren en onderbouwen waarom je spelers je spel willen spelen.
 • Je kan een concept ontwerpen voor een game waarbij doelgroep, aesthetics of play en gameplay in balans zijn.
 • Je kan de belangrijkste gameplay beschrijven in de vorm van dynamics en mechanics.
 • Je kan de unieke elementen in je spel uitlichten.
 • Je kan je concept in de vorm van een enkele representatie manifesteren.
 • Je kan feedback geven aan en verzamelen van medestudenten ten behoeve van het verbeteren van eigen werk en dat van je medestudenten.
 • Je kan een meeslepend verhaal schrijven en onderbouwen met de Hero’s Journey.
 • Je kan zichtbaar maken welke conflicten er in je verhaal voorkomen.
 • Je kan de omgeving, wereld en/of context waarin je spel plaats vindt beschrijven.
 • Je kan de uitdagingen in je spel in details tonen.
 • Je kan de ideale stappen tonen die je speler neemt waarbij je aangeeft wat deze op elk stap voelt, denkt en doet.
 • Je kan de interactie tussen de speler en het spel in detail ontwerpen.
 • Je kan het ontwerp van een level in meerdere lagen van detail tonen waarbij er een toenemende mate van detaillering zichtbaar is en hoe deze lagen verbonden zijn.
 • Je kan op je groei als gamedesigner reflecteren.
 • Je kan een prototype maken in een game-IDE op basis van je ontwerp.

Game Art - Ontwerprichting:

 • Je kan een creatief 3D model ontwerpen.
 • Je kan een modulair 3D model ontwerpen
 • Je kan een karakter in 3D ontwerpen.
 • Je kan een scene in een 3D omgeving ontwerpen.
 • Je kan audio creëren die past bij multimedia.
 • Je kan de overwegingen met betrekking tot je ontwerpkeuzes zichtbaar maken.
 • Je kan reflecteren op het resultaat van een soundtrack voor een game-omgeving.

Game Programming - technische richting

 • De student kan placeholder gameplay content creëren met de editor van de voorgeschreven game engine.
 • De student kan op basis van een specificatie gedrag en interactie ontwikkelen in het ontwikkelframework van de voorgeschreven game engine.
 • De student kan de basisprincipes 3D wiskunde gebruiken bij het realiseren van een game.
 • De student kan de elementen van de voorgeschreven physics engine toepassen bij de creatie van content en realisatie van gameplay.
 • De student kent de concepten van besluitvorming in games.
 • De student is in staat de werking van nieuwe game gerelateerde tools, technieken en/of technologieën te doorgronden en over te dragen.

Het semester is toegankelijk voor mediadesigners en informaticastudenten en omvat drie onderwijseenheden: Game Art voor mediadesign, Game Programming voor informatica en een gemeenschappelijke onderwijseenheid Game Design. In het project werken studenten samen in multidisciplinaire teams om met 30 studenten één game te ontwerpen en ontwikkelen.

Studenten moeten hun propedeuse hebben behaald om deel te kunnen nemen aan deze minor.

Studenten die de informaticarichting kiezen hebben minimaal 60 ECTS aan programmeervakken gevolgd. Hierbij is ervaring met object-georiënteerd programmeren en softwareontwerp essentieel. Neem contact op met minor.game@han.nl als je niet zeker weet of je programmeer-niveau voldoende is. Bijvoorbeeld als je programmeren via zelfstudie je eigen hebt gemaakt.

Studenten die een specifieke game-design of -development opleiding volgen moeten overwegen of deze minor voldoende nieuws te bieden heeft.

De minor wordt mogelijk Engelstalig uitgevoerd. Studenten die zich inschrijven moeten daarmee akkoord zijn. Beroepsproducten kunnen wel Nederlands worden ingeleverd.

De drie courses worden getoetst met verschillende beroepsproducten (zoals concept documenten, ontwerp documenten, werkende scripts, 3D modellen en speelbare demos). 

Het project wordt getoetst door een assessment op de individuele bijdrage en groepsbijdrage. Het assessment bestaat uit een beoordeling van de ingeleverde producten zoals verslagen, ontwerpen, onderzoeken, gerealiseerde applicaties en inzichten uit de begeleidingsmomenten.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) volgen is geen optie.

Werkvormen

 • Hoorcollege
 • Werkgroepen
 • Projectonderwijs

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright