Voltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Daniël de Jong

Het onderdeel Criminologie omvat een groot praktijkgericht onderzoek (de onderzoeksopdracht). Dit kost veel tijd, vergt een goede planning en beschikbaarheid op dagen dat geen college gegeven wordt.

Houd er rekening mee dat de locatie van deze minor niet vast staat. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt deze minor in Arnhem of Nijmegen gegeven.

Voor inhoudelijke informatie:
Wilma Hekkers
E-mail: wilma.hekkers@han.nl
Tel: 06 55493316 

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Criminology and Criminal Law

Criminaliteit raakt ons allen. De minor Criminologie en Strafrecht van de HAN gaat in op de juridische en criminologische aspecten van de misdaad.

Criminaliteit raakt ons allen. Over de aanpak hiervan heeft iedereen wel een mening. De juridische aspecten van deze aanpak komen uitvoerig aan bod bij het onderdeel Strafrecht. Een deel van de colleges wordt verzorgd door gastdocenten die in de praktijk werkzaam zijn. Voor het onderdeel Strafrecht ligt het accent vooral op het strafprocesrecht. Het is van belang om voorafgaand aan het volgen van de minor al over verdiepende kennis van het strafprocesrecht te beschikken. 

Bij het onderdeel Criminologie staat de aanpak van criminaliteit centraal. Bij de samenleving, politiek en media bestaan hierover veel (gekleurde) ideeën. Deze zijn niet altijd gebaseerd op betrouwbare informatie over de aard, omvang, oorzaken, preventie en gevolgen van de criminaliteit en de effectiviteit van straffen. Tijdens de colleges gaan we hier dieper op in. 

Onderwerpen
Bij het onderdeel Strafrecht komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Rechten van de verdachte
 • Opsporing, waaronder ook de vrijheidsbenemende- als niet vrijheidsbenemende dwangmiddelen behandeld worden
 • Afdoeningsmodaliteiten
 • Tenlastelegging
 • Bewijsrecht
 • Straffen en maatregelen
 • Vonnis
 • Actualiteiten feitenrechtspraak
 • Bestuurlijk sanctierecht
 • Enkele bijzondere strafwetten zoals de WED, de WvW 1994, de Opiumwet en de WWM

Bij Criminologie behandel je de volgende onderwerpen:

 • Beschrijvende criminologie
 • Beleidsinformatie politie en justitie
 • Verklaringen voor criminaliteit
 • Criminaliteitspreventie
 • Penologie en straffen
 • Victimologie
 • Zware criminaliteit
 • Reclassering

Studenten dienen in een samenwerkingsverband een onderzoeksopdracht (OOD) uit te voeren over een zelf te kiezen onderwerp op het gebied van strafrecht en/of criminologie.

Soort minor
Dit is zowel een verbredende minor (Criminologie) als een verdiepende minor Strafrecht en OOD).

In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

NB: het aantal EC per onderdeel kan komend jaar iets afwijken van hetgeen hieronder vermeld staat. 

Onderzoeksopdracht (7,5 EC)
Je kunt zelfstandig praktijkgericht onderzoek verrichten op het gebied van strafrecht en/of criminologie. Je weet een plan van aanpak te maken en het onderzoek door gebruik te maken van verschillende onderzoeksmethoden uit te voeren.

Criminologie (7,5 EC)

De student heeft kennis van de hierboven genoemde onderwerpen en past deze kennis toe in enigszins complexe criminologische praktijksituaties door middel van het vierstappenplan:

1. De student analyseert de criminologische praktijksituatie en de daarin aan de orde zijnde vraag/vragen [Analyseren]

2. De student vindt en analyseert de toepasselijke criminologische leerstukken [Analyseren]

3. De student past de geldende criminologische leerstukken toe op de criminologische praktijksituatie [Analyseren]

4. De student formuleert het antwoord op de in de criminologische praktijksituatie aan de orde zijnde vragen in de vorm van een criminologisch onderbouwd advies of criminologisch onderbouwde beslissingen [Analyseren en beslissen]

Strafrecht (15 EC)

Je hebt je kennis verdiept op het gebied van zowel het formele- als het materiële strafrecht.

Je hebt kennis van de organisatie en processen binnen de belangrijkste ketenpartners in het strafproces. 

De student heeft kennis van de hierboven genoemde onderwerpen en past deze kennis toe in een complexe straf(proces)rechtelijke praktijksituaties door middel van het vierstappenplan:

1. De student analyseert de straf(proces)rechtelijke praktijksituatie en de daarin aan de orde zijnde rechtsvraag/vragen [Analyseren]

2. De student vindt en analyseert de toepasselijke rechtsregels [Analyseren]

3. De student past de geldende rechtsregels toe op de straf(proces)rechtelijke praktijksituatie [Analyseren]

4. De student formuleert het antwoord op de in de straf(proces)rechtelijke praktijksituatie aan de orde zijnde rechtsvraag/vragen in de vorm van een juridisch onderbouwd advies of juridisch onderbouwde beslissingen [Analyseren en beslissen]

Competenties

 • Analyseren
 • Adviseren
 • Belangen behartigen
 • Beslissen
 • Dossier managen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is alleen geschikt en toegankelijk voor studenten HBO-Rechten die de strafrechtelijke vakken uit de hoofdfase hebben afgerond, affiniteit hebben met strafrecht en bijbehorende aspecten.

Voorwaarden voor deelname

Om deel te kunnen nemen aan deze minor is het aanbevolen dat je Materieel Strafrecht en Strafprocesrecht met goed gevolg hebben afgesloten.
 
Externe studenten moeten in ieder geval Materieel- en Formeel Strafrecht uit de hoofdfase hebben afgerond, om aan deze minor deel te kunnen nemen. Het verdient aanbeveling om voor aanmelding van deze minor contact op te nemen met de minorcoördinator Daniël de Jong: D.deJong@han.nl om te bekijken of deze minor aansluit bij jouw voorkennis aangezien niet alle Hogescholen strafrecht als hoofdfase vak aanbieden.

Goed om te weten
Deze minor omvat een groot praktijkgericht onderzoek (de onderzoeksopdracht). Dit kost veel tijd, vergt een goede planning en beschikbaarheid op dagen dat geen college gegeven wordt.

Houd er rekening mee dat de locatie van deze minor niet vast staat. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt deze minor in Arnhem of Nijmegen gegeven.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Tentamen (Criminologie en Strafrecht)
 • Kleine presentatie (Criminologie en Strafrecht)
 • Essay over bezoek aan de rechtbank (Criminologie)
 • Onderzoeksopdracht met presentatie en verdediging (Criminologie en  Strafrecht)
 • Projectopdrachten (Strafrecht)

NB: het aantal en soort toetsen kan komende jaar iets afwijken van hetgeen hierboven vermeld staat. 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-18.15 uur) volgen is geen optie.

Voor de colleges van zowel Criminologie als Strafrecht geldt een aanwezigheidsverplichting van 80%.

In verband met gastcolleges en excursies kan worden afgeweken van het rooster. Gedurende 16 weken worden colleges en excursies gehouden. Deze excursies kunnen pas kort tevoren definitief worden vastgelegd.

Werkvormen

 • Hoor- en werkcolleges
 • Gastcolleges
 • Excursies
 • Presentaties door studenten
 • Projectopdrachten
 • Essays

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright