Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
31 januari 2022 t/m: 3 juli -- open
drs. Y.M.H. (Yvonne) Bouman,Drs. S.P.M. (Saskia) Janssen

Voor meer inhoudelijke informatie over NLP: google "NLP Technician en Practitioner opleiding".

Let op: als je je aanmeldt voor deze minor, moet je uiterlijk 1 november om 09.00 uur een motivatiebrief met foto aanleveren. Ook is het de bedoeling dat je een filmpje maakt. Meer informatie hierover ontvang je na aanmelding. 

Voor inhoudelijke informatie:
Saskia Janssen
E-mail: Saskia.janssen@han.nl

Voor meer informatie:
ask@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Meld je aan voor de minor NLP bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen!

Met Neuro Linguïstisch Programmeren leer je effectiever communiceren met jezelf en anderen.

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Het is een manier van werken, die gericht is op persoonlijk leiderschap en effectief communiceren. Daarbij gaat het om communicatie met jezelf en om communicatie met een ander of anderen. Met NLP werk je aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je kunt NLP in verschillende contexten inzetten. Wat je leert, kan je direct toepassen in je persoonlijke leven, je studie en op je werk.

De minor bestaat uit de NLP Technician en de Practitioner opleiding, aangevuld met praktijkopdrachten. Je krijgt bij een beoordeling vanaf 7.0 naast studiepunten ook een international erkend certificaat. 

Onderwerpen

Je leert technieken en/of vaardigheden en modellen die gericht zijn op het verbeteren van je eigen effectiviteit en het coachen van anderen:

·         sneller en beter contact opbouwen met anderen

·         manier van communiceren afstemmen op de ander/de anderen

·         meer inzicht in eigen patronen, meer zelfkennis, meer zelfvertrouwen krijgen, beter in je vel zitten

·         makkelijker doelen formuleren en bereiken

·         aanboren van hulpbronnen

·         opsporen van exacte informatie, waardoor de kern van een probleem of coachingsvraag duidelijk wordt

·         veranderen van gedrag en ervaring met behulp van NLP-modellen en - technieken.

 

Soort minor
Dit is een verbredende minor of verdiepende minor, afhankelijk van je studierichting.

In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel). Als voorbeeld: voor studenten van de Faculteit Educatie en GGM kan de minor verdiepend zijn, voor FEM en Techniek verbredend.

Blokminor 
De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden. De basisvorm van de minor bestaat uit twee delen (ieder 7.5 ecs): de Technician en Practitioner opleiding. Daarnaast zijn er voor 2 x 7,5 ecs opdrachten en verslagen.

Doel technician

De student demonstreert NLP basisvaardigheden en technieken op het niveau van NLP-Technician.

Technician, de student:

 • handelt naar de uitgangspunten van NLP
 • maakt bewust rapport (of juist niet)
 • stelt metamodelvragen
 • leidt een ander door de logische niveaus
 • leidt een ander door de drie waarnemingsposities
 • begeleidt een ander door de representatiesystemen
 • gebruikt submodaliteiten bij het begeleiden van een ander
 • observeert en kalibreert (non)verbaal gedrag
 • leidt zichzelf/de ander naar dissociatie/associatie
 • past Miltontaal toe
 • past herkaderen toe om een staat te veranderen bij zichzelf en anderen
 • brengt een anker aan bij zichzelf en bij anderen
 • herkent en gebruikt metaprogramma’s
 • gebruikt metaforen bij het begeleiden van een ander
 • begeleidt een ander tot het formuleren van SPEER-doelen
 • geeft zichzelf feedback met behulp van de drie waarnemingsposities
 • formuleert feedforward, feedup met nieuwe SPEER-doelen voor zichzelf
 • geeft en ontvangt feedback

volgens de richtlijnen van het Handboek + de A3’s met criteria.

Doel practitioner

De student demonstreert NLP basisvaardigheden en technieken op het niveau van NLP-Practitioner

Practitioner, de student:

 • handelt naar de uitgangspunten van NLP
 • demonstreert dat hij/zij de vaardigheden van de technicianopleiding bezit (zie leeruitkomsten technician)
 • motiveert zijn keuze voor een veranderinsgstechniek of- model
 • demonstreert dat hij/zij de stappen van de techniek of het model beheerst
 • geeft zichzelf feedback met behulp van de drie waarnemingsposities
 • formuleert feedforward, feedup met nieuwe SPEER-doelen voor zichzelf
 • geeft en ontvangt feedback

volgens de richtlijnen van het Handboek + de A3’s met criteria.

Competenties

 • Opmerken
 • Analyseren
 • Bedenken
 • Methodisch handelen
 • Flexibiliteit
 • Luisteren
 • Reflecteren
 • Lerend vermogen
 • Integer handelen
 • Visie ontwikkelen op beroep
 • Professioneel handelen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je interesses, je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Studenten van alle domeinen en opleidingen mogen aan deze minor deelnemen. De aandachtspunten liggen verschillend per opleiding/studierichting:

Volg je een studie van de faculteit Educatie, dan ligt het accent bijvoorbeeld op trainen en opleiden, voor de faculteit GGM op coachen, hulpverlening en begeleiding, voor de FEM en Techniek op adviseren, verkopen en leidinggeven. 

Voorwaarden voor deelname

 • Het verdient aanbeveling om deze minor na je stageperiode te kiezen.
 • Voor deze minor verwachten we een bovengemiddelde motivatie om deel te nemen. Een motivatiebrief en filmpje maken deel uit van de toelating.

Goed om te weten

Deze zeer populaire minor kent een maximum van 2 x 12 deelnemers per semester. Er worden per semester 2 x 4 plaatsen voor studenten van buiten de HAN gereserveerd.  

Aanmelding:

 • HAN-studenten melden zich aan door zich in te schrijven voor deze minor via Alluris
 • Studenten van buiten de HAN melden zich aan via mail (vermeld je hogeschool en opleiding) bij Josefien.Bouwmeister@han.nl. Dit omdat het aanleveren van de ondertekende leerovereenkomst uit kiesopmaat vaak langer tijd nodig heeft. Download wel vast de leerovereenkomst uit kiesopmaat, ondertekenen en aanleveren is óók nodig voor je aanmelding.

Aan de hand van de motivatiebrieven en filmpjes wordt bepaald welke studenten voldoende gemotiveerd zijn en meegaan in de loting. Loting geschiedt d.m.v. willekeurige getallen in Excel.

 

Toetsing van deze minor gebeurt per onderdeel. 

 • NLP Technician opleiding
 • NLP Practitioner opleiding
 • Praktijkopdrachten deel I (Technician)
 • Praktijkopdrachten deel II (Practititoner)

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De basisvorm van de minor NLP, Technician en Practitioner opleiding, omvat ongeveer 18 trainingsdagen van 7,5 uur en 14 oefenbijeenkomsten van 4,5 uur. De (verplichte) trainingsdagen en bijeenkomsten zijn verdeeld over 1 semester. Naast de trainingsdagen en oefenbijeenkomsten, oefen je situaties buiten de opleiding en werk je in je eigen tijd aan het maken van opdrachten en verslagen. Daarbij komt de tijd voor het lezen en het maken van de reflectieverslagen en het afsluitende assessment.

Werkvormen
De minor NLP is gericht op het integreren van vaardigheden. Dat betekent dat je veel tijd besteedt aan oefenen en dat ervaringen in de praktijk een belangrijke rol spelen.

Opmerkingen

De trainingsdagen zijn in de regel gepland op:

 • maandag en vrijdag (groep 1) met oefengroepen op donderdag.
 • dinsdag en donderdag (groep 2) met oefengroepen op woensdag.


 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright