Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
29 januari 2024 t/m 12 juli 2024 -- open

Voor inhoudelijke informatie:
Marie-Louise Verhees
E-mail: marie-louise.verhees@han.nl
Tel: 06-51362294

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De minor Voedings- en beweegcoach (VBC) is geaccrediteerd door de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Dit betekent dat je je bij de BLCN kunt laten registreren als leefstijlcoach, als je de minor VBC én een HBO-diploma hebt behaald.

In de minor VBC leer je hoe je mensen kunt coachen naar een (nog) gezondere en actievere leefstijl door het inzetten van Motiverende gespreksvoering en door een Leefstijlplan (m.n. gericht op voeding en beweging) op maat te maken samen met een cliënt. De cliënt is iemand met een leefstijlgerelateerde ziekte óf een sporter. Bij de sporter is het primaire doel: het bereiken van een verbetering in een of meer BRAVO-factoren (en niet: het verbeteren van zijn/haar sportprestatie, dit kan een bijeffect zijn van de verbetering in een of meer BRAVO-factoren).

Binnen de minor Voedings- en beweegcoach gaan we in op de effecten van een gezonde én ongezonde leefstijl. Met name wordt ingezoomd op de leefstijlfactoren voeding en beweging bij zowel een gezonde leefstijl als bij verschillende welvaartsziekten (overgewicht, diabetes mellitus type II, chronische longziekten en hoge bloeddruk) én bij intensieve sportbeoefening. Naast het opdoen van theoretische kennis, ga je binnen de minor zelf een eigen coachee coachen naar een gezondere, actievere leefstijl.

Binnen deze minor leer je maatwerk te leveren met als doel de leefstijl én daarmee de gezondheid en het welbevinden van jouw cliënten te verbeteren.

Wil je meer weten: kijk dan naar de video op:

https://www.youtube.com/watch?v=fnx7Sdq-lVM

Allereerst analyseer je het huidige leefstijlgedrag van een coachee m.b.t. Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding, Ontspanning/Slaap. Vervolgens ontwerp je samen met de cliënt, een voor hem of haar op maat gemaakt leefstijlprogramma, waarbij de nadruk ligt op het voedings- en beweegplan. Behalve de kennis die je hiervoor nodig hebt, is het ook van belang dat je weet op welke manier je mensen kunt coachen bij de uitvoering van dit leefstijladvies. Je verdiept je in hoe je bewust en gewoontegedrag van mensen kunt beïnvloeden en hoe je mensen kunt coachen bij het uitvoeren van gezond gedrag. Hierbij maken we gebruik van de gespreksstijl: Motiverende Gespreksvoering.

Thema’s die o.a. aan bod komen: richtlijnen gezonde voeding, bewegen, alcohol, roken en ontspanning/slaap; inspanningsfysiologie; pathologie; sedentair gedrag; positieve gezondheid; zelfregie/-management; gedragsmodellen; gedragsbeïnvloedingstechnieken, motivatietheorieën; gezondheidsvaardigheden.

Deze minor is geschikt voor studenten:

  • Die in bezit zijn van een propedeuse.
  • Die minimaal 45 EC uit de hoofdfase bezitten.

Minimale basiskennis:

Er wordt van studenten verwacht dat ze de basiskennis van het menselijke lichaam, gezondheid en gedragsverandering hebben. Bij aanvang van de minor moeten de studenten kennis hebben over:

  • Inspanningsfysiologie: de werking van hart en longen, bouw van spieren, werking van spieren, kennis van energiesystemen en trainingsprincipes.
  • Gezondheid: wat gezondheid is en welke factoren gezondheid beïnvloeden.
  • Gedragsverandering: het ASE model en Transtheoretisch model.

Voorwaarden voor deelname

- Je moet je propedeuse hebben behaald.
- Idealiter volg je de opleiding ALO, Sportkunde, Fysiotherapie, Voeding en Diëtetiek, Verpleegkunde, Toegepaste Psychologie, of een aanverwante paramedische studie. 

Indien dit niet het geval is, moet je door middel van een CV inclusief cijferlijst aantonen dat je bovengenoemde voorkennis voldoende bezit.

  1. Kennistoets (2 delen)
  2. Praktijktoets ‘voeren van een intake (gesprek en fysieke testen)’
  3. Schrijven van een voedings-en beweegplan (coachverslag)

Gedurende een half jaar heb je op 3 dagen in de week contactonderwijs. Het onderwijs wordt aangeboden in meerdere werkvormen: hoorcolleges, tutorgroepen workshops, online leren en het uitvoeren van projecten en opdrachten in de praktijk. Naast het contactonderwijs, wordt er van de studenten zelfstudie verwacht (wekelijks ongeveer 18-24 uur).

Wilmore, J.H., Costill, D.L., & Kenney, W.L. (2009/2016). Inspannings- en sportfysiologie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

Lemmers, L, & Greeff de, J. (2018). Gezondheidsbevordering en leefstijl. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Miller, W.R., & Rollnick, S. (2014). Motiverende gespreksvoering. Ouderkerk aan de IJssel: Theologische uitgeverij Ekklesia.

Whitney, E. N., & Rolfes, S. R. (2005). Understanding nutrition. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth (of een recentere uitgave).

 

 

 

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright