Deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- info coming soon
Marieke Pompe

Voor inhoudelijke informatie:
Marieke Pompe
E-mail: minor.creativiteitsontwikkeling@han.nl
Tel: 0615470350

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Creativity and Art at Work

In deze minor ga je op verschillende manieren je creativiteit ontwikkelen. Creativiteit heeft bij ons twee hoofdbetekenissen:

* Creativiteit als het komen tot iets wat nieuw is en waardevol; voor jou en/of anderen.

* Naast creativiteit als het inzetten van non-verbale media als drama, dans, fotografie & film, beeldende kunsten (als schilderen en tekenen) en muziek. Creativiteit gaat dan over een andere manier van communiceren dan puur cognitief-rationeel.

Why
Deze samenleving vraagt om soepele professionals die van zichzelf uit durven gaan; die verder durven kijken dan protocollen, regels en structuren. Dit is waar wij in onze minor op mikken, ook in ons onderwijs. Wij vormen een gezonde tegenhanger van dat HBO-onderwijs wat door studenten als bevoogdend wordt ervaren.

What: Professioneel en persoonlijk hand in hand
Voor veel studenten blijkt de minor een ideale context om een belangrijke persoonlijke groei door te maken. Ze vertellen na afloop van de minor dat ze geleerd hebben veel meer uit te gaan van wat ze zelf belangrijk en interessant vinden; in plaats van wat leraren en andere opvoeders van hen willen. Ze leren uitgaan van hun eigen kracht en ontwikkelen van daaruit een eigen, persoonlijke en onderbouwde visie op hun beroep. Ze hebben geleerd minder uit te stellen en eerder te doen; te experimenteren; te weten wat ze moeten doen als ze niet weten wat ze moeten doen; meer uit te gaan van plezier en wat kan – in plaats van moeten en wat niet kan.
Elke student krijgt muziek als vak aangereikt; daarnaast is er de keuze uit dans of drama; tekenen & schilderen of fotografie & film. Bij het aanbieden van dit vak zijn geen basisvaardigheden vereist. Verschil in “niveaus" zijn niet van belang. Het gaat bij deze vakken vooral om de mogelijkheden van de media te onderzoeken en te beleven. In eerste instantie op persoonlijk niveau, maar daarna ook op professioneel niveau.

How
In het proces van het vinden van iets nieuws en waardevols gaan we uit van hoe kinderen blijken te ontwerpen. Uit onderzoek blijkt dat juist een voortdurende afwisseling tussen doen, kijken en denken leidt tot verrassende, waardevolle uitkomsten. Wij omarmen deze manier van ontwerpen en onderbouwen haar als "incrementeel werken".
Wij vinden "doen" heel belangrijk. Je wordt aangezet tot experimenteren, ook in je alledaagse leven. 
Wij vinden het belangrijk dat mensen plezier hebben; dat ze (in toenemende mate) zichzelf kunnen zijn; gekte toe te laten; te spelen; onnodige strenge oordelen los te laten.
Wij vragen je regelmatig om uit je comfort-zone te gaan. Dit is soms spannend en confronterend. Grenzen verleggen, ook in het jezelf leren kennen, gaat soms gepaard met plezier maar soms ook met ongemak.
We vragen je om met een open mind activiteiten te doen waarvan het nut niet altijd op voorhand vaststaat; maar die achteraf vaak verrassende effecten blijken te hebben.
Wij vinden een veilige, vertrouwde en uitdagende lesgroep heel belangrijk. Juist het leren met en aan elkaar, en het samen aangaan van de "juiste" sfeer, is een belangrijke bodem voor het succes van deze minor.
Daarnaast word je begeleid door een team van diverse, ervaren, betrokken en gemotiveerde vakdocenten welke je ook een groot aantal technieken, tools en methoden aanreiken.

Beroepstaak
Je werkt in deze minor aan de beroepstaak: 
Breng iets nieuws van waarde teweeg bij jezelf én bij anderen; als persoon én als professional.Benoem hierbij wat je geleerd hebt als belangrijke werkzame factoren om iets van waarde te doen ontstaan; en benoem op overtuigende wijze hoe je het geleerde gaat integreren in je toekomstig beroep. Besteed bij dit alles ook expliciet aandacht aan de rol van vrijplaatsen en kwaliteiten van kunstzinnige en/of spelmatige media.

Bijzonderheden
Deze minor is onderdeel van het creatieve profiel waarmee de opleidingen SPH en CMV van de HAN zich landelijk profileren. Je krijgt de mogelijkheid je binnen de minor hierin te specialiseren.
Deze minor is geschikt voor het uitstroomprofiel Jeugdzorg.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor
De minor duurt 1 semester en wordt als één geheel 2x per jaar aangeboden.

 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

We hanteren een aantal algemene leerdoelen; daarbinnen en daarnaast heb je ruimte om aan eigen doelen te werken.  

 • Je hebt (meer) plezier gekregen in je eigen leven en beroep
 • Je ervaart hoe het is om opnieuw eigenaar van je eigen leren te zijn
 • Je hebt een aantal voor jou beperkende persoonlijke grenzen verlegd. Oftewel: je bent regelmatig uit je comfortzone gegaan, hebt een aantal nieuwe ontdekkingen over jezelf gedaan en omgezet in nieuwe gewoonten.
 • Je leert hoe plezier en nut samen kunnen gaan.
 • Je krijgt zicht op creatieve processen op weg naar het vinden en creëren van iets nieuws en waardevols. Hierbij speelt een belangrijke rol: het iets laten ontstaan vanuit een reeks experimenten
 • Je hebt je als professional ontwikkeld om in samenwerking met betrokkenen iets nieuws van waarde te laten ontstaan.
 • Je leert het boven genoemde in te zetten in je eigen beroep en ontwikkelt een uitdrukkelijke en (voor jou en mogelijk anderen) vernieuwende visie daarop

 

Competentie
In deze minor werk je aan de competentie:

 • Het ontwikkelen van een eigen creatieve speelse professionele houding waarin je protocollen en standaarden leert overstijgen: "weten wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen".
  Hierbij leer je gebruik te maken van de mogelijkheden van non-verbale media om plezier uit te lokken en mensen te verleiden tot intrinsiek gemotiveerd leren en beleven.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor staat open voor studenten van alle opleidingen. Veel studenten van Social Studies kiezen deze minor, maar ook studenten vanuit andere studies zoals de PABO, Logopedie, Communicatie en Opleidingskunde hebben inmiddels deelgenomen, net zoals studenten van de meer "exacte" richtingen. Wel zullen zij geïnteresseerd moeten zijn in "sociale toepassingen" van hun expertise. Wij geloven erg in de vernieuwende mogelijkheden van een dergelijke combinatie.

Ook buitenlandse studenten kunnen gebruik maken van de minor, die in het Engels aangeboden wordt onder de naam Creativity and Art at Work. Nederlandse studenten kunnen zich ook inschrijven voor deze internationale variant. Een Duitstalige voltijdvariant is in ontwikkeling. 

Voorwaarden voor deelname
Je moet toelaatbaar zijn tot niveau 3. Je hebt dus minstens 45 studiepunten gehaald op niveau 2 (2e studiejaar). De meeste studenten kiezen deze minor in het vierde jaar van hun studie.

Je kunt deze deeltijdminor alleen volgen als je een werkplek hebt voor 20 uur per week, gedurende het hele semester. Dat mag betaald werk zijn, vrijwilligerswerk of een stageplaats. Het werk moet gerelateerd zijn aan de opleiding die je op dit moment aan het volgen bent. Neem bij twijfel contact op.

De toetsing van deze minor bestaat uit:

 • Basistoets creativiteitsontwikkeling: presentatie over je persoonlijke ontwikkeling in het eerste deel van de minor
 • Feestelijke kennistoets over de kennisbasis van de minor
 • Uitwerking van een pilot waarin je samen met anderen iets nieuws en van waarde hebt teweeggebracht bij anderen.
 • Eindtoets - Visie: je houdt een statement voor zowel een uitdagend publiek van buiten als voor medestudenten en docenten van de minor. Hierin deel je waarin en hoe de minor jou als professional heeft gevormd. Ook ga je in hoe je dit gaat integreren in je (toekomstig) beroep.

  Ook sluit je elk kunstzinnig vak af met een (kleine) presentatie.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor. 

De lessen zullen plaatsvinden op vrijdag.

Werkvormen

 • Werkcolleges 
 • Workshops 
 • Eigen vrije ruimte voor activiteiten als bezoek van tentoonstellingen, 30-dagen experiment, voorstellingen, vrijwilligerswerk, leren kennen en vaardig worden van instrumenten- tools (bijvoorbeeld camera, video-bewerking – tekentechnieken – enzovoort)

Opmerkingen

 • Essentieel is voortdurend je eigen actieve bijdrage in deze minor

 • Je zoekt je eigen leerbronnen, via internet, boeken, tentoonstellingen, musea en video's

 • Literatuur wordt voor aanvang van de minor bekend gemaakt aan de ingeschreven studenten

De literatuur wordt ruim voor aanvang van de minor bekend gemaakt. Op de lijst staat in ieder geval: 

Verplichte literatuur

Rosmalen, J. van (2012). Het woord aan de verbeelding. Spel en kunstzinnige middelen in het social agogisch werk. Houten/Diegem: Bohn Staffleu van Loghum. (2e volledig herziene druk)

Beekers, P., Kroes, R. & Rosmalen, J. van (2017). Creativiteit als uitdaging in social werk. De waarde van anders. Houten: Coutinho.

 

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright