Deeltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
-- info coming soon
Frank Bovenkerk

Voor inhoudelijke informatie:
Frank Bovenkerk
E-mail: minor.dti@han.nl.
Tel: 0645310689

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op:
 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Digitale Transformatie en Innovatie, help organisaties digitaal innoveren (deeltijd)

Bij de minor Digitale Transformatie en Innovatie help je organisaties innoveren door de mogelijkheden van technologische hypes te verkennen.

Veel bedrijven zijn op zoek naar wat digitale technologieën voor hun werkwijze, organisatie en doelgroep kunnen betekenen. Investeren in innovaties is risicovol. Zij zoeken multidisciplinaire teams die kunnen onderzoeken of de belofte van een digitale hype ook echt waarde heeft. Hier kom jij in beeld.

Met deze minor onderzoek je nieuwe technieken en technologieën en kijk je hoe ze van meerwaarde kunnen zijn binnen de casus waar je op dat moment aan werkt. Je helpt de organisaties bij hun innovaties.

Om de innovatievragen van organisaties te beantwoorden, werken we in sprints. Door snel prototypes te maken verkennen jullie wat wel of niet werkt. Deze aanpak wordt ook rapid prototyping of build-to-design genoemd.

Er is veel vrijheid in oplossingsrichtingen en bij onderdelen die je wil oppakken. En er is ruimte om eigen interesse op te pakken binnen de opdracht. Zie voor eerdere project: https://blog3.han.nl/it-en-mediadesign/beyond-the-hype/. En houd de schermen op de HAN locaties in de gaten, we gaan de projecten daar alvast aankondigen.

Kort en krachtig gaat het in deze minor om:

 • Samenwerken binnen en met organisaties
 • Innoveren en ontwikkelen in de praktijk
 • Rapid prototyping / Build-to-design
 • Systematisch verkennen van technische mogelijkheden

Je leert om binnen een multidisciplinair team zelfstandig te experimenteren via een prototypingaanpak en om in sprints naar nieuwe inzichten toe te werken. Samen met medestudenten en een casushouder van de organisatie pak je de vragen op en verken je welke oplossingsrichtingen haalbaar zijn, of niet. Je maakt kennis met nieuwe technologie en leert deze toe te passen binnen de organisatie. Je werkt hierbij samen met verschillende partijen en met de andere teams, die een eigen casus hebben.

Competenties

 • Kennis en inzicht creëren door te experimenteren.
 • Opzetten en uitvoeren dynamische ontwikkel- of ontwerpprocessen
 • Oordeelsvorming over wat werkt of niet en waardoor.
 • Communicatie met teamgenoten, casushouders en kritische betrokkenen.

Je volgt als deeltijd student bij de Academie IT en Mediadesign HBO-ICT of CMD.

Voorwaarden voor deelname

60 studiepunten in de hoofdfase, en bij voorkeur je stageperiode doorlopen.

 • Onderzoeksplan (feedback)
 • Assessments via reframingsessie 2x (feedback)
 • Portfolio (beoordeling)
 1. De student bouwt kennis en inzicht op, doet ervaring op en levert een bijdrage aan innovatieprocessen in (grote) organisaties. Leert innovatiemodellen en praktijkaanpak kennen, vormt zich daarover een oordeel en communiceert dat aan andere deelnemers.

 2. De student bouwt kennis en inzicht op over (de toepassing van) praktijkgericht, beslissingen ondersteunend onderzoek (Methodenkaart), vormt zich een oordeel over de geschiktheid van specifieke methoden voor het beantwoorden van zelf geformuleerde vragen, kan methodekeuzes beargumenteren en communiceren.

 3. De student formuleert onderzoek/ontwerp/ontwikkelvragen, past praktijkgerichte methoden toe om de vragen te beantwoorden en communiceert resultaten intern en extern (mondeling, schriftelijk, visueel en/of in de vorm van een product) op een manier die past bij de belangen en competenties van het publiek.

 4. De student bouwt kennis en expertise op in de mogelijkheden en beperkingen van digitale technologieën en demonstreert de verworven expertise in de vorm van demo’s, prototypes, etc.

 5. De student past al eerder verworven professionele competenties (zoals bijvoorbeeld agile procesmanagement) toe en deelt kennis en ervaring met andere deelnemers, bijvoorbeeld provinciemedewerkers.

 

De studielast voor een deeltijdstudent is 20 uur per week. Daarnaast is de beschikbaarheid in de week voor een deeltijdstudent voor het volgen van zijn opleiding veelal beperkt tot de dinsdag (avond) en donderdag (avond met daarbij eventueel de middag). Omdat er in deze minor met een externe opdrachtgever wordt gewerkt, dien je de donderdagmiddag ook beschikbaar te zijn.

Concreet

 1. Een studielast van 20 uur per week.
 2. Beschikbaarheid op de dinsdagavond (19:00 - 21:30 uur) en de donderdagmiddag + avond (13:00 - 17:00 uur + 18:30 - 21:30 uur). De dinsdagavond zal online (via Teams) plaatsvinden. De donderdagmiddag zal plaatsvinden op de locatie van de opdrachtgever en de donderdagavond zal plaatsvinden op de HAN locatie in Arnhem (Ruitenberglaan 26).


Werkvormen

 • Een innovatievraagstuk die je in sprints doorloopt
 • Workshops
 • Presentaties
 • Reviewsessie (sprintreviews en ‘reframingsessie’ = anders kijken naar de vraag of andere vragen?)

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright