Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- info coming soon
Jasper De Boer, Sanne Diepeveen, Lobke Havens, Nicole Tielen-Arink

De minor 'Ieder kind uniek; een interprofessionele aanpak' is een verdiepende en verbredende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroeps(profiel). In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context. 

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden. 

Voor inhoudelijke informatie: 
minor.iederkinduniek@han.nl 

 

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ieder kind uniek: een interprofessionele aanpak 

Wil jij later gaan werken met kinderen en hun systeem? Wil je hen begeleiden, zodat ze zich beter kunnen redden in hun leefomgeving? Volg dan de minor ‘Ieder kind is uniek’ bij de HAN. 

Ieder kind is uniek en groeit op in zijn eigen omgeving en komt daarbij voor verschillende kansen, mogelijkheden en uitdagingen te staan. Hierdoor kan de participatie van het kind en zijn systeem in de maatschappij anders verlopen. De uitdagingen ontstaan door gezondheidsproblemen van het kind, door een vastgelopen ontwikkeling of door omstandigheden in de omgeving van het kind. De veranderende maatschappij zoals de ontwikkeling van technologie, de focus op het nemen van eigen regie op je leven, de groeiende ongelijkheid en de hoge participatiedruk (voldoen aan verwachtingen van de omgeving) hebben invloed op het omgaan met deze kansen, mogelijkheden en uitdagingen. 

In deze minor werk je individueel en in kleine groepen (interprofessionele teams) steeds aan diverse kenmerkende beroepsopdrachten. Deze opdrachten nodigen je uit om een visie op de zorg/begeleiding rondom kinderen en hun systeem te ontwikkelen en daarbij je eigen accenten te leggen. 

Via deze opdrachten doe je kennis op over diverse onderwerpen rondom de gehele ontwikkeling van kinderen, zoals gedragsverandering, zelfmanagement van kind en systeem, voeding, communicatie, schoolvaardigheden, mobiliteit, zelfzorg, opvoeding, rouwverwerking, stress en huiselijk geweld. Je oefent in gesprekstechnieken om adequaat te kunnen communiceren. Je leert al doende interprofessioneel samen te werken. Je leert op methodische wijze gesprekken uit te voeren, zodat je weet wat de hulpvraag is. Je leert professioneel onderbouwde keuzes te maken en een plan van aanpak op te stellen op basis van Evidence Based Practice. Je leert methoden en technieken, passend bij jouw vakgebied of dat van een andere professional, kennen en past ze toe. 

Werkwijze onderwijs 

Je wordt begeleid door een vaste, kleine groep docenten van verschillende opleidingen. De minor is opgebouwd uit werkgroep-bijeenkomsten, feedbackmomenten en consultmomenten. Door het toepassen van flexibele leerruimte kun jij regie nemen over je eigen leerproces. Op basis van jouw leervragen en van jouw medestudenten worden (werk-)colleges of praktijklessen ingepland.  

Naast het docententeam zijn vakinhoudelijke experts van aanverwante opleidingen, deskundigen uit de praktijk en ervaringsdeskundige beschikbaar voor gastlessen. 

Naast de bijeenkomsten op de hogeschool voer je zelfstandig vrijwilligerswerk uit op een plek naar keuze. Je zoekt een plek waar je begeleiding kunt bieden aan unieke kinderen en hun systeem. 

Beoordeel zelf of de leeruitkomsten van deze minor aansluiten op jouw (leer)wensen en eisen. 

De leeruitkomsten van deze minor zijn verdeeld over een aantal gebieden, ieder met bijbehorende leerdoelen: 

  • De kinderprofessional in opleiding bevordert gezondheid, welzijn en participatie van kind en systeem 
  • De kinderprofessional in opleiding werkt als een interprofessionele samenwerkingspartner samen met kind en systeem 
  • De kinderprofessional in opleiding heeft een onderzoekende en innovatieve houding  
  • De kinderprofessional in opleiding ontwikkelt specialistische deskundigheid en toont een professionele identiteit 

Deze minor geeft je de kans om ervaring op te doen, vaardigheden en kennis te ontwikkelen, om zodoende het kind en zijn systeem te begeleiden en ondersteunen waar nodig. 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major. 

Voor wie? 
Deze minor is geschikt als je een kinderprofessional wil worden in jouw vakgebied. 

Voorwaarden voor deelname 

3e jaars HBO studenten van alle zorg- en welzijnsopleidingen en educatie. Volg je een andere opleiding, en wil je wel deelnemen aan de minor, stuur dan een mail naar minor.iederkinduniek@han.nl

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze: 

Het tentamen is een integrale toets, een portfolio. 

Gedurende de minor werk je aan beroepsopdrachten/beroepsproducten. Deze worden van feedback voorzien aan de hand van bepaalde criteria en aan het eind wordt een eind cijfer gegeven.  

Het is een fulltime minor die een volledig semester duurt. Er wordt gestreefd naar een continu rooster met vaste lesdagen per week. Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn. 

  

volgt nog

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright