Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
31 januari 2022 t/m: 3 juli -- open
Dhr Bart Roelofs

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Voor inhoudelijke informatie:
Bart Roelofs
E-mail: bart.roelofs@han.nl.
Tel: 0611381053. 

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Deze minor is een goede keuze wanneer je in de toekomst van plan bent om een coördinerende of leidinggevende functie te gaan vervullen, of wanneer je meer van leiding geven wilt weten.

We leiden niet alleen op voor een vak, dat verandert (kwalificatie), maar ook om vanuit je professie je plaats in te nemen in een veranderende maatschappij (socialisatie). Daarnaast investeren we in jouw persoonlijke ontwikkeling in leiderschap. Voor een goed beeld kun je deze film bekijken: www.youtube.com/watch?v=TTnVgZrtXD4

Onderwerpen

 • Politiek-sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor (je visie op) leiderschap in zorg en welzijn.
 • Organisatie-analyse uitvoeren en kansrijke opties ontwikkelen.
 • Leiderschap ontwikkelen met betrekking tot jezelf en teams.
 • Primaire en werkprocessen verbeteren en kosten/baten in kaart brengen.
 • Lastige gesprekken voeren.
 • Verandermanagement.
 • Diverse vaardigheden workshops.

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context. De inhoud van deze minor is afgeleid van de Associate Degree deeltijdopleiding Management in zorg en dienstverlening.

Leerdoelen liggen niet alleen op het verwerven van vakmatige competenties, maar ook op het kennen en begrijpen van, en kunnen handelen in de context van organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Daarnaast formuleer je in het zogeheten Ikdoc je ontwikkeldoelen wat betreft je sterke en te ontwikkelen punten in relatie tot veranderend leiderschap.

Competenties

Sociaal-communicatief vermogen: om beroepsmatig op een gewenste manier om te gaan met cliënt(-systemen), organisaties, medewerkers (professionals) en anderen.

Analytisch vermogen: analyse van de context van een organisatie en van de organisatie zelf, om de vertaalslag van strategische opgaven naar praktijkproblemen te kunnen maken en oplossingen te genereren.

Doelmatig handelen: handelen dat er op gericht is om met zo min mogelijk middelen het beoogde resultaat te behalen.

Ontwikkelvermogen: op een efficiënte en effectieve manier vanuit de persoon als leidinggevende zich gewenste bekwaamheden eigen te maken, hierop te reflecteren en zich verder te ontwikkelen.

Visie-ontwikkeling: vanuit een ontwikkelende visie op het beroep op gewenste wijze de regie te voeren over het primaire proces.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Deze minor is verrijkend voor studenten uit alle sectoren zorg en welzijn: logopedie, fysiotherapie, verpleegkunde, maatschappelijk werk, ergotherapie, sociaal-pedagogische hulpverlening, diëtetiek, sport en bewegen, pedagogiek, culturele en maatschappelijke vorming, toegepaste psychologie, medische hulpverlening, medische en beeldvormende radiotechnieken etc

Voorwaarden voor deelname

Voorwaarde om deel te nemen aan deze minor is dat je minimaal in het derde jaar van de opleiding zit en bij voorkeur een half jaar ervaring in een zorg- of welzijnsinstelling achter de rug hebt. Kennis en ervaring van jouw beroepspraktijk is namelijk essentieel om bijvoorbeeld goed vaardigheden te kunnen oefenen en discussies te kunnen voeren.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar Sjoerd Soetemand: sjoerd.soeteman@han.nl.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • presentatie analyse casus praktijkleerplaats.
 • presentatie kansrijke optie praktijkleerplaats.
 • keuze tentamen praktijkleerplaats.
 • Ikdoc - je persoonlijke ontwikkeling statement.
 • tweegesprek voeren.
 • ter afsluiting de integrale toets: aan de hand van een praktijkprobleem al de opgedane kennis en ervaring inzetten.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Het volgen van deze minor is in principe een fulltime aangelegenheid. De eerste anderhalve maand heb je meerdere dagen les per week. Daarna ga je naar de praktijkleerplaats om diverse opdrachten als voorbereiding op de tentamens uit te voeren.

Werkvormen

 • interactieve hoorcolleges.
 • werkgroepen.
 • praktijkleerplaatsen en -opdrachten.
 • zelfstandig werken.
 • simulaties.
 • er op uit trekken.
 • cases en oefenopdrachten.
 • zelf leiding nemen in onderwijsactiviteiten.
 • praktijkbegeleiding in kleine groepen.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright