Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- info coming soon
René Vrieze

Voor inhoudelijke informatie:
Minor coördinator: René Vrieze
E-mail: Minor GGZ-agoog

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In de praktijkgerichte minor GGZ-agoog van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen leer je hulp te bieden aan mensen met psychiatrische problematiek. Je kijkt naar de cliënten met hun problemen en mogelijkheden vanuit verschillende perspectieven.

Binnen de minor GGZ-agoog ga je aan de slag met de competenties van de GGZ-agoog. De GGZ-agoog is gespecialiseerd in het ondersteunen van het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. De focus van de GGZ-agoog is sociaal en niet medisch, waarbij de GGZ-agoog de verbinding legt tussen gezondheidszorg en het sociale domein.

De GGZ-agoog biedt hulp aan cliënten in één van de circuits van de geestelijke gezondheidszorg: kinderen en jeugd, volwassenen, ouderen, forensisch, verslaving en preventie.
Je begeleidt cliënten in het zo goed mogelijk functioneren binnen hun leefsituatie. Dat betekent dat je je richt op de mogelijkheden en minder op de beperkingen. Ook onderhoud je intensief contact met behandelaars en het netwerk van de cliënt.
Tevens besteed je aandacht aan de rol en positie van de GGZ-agoog in het werkveld en de legitimering van je handelen als hulpverlener en GGZ-agoog.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Na het volgen van de minor ben je competent in het agogisch begeleiden van individuele cliënten en verschillende groepen in de GGZ. Je kunt werken vanuit de rehabilitatiemethodiek met oog voor herstel en het netwerk van de cliënt en je weet hoe je gedragsverandering bij cliënten kunt bevorderen. Je bent op de hoogte van de verschillende werkgebieden binnen het GGZ-werkveld, het beleid in de GGZ en de positie van de GGZ-agoog hierbinnen.

Competenties
Deze minor past in het uitstroomprofiel GGZ-agoog van de opleidingen HAN-MWD, HAN-SPH en HAN-Social Work en sluit aan bij de competenties van het landelijke beroepscompetentieprofiel van de GGZ-agoog. Studenten die alleen de minor volgen (en niet het gehele uitstroomprofiel) komen niet in aanmerking voor de registratie als ggz agoog.

Binnen de minor komen de volgende GGZ-competenties aan bod:

* Basiskennis en vaardigheden van de GGZ-agoog
- Psychopathologie, classificatie, diagnostiek en omgang met deze doelgroepen
- Gespreksvoering (psycho-educatie, oplossingsgericht werken, motiverende gespreksvoering, zingevende gespreksvoering, suïcidepreventie)

* Specifieke competenties
- Outreachend werken
- Herstel
- Rehabilitatie
- Netwerkontwikkeling
- Motiveren en ondersteunen gedragsverandering
- Werken in een gedwongen kader
- Groepsgerichte behandeling

* Beleid, legitimering en positionering
Binnen deze competenties wordt er aandacht besteed aan specifieke kennis, vaardigheden en houdingsaspecten zoals het juridische kader bij werken in een gedwongen kader, het omgaan met grensoverschrijdend gedrag en wat het betekent om een presente houding te hebben bij het werken vanuit herstel en rehabilitatie. Maar er is bijvoorbeeld ook aandacht voor behandelvormen binnen de GGZ, en voor dilemma’s en ethische kwesties.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
De minor is bestemd voor studenten Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Pedagogiek of een andere agogische opleiding, die praktijkervaring hebben met het werken met cliënten met GGZ-problematiek.

Doe je een andere dan bovengenoemde opleiding, neem dan contact op om te overleggen of de minor aansluit.

Voorwaarden voor deelname

  • Je hebt je stage in het 3e jaar in een GGZ-instelling of organisatie waar je mensen met psychiatrische problematiek hebt begeleid met succes afgerond.
  • Je hebt een stage- of werkplek in een GGZ-setting voor 16 uur per week gedurende de minor of een stage- of werkplek waarin je de mogelijkheid hebt om cliënten met psychische problematiek te begeleiden en waar er binnen het behandelteam expliciet aandacht is voor deze problematiek. Deze stage- of werkplek regel je zelf (bijvoorbeeld door verlenging van de derdejaars stage).

Documenten voor aanvragen praktijkplek
Als je een praktijkplek hebt gevonden, vul dan het digitale goedkeuringsformulier praktijkplek minor GGZ agoog in. Zodra je een goedkeuring hebt ontvangen, kun je het praktijkcontract invullen en toesturen naar minor.ggz-agoog@han.nl


Goed om te weten
Wij werken met veel gastdocenten die werkzaam zijn in de GGZ praktijk. Daarnaast hebben de studenten veel inbreng door casuïstiek en vragen uit hun praktijk.

De minor heeft de volgende toetsen:

  • Toets Gespreksvaardigheden
  • Kennistoets
  • Integrale toets: "Ik als GGZ Agoog"

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

Er wordt vanuit gegaan dat je van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn. De lessen zijn op donderdag en vrijdag. Daarnaast loop je 16 uur stage per week op een relevante praktijkplek.

Werkvormen
Binnen de minor volg je themalessen waarin de specifieke competenties van het beroepscompetentieprofiel van de GGZ-agoog centraal staan. Daarnaast krijg je vaardigheidslessen waarin je je gespreksvoering oefent. Je maakt hierbij gebruik van zingevende-, motiverende- en oplossingsgerichte gesprekstechnieken.
Wekelijks zijn er hoorcolleges over psychopathologie, waarbij veel hoorcolleges door deskundigen uit het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) worden gegeven.
Tot slot heb je intervisiebijeenkomsten waarin je aan de hand van stage-ervaringen reflecteert op je ontwikkeling tot GGZ professional.

Mogelijk wordt nog actuele literatuur toegevoegd. Hierover word je geïnformeerd voor de start van de minor.

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright