Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
3 februari 2020 t/m: 4 juli 2020 -- gesloten (vol)

Voor meer inhoudelijke informatie over NLP: google "NLP Technician en Practitioner opleiding"

Voor meer informatie : minor NLP HAN

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Contactpersoon minor
Yvonne Bouman
E-mail: Yvonne.Bouman@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!

Voor informatie m.b.t. inschrijven voor deze minor zie het hoofdstuk “Ingangseisen” – Goed om te weten.

Algemeen : Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Meld je aan voor de minor NLP bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen!

Via Neuro Linguïstisch Programmeren leer je effectiever communiceren met jezelf en anderen.

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Het is een manier van werken, die gericht is op persoonlijk leiderschap en effectief communiceren. Daarbij gaat het om communicatie met jezelf en om communicatie met een ander of anderen. Met NLP werk je aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je kunt NLP in verschillende contexten inzetten. Wat je leert, kan je direct toepassen in je persoonlijke leven, je studie en op je werk.

De minor bestaat uit de NLP Technician en de Practitioner opleiding, aangevuld met praktijkopdrachten. Je krijgt bij een beoordeling

Leerdoelen Technician

 • Verkrijgen van technieken en/of vaardigheden en modellen gericht op contact leggen en onderhouden
 • Inzicht in eigen en andermans functioneren
 • Effectief observeren
 • Effectief en efficiënt werken aan het bereiken van doelen
 • Vragen stellen en tot de kern van de situatie komen

Leerdoelen Practitioner

 • Verkrijgen van technieken en modellen gericht op veranderen van gedrag en ervaringen
 • Signalen herkennen die bepalen welk model/welke techniek je kiest
 • Integratie van de technieken, die je in het Technician-gedeelte hebt geleerd

Competenties

 • Opmerken
 • Analyseren
 • Bedenken
 • Methodisch handelen
 • Flexibiliteit
 • Luisteren
 • Reflecteren
 • Lerend vermogen
 • Integer handelen
 • Visie ontwikkelen op beroep
 • Professioneel handelen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je interesses, je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Studenten van alle domeinen en opleidingen mogen aan deze minor deelnemen. De aandachtspunten liggen verschillend per opleiding/studierichting:

Volg je een studie van de faculteit Educatie, dan ligt het accent bijvoorbeeld op trainen en opleiden, voor de faculteit GGM op coachen, hulpverlening en begeleiding, voor de FEM en Techniek op adviseren, verkopen en leidinggeven. Voor Educatie en GGM kan de minor verdiepend zijn, voor FEM en Techniek verbredend.

Voorwaarden voor deelname

 • Het verdient aanbeveling om deze minor na je stageperiode te kiezen.
 • Voor deze minor verwachten we een bovengemiddelde motivatie om deel te nemen. Een motivatiegesprek maakt deel uit van de toelating.

Goed om te weten

Deze zeer populaire minor kent een maximum van 2 x 15 deelnemers per semester. Er worden per semester 2 x 5 plaatsen voor studenten van buiten de HAN gereserveerd.  

Stap 1: Inschrijven/aanmelden binnen 3 weken na het open gaan van de inschrijving : 1 maart 2019 (09.00 uur)  t/m 21 maart 2019  (17.00 uur).

Na 21 maart 2019 (17.00 uur) is de minor gesloten en kan je je niet meer inschrijven.

Stap 2:

 • HAN-studenten melden zich aan door zich in te schrijven voor deze minor via Alluris
 • Studenten van buiten de HAN melden zich aan via mail (vermeld je hogeschool en opleiding) bij Wilma.Hekkers@han.nl. Dit omdat het aanleveren van de ondertekende leerovereenkomst uit kiesopmaat vaak langer tijd nodig heeft en je zo toch mee kan doen aan de motivatiegesprekken, en bij voldoende motivatie aan de loting. Download wel vast de leerovereenkomst uit kiesopmaat, ondertekenen en aanleveren is óók nodig voor je aanmelding.

Stap 3: 21 maart 2019 (17.00 uur) sluit de inschrijving/aanmelding en worden alle studenten die zich hebben ingeschreven/aangemeld via mail uitgenodigd voor een motivatiegesprek op de Laan van Scheut 10 in Nijmegen. Specifieke datum alsmede tijdstip volgt na inschrijving/aanmelding.

Stap 4: Na afloop van de motivatiegesprekken wordt bepaald welke studenten minimaal voldoende gemotiveerd zijn en meegaan in de loting.

Stap 5: loting d.m.v. willekeurige getallen in Excel.

Stap 6: Vaststellen van de deelnemers aan de minor NLP en berichtgeving aan studenten.

 

Toetsing van deze minor gebeurt per onderdeel. 

 • NLP Technician opleiding
 • NLP Practitioner opleiding
 • Praktijkopdrachten deel I (Technician)
 • Praktijkopdrachten deel II (Practititoner)

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De basisvorm van de minor NLP, Technician en Practitioner opleiding,  omvat ongeveer 14 uur contacttijd per week, in 2 periodes van 7 weken. De (verplichte) trainingsdagen en bijeenkomsten zijn verdeeld over 1 semester. Naast de trainingsdagen en oefenbijeenkomsten met bijbehorende assessments, oefen je situaties buiten de opleiding en werk je in je eigen tijd aan het maken van praktijkopdrachten. Daarbij komt de tijd voor het bestuderen van literatuur, het maken van de reflectieverslagen en het afsluitend assessment.

Werkvormen
De minor NLP is gericht op het integreren van vaardigheden. Dat betekent dat je veel tijd besteedt aan oefenen en dat ervaringen in de praktijk een belangrijke rol spelen.

Opmerkingen
De trainingsdagen zijn in de regel gepland op maandag en/of dinsdag. De oefenbijeenkomsten op donderdag (halve dag).
 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright