Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- informatie volgt

Houd er rekening mee dat de locatie van deze minor niet vast staat. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt deze minor in Arnhem of Nijmegen gegeven.

Voor inhoudelijke informatie:
Wilma Hekkers
E-mail: wilma.hekkers@han.nl
Tel: 06 55493316 

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De minor Jeugd en Gezin bij de HAN University of Applied Sciences bestaat uit 4 onderdelen: personen- en familierecht, mediation, jeugdrecht en een onderzoeksopdracht..

Kies je voor de minor Jeugd en Gezin, dan kom je in aanraking met diverse rechtsgebieden zoals het (jeugd)strafrecht en het civiele (jeugd)recht. Ook het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht staan centraal in deze minor. Hierbij worden niet alleen de schriftelijke communicatieve vaardigheden aan de orde gesteld (bij het opstellen van processtukken of stukken afkomstig van de notaris), maar ook mondelinge communicatieve vaardigheden (bij mediation en onderzoek).

Gedurende de onderzoeksopdracht verdiep je je kennis ten aanzien van een door jou gekozen onderwerp vanuit de context Jeugd en Gezin en ontwikkel je onderzoeksvaardigheden die ook nuttig kunnen zijn bij de afstudeeropdracht.

De onderwerpen die in deze minor verbredend en verdiepend aan bod komen zijn:

 • Afstamming, gezag en omgang
 • Jeugd(straf)recht
 • Jeugdhulp en kinderbescherming
 • Jeugd(straf)procesrecht
 • Familierecht
 • Huwelijksvermogensrecht
 • Erfrecht
 • Beschermingsmaatregelen
 • Wet op notarisambt
 • Mediation en gesprekstechnieken aan de hand van rollenspellen
 • Onderzoek

Soort minor
Deze minor is zowel een verbredende als een verdiepende minor. Dit houdt in dat je zowel je beroepscompetenties in een andere/bredere context ontwikkelt als dat je je verder specialiseert binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Na het volgen van deze minor:

 • Heb je inzicht in de rechtsgebieden die betrekking hebben op een jeugdige en het gezin
 • Heb je inzicht in diverse notariële onderwerpen gerelateerd aan de familiepraktijk
 • Ben je bekend met de belangrijkste regelgeving die op een kind en het gezin van toepassing is
 • Ben je vanuit die bekendheid en dat inzicht in staat adviezen te geven over eenvoudige juridische kwesties
 • Heb je vanuit die bekendheid en vanuit dat inzicht  ervaring opgedaan met het doen van onderzoek in het kader van de onderzoeksopdracht
 • Heb je vanuit die bekendheid en dat inzicht gewerkt aan je mondelinge communicatieve competenties

Competenties

 • Onderzoeken
 • Communicatie
 • Analyseren
 • Adviseren
 • Beslissen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je HAN-opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is geschikt voor studenten van de opleiding HBO-Rechten en de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening die interesse hebben voor alle regelgeving die betrekking heeft op het gezin. De minor is aan te bevelen als je denkt over een baan in het juridisch werkveld waarin met het jeugdrecht en/of personen- en familierecht wordt gewerkt zoals op de rechtbank, advocatenkantoren en notariskantoren.

Voorwaarden voor deelname

 • Je studeert HBO-Rechten of Sociaal Juridische Dienstverlening
 • Je hebt zowel kennis van het materiële en formele strafrecht als van het burgerlijk procesrecht

Goed om te weten
Houd er rekening mee dat de locatie van deze minor niet vast staat. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt deze minor in Arnhem of Nijmegen gegeven.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Tentamens
 • Groepsopdrachten
 • Individuele opdracht
 • Onderzoeksopdracht en presentatie daarvan
 • Assessment

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

 • Voor het onderdeel Personen- en familierecht worden 4 college-uren per week ingeroosterd
 • Voor Mediation is dit 3 uur per week
 • Voor Jeugdrecht wordt 3 uur per week voor het hoorcollege en 2 uur per week voor het werkcollege ingeroosterd

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt de minor Jeugd en Gezin in voltijd:

 • In semester 2 vanhet schooljaar 2021/2022 aangeboden
 • In Arnhem of Nijmegen gegeven

Houd er rekening mee dat de locatie van deze minor niet vast staat.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Werkgroepen
 • Groepsopdrachten
 • Onderzoeksopdracht
 • Excursie
 • Assessment

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

  

Externe studenten kunnen zich eenvoudig aanmelden via Kies Op Maat.

Inloggen kies op maat arrowright