Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
1 februari 2021 t/m: 3 juli 2021 -- open
Lieske van Wifferen

Het onderdeel Criminologie omvat een groot praktijkgericht onderzoek (de onderzoeksopdracht). Dit kost veel tijd, vergt een goede planning en beschikbaarheid op dagen dat geen college gegeven wordt.

Houd er rekening mee dat de locatie van deze minor niet vast staat. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt deze minor in Arnhem of Nijmegen gegeven.

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Criminaliteit raakt ons allen. De minor Criminologie en Strafrecht van de HAN gaat in op de juridische en criminologische aspecten van de misdaad.

Criminaliteit is hot. Over de aanpak hiervan heeft iedereen wel een mening. Strafrechtelijke handhaving is het ultimum remedium. De juridische aspecten van deze aanpak komen uitvoerig aan bod bij het onderdeel Strafrecht. Een deel van de colleges wordt verzorgd door gastdocenten die in de praktijk werkzaam zijn. Bij het onderdeel Criminologie sta je uitvoerig stil bij de mogelijkheden om de samenleving veiliger te maken zonder de strafrechtelijke aanpak. Gastsprekers uit de misdaadpraktijk komen hun ervaringen delen en je gaat ook daadwerkelijk die praktijk bekijken.

Onderwerpen
Bij het onderdeel Strafrecht komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Rechten van de verdachte
 • Opsporing
 • Afdoeningsmodaliteiten
 • Tenlastelegging
 • Bewijsrecht
 • Straffen en maatregelen
 • Vonnis
 • Actualiteiten feitenrechtspraak

Bij Criminologie behandel je de volgende onderwerpen:

 • Methoden van onderzoek
 • Beschrijvende criminologie
 • Beleidsinformatie politie en justitie
 • Criminaliteitspreventie
 • Penologie en straffen
 • Victimologie
 • Georganiseerde misdaad
 • Drugs
 • Reclassering

Studenten dienen in tweetallen een onderzoeksopdracht (OOD) uit te voeren over een zelf te kiezen onderwerp op het gebied van strafrecht en/of criminologie.

Soort minor
Dit is zowel een verbredende minor als een verdiepende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Onderzoeksopdracht (7,5 EC)
Je kunt zelfstandig praktijkgericht onderzoek verrichten op het gebied van strafrecht en/of criminologie. Je weet een plan van aanpak te maken en het onderzoek door gebruik te maken van verschillende onderzoeksmethoden uit te voeren.

Criminologie (10 EC)

 • Je weet welke maatregelen preventief of repressief kunnen worden toegepast vanuit juridische en sociaalwetenschappelijke invalshoek
 • Je kunt de oorzaken en gevolgen van normafwijkend crimineel gedrag kwalificeren en analyseren

Strafrecht (12,5 EC)

 • Je hebt kennis van de organisatie en de processen binnen de belangrijkste ketenpartners in het strafproces.
 • Je hebt je kennis verdiept op het gebied van zowel het formele- als het materiële strafrecht.

Competenties

 • Analyseren
 • Adviseren
 • Vertegenwoordigen
 • Beslissen
 • Dossier managen
 • Onderzoeken
 • Communiceren

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is alleen geschikt en toegankelijk voor studenten HBO-Rechten die de strafrechtelijke vakken uit de hoofdfase hebben afgerond, affiniteit hebben met strafrecht en bijbehorende aspecten.

Voorwaarden voor deelname

Om deel te kunnen nemen aan deze minor moet je Materieel Strafrecht en Strafprocesrecht met goed gevolg hebben afgesloten.
 
Externe studenten moeten in ieder geval Materieel- en Formeel Strafrecht uit de hoofdfase hebben afgerond, om aan deze minor deel te kunnen nemen. Het verdient aanbeveling om voor aanmelding van deze minor contact op te nemen met de minorcoördinator Daniël de Jong: D.deJong@han.nl om te bekijken of deze minor aansluit bij jouw voorkennis aangezien niet alle Hogescholen strafrecht als hoofdfase vak aanbieden.

Goed om te weten
Deze minor omvat een groot praktijkgericht onderzoek (de onderzoeksopdracht). Dit kost veel tijd, vergt een goede planning en beschikbaarheid op dagen dat geen college gegeven wordt.

Houd er rekening mee dat de locatie van deze minor niet vast staat. Dit kan zowel Nijmegen als Arnhem zijn. Een enkele keer wisselt de locatie gedurende het semester.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Tentamen (Criminologie en Strafrecht)
 • Kleine presentatie (Criminologie en Strafrecht)
 • Essay over bezoek aan de rechtbank (Criminologie)
 • Onderzoeksopdracht met presentatie en verdediging (Criminologie en  Strafrecht)
 • Projectopdrachten (Strafrecht)

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-18.15 uur) volgen is geen optie.

Voor de colleges van zowel Criminologie als Strafrecht geldt een aanwezigheidsverplichting van 80%.

In verband met gastcolleges en excursies kan worden afgeweken van het rooster. Gedurende 16 weken worden colleges en excursies gehouden. Deze excursies kunnen pas kort tevoren definitief worden vastgelegd.

Werkvormen

 • Hoor- en werkcolleges
 • Gastcolleges
 • Excursies
 • Presentaties door studenten
 • Projectopdrachten
 • Essays

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright