Deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
3 februari 2025 t/m 11 juli 2025 -- open
Ardwi Klein Entink

Voor inhoudelijke informatie:
Ardwi Klein Entink
E-mail: Ardwi Klein Entink

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In de deeltijd minor GGZ-agoog ontwikkel je je (verder) als GGZ-agoog. Wat is een goede GGZ-agoog? Wat kenmerkt het handelen van een goede ggz-agoog in de praktijk? Wat wil jij leren als ggz-agoog? Deze vragen staan centraal in deze minor.

"De GGZ-agoog is gespecialiseerd in het ondersteunen van het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. De focus van de GGZ-agoog is sociaal en niet medisch, waarbij de GGZ-agoog de verbinding legt tussen gezondheidszorg en het sociale domein. 

De GGZ-agoog biedt ondersteuning die aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de cliënt,  vanuit het streven naar optimale zelfregie, waar mogelijk met inzet van het informele netwerk. Dit kan bijvoorbeeld zijn: bevorderen van maatschappelijke participatie, stabiliseren van de situatie en behouden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Dit doet de GGZ-agoog altijd vanuit het versterken van de krachten van mensen en het coachen in het hervinden van de balans tussen draagkracht en draaglast. 

De GGZ-agoog is zich bewust van de maatschappelijke context waarbinnen de ondersteuning plaatsvindt. De GGZ-agoog legitimeert zich in de samenwerking met collega hulpverleners, lokale overheden en verzekeraars. De GGZ-agoog kent de grenzen van zijn competentie en verwijst door waar nodig.  De GGZ-agoog maakt een taxatie van de ondersteuningsbehoefte en zet beschikbare middelen en ondersteuningsmogelijkheden doelmatig in. De GGZ-agoog onderbouwt zijn handelen op basis van onder andere kennis van herstelondersteunde zorg, wet- en regelgeving,  actuele methoden en houdingsaspecten van de professionele sociaal werker. Hierbij reflecteert de GGZ-agoog continu op zijn handelen om dit bij te stellen waar de situatie er om vraagt" (Eenheid van leeruitkomsten deeltijd minor GGZ-agoog).

Mooie woorden, maar wat beteken ze in de praktijk? En hoe doe je dat dan? Aan de hand van deze vragen en de vragen hierboven gaan we samen op pad om een persoonlijk professioneel antwoord te vinden en een passend leerproces tot stand te brengen.

Wij gaan er vanuit dat er al veel ervaring en kennis aanwezig is bij de studenten die deze minor volgen, bewust of onbewust. Soms krijg je les, maar voor hetzelfde geld geef je zelf de volgende week les. Wij als docenten geven (soms) les, maar zijn evengoed lerende. Gastdocenten komen hun ervaring en kennis delen en leren ook van ons. Alles is mogelijk vanuit de intrinsieke betrokkenheid bij hetgeen je doet. Zo geven we deze minor gezamenlijk vorm.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

In deze minor staan twee leeruitkomsten centraal: 1) Samenwerken en verwijzen en 2) De GGZ-agoog als professional in gesprek.

1. Samenwerken en verwijzen

De GGZ-agoog kan op basis van een analyse onderbouwde keuzes maken t.a.v. de te bieden ondersteuning aan de cliënt welke aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt. De GGZ-agoog werkt multidisciplinair en kan de juiste samenwerkingsverbanden creëren. De GGZ-agoog legitimeert de keuzes die hij maakt tegenover de cliënt, collega hulpverleners, lokale overheden en verzekeraars. De GGZ-agoog kent de grenzen van zijn eigen competentie en verwijst door waar nodig.

2. De GGZ-agoog als professional in gesprek

Centraal in de begeleiding door de GGZ-agoog van de cliënt staat contact van mens tot mens. 

De GGZ-agoog richt zich op het functioneren van de cliënt in zijn/haar sociale context en de ondersteuning is gericht op het verbeteren van dit functioneren. De GGZ-agoog probeert continu de ruimte te scheppen zodat de cliënt om weer de regie over zijn/haar leven kan nemen. Indien nodig neemt de GGZ-agoog de regie over, maar dit is per definitie tijdelijk.

De ondersteuning is gericht op herstel (van het sociaal functioneren) en rehabilitatie. De GGZ-agoog toont zich hierbij sensitief voor verlieservaringen van de cliënt en zijn/haar systeem en betrekt het systeem actief bij het herstel- en rehabilitatieproces. De GGZ-agoog geeft psycho-educatie aan de cliënt en zijn/haar systeem waar nodig. DE GGZ-agoog werkt methodisch, maar wijkt beargumenteerd af van de methode(s) waar de situatie hierom vraagt. De GGZ-agoog maakt gebruik van gespreksmethoden passend bij de situatie. De GGZ-agoog heeft oog  voor individuele verschillen op het gebied van cultuur, seksuele oriëntatie, religie, levensfase etc. en handelt hiernaar.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
De minor is bestemd voor studenten: 

  • Social Work
  • Verpleegkunde
  • Vaktherapie / Creatieve therapie
  • Toegepaste psychologie
  • Pedagogiek
  • Van andere agogische opleidingen, die praktijkervaring hebben met een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving
  • Doe je een andere dan bovengenoemde opleiding, neem dan contact op om te overleggen of de minor aansluit.

Voorwaarden voor deelname

  • Je hebt minimaal een jaar stage gelopen of gewerkt in een GGZ-instelling
  • Gedurende de minor GGZ-Agoog doe je 16 uur per week praktijkervaring op in een GGZ instelling. Deze stage- of werkplek regel je zelf.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Om aan te tonen dat je de leeruitkomst beheerst lever je een portfolio aan en vindt er een criteriumgericht interview plaats.

Aantekening GGZ-agoog
Deelname aan deze minor volstaat NIET voor het verkrijgen van de aantekening GGZ-agoog t.b.v. de registratie als GGZ-agoog bij Registerplein. De HAN mag deze aantekening alleen verstrekken bij het verstrekken van het bachelor-diploma Social Work. De HAN biedt geen nascholing aan die de aantekening GGZ-agoog oplevert.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lessen zijn op vrijdag.

Er is geen verplichte literatuur omdat hetgeen iemand al beheerst en wat hij/zij nog te leren heeft verschilt per student. Tijdens de lessen zullen verschillende suggesties voor te bestuderen literatuur gedaan worden.

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright