Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Melanie Visser

Voor inhoudelijke informatie:
Melanie Visser
E-mail: Melanie.Visser@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op:
 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Welke impact kan alleen jij maken?

We leven in een bijzondere tijd. Onze maatschappij is gefocust op economische groei - met daardoor steeds meer ‘bullshitjobs’ en overspannenheid. Wil jij ook graag in een meer betekenisvolle maatschappij leven en leren hoe jij dat kan doen?  

In de minor Personal Impact bij de HAN krijg jij de kans om de maatschappelijke vraagstukken van het moment te verkennen en leer je hoe jij daarin een verschil kan maken. Leer jezelf beter kennen en ontdek wat jij persoonlijk kan bijdragen aan de wereld van morgen; heel concreet betekent dit o.a. dat je je eigen project vormgeeft samen met een medestudent en sociale impactondernemer.

Deze minor heeft gemiddeld een 8 gekregen van de studenten die deze minor hebben afgerond. Wat studenten zeggen over de minor:

“Dit is de minor waarvan je niet wist dat je er behoefte aan had”.

“Iedereen is uniek op zijn eigen manier. Bij deze minor wordt dit ook echt gezien door de docenten en de medestudenten”.

“Door de minor leer ik mezelf beter kennen”.

“Ik durf te zeggen dat deze minor de meest leerzame periode is geweest van mijn studietijd”.

In onderstaand filmpje zijn enkele studenten aan het woord over hun ervaring in de minor.

HAN Minor Personal Impact - YouTube

In de minor Personal Impact verbinden we:

 • 1.    jouw persoonlijke ambitie om van waarde te zijn in een  betekenisvolle samenleving;
 • 2.    de hands-on-uitdagingen van sociale impactondernemers uit de regio die met hun bedrijf een positieve impact maken;
 • 3.    én de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken.

Je ontdekt door workshops die je persoonlijke groei een boost geven en door persoonlijke coaching jouw ideale rol in de wereld van morgen. Aan het einde van de minor weet je precies wat je wilt doen en hoe je dat wilt doen en wat de volgende stap is. Dit leer je van en met enthousiaste voorlopers, organisaties en ondernemers die al actief werken aan een betekenisvolle, duurzame samenleving, en natuurlijk van en met jouw docenten en medestudenten: jouw lerende netwerk.

Je ervaart wat het betekent om impact te maken en je gaat de uitdagingen aan in een project met een ondernemer naar keuze. Hiervoor krijg je tools en technieken aangereikt. De persoonlijke aandacht en veilige en gelijkwaardige omgeving zorgen ervoor dat jij uit je comfortzone komt en dat je durft te experimenteren. En daarmee wordt het helemaal jouw eigen minor!

Je gaat in een project samenwerken met een impactondernemer. Afgelopen jaar kon je kiezen om samen te werken met een duurzame bierbrouwer, een duurzame champignonkweker, een sociale wijkondernemer, een regeneratieve oogsttuin, een regeneratieve boerderij met horeca en educatie, een duurzaam modebedrijf en een bedrijf in gefermenteerde groenten en fruit. Veel variatie en genoeg te kiezen.

Hieronder vind je 2 voorbeelden waarin de ondernemer en studenten vertellen over hun projecten.

HAN Minor Personal Impact - YouTube

HAN Personal Impact - YouTube

Onderwerpen

Wat doe je concreet in deze minor?

 • Je neemt deel aan intensieve workshops over jezelf, je passie, je kwaliteiten en je valkuilen en je idealen – daarmee leer je wie je wilt zijn in de toekomstige wereld;
 • Je deelt kennis met experts, ondernemers en medestudenten in een lerend netwerk, onder andere door zelf workshops te geven en learning trips te organiseren.
 • Je neemt deel aan inspirerende (gast)colleges en workshops over andere perspectieven (betekeniseconomie, ecologie, filosofie, sociologie etc) en je bevraagt experts face-to-face.
 • Je helpt lokale ondernemers om meer positieve impact te maken. Je ontwerpt in samenspraak met hen een betekenisvol project en voert dit uit;
 • Je leert tools en vaardigheden aan om jouw project uit te kunnen voeren, denk hierbij aan design thinking, actie-onderzoek doen, experimenten uitvoeren, dialoog aangaan etc.
 • Je stuurt je eigen leerproces door veel en vaak feedback te vragen aan medestudenten, ondernemers, docenten over jouw rol in leeractiviteiten.

Wat doe je zeker niet?

 • Een rapport schrijven van heel veel pagina's voor een opdrachtgever
 • Achteroverleunen en afwachten

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Na deze minor:

1.   Weet jij waarom en hoe jij een positieve impact kan maken.

2.   Heb jij actief waarde toegevoegd in een betekenisvol project met een ondernemer.

3.   Weet je wat jouw unieke rol en bijdrage is aan een betekenisvolle maatschappij. Je kent je eigen waarde en kan die helder verwoorden. Je durft een volgende stap te zetten.

Competenties

In de minor Personal Impact werken we met vier leeruitkomsten:

Impactproject ontwerpen en uitvoeren: de student ontwikkelt in samenwerking met een ondernemer een project (of meerdere kleine projecten) met als doel de positieve impact van de onderneming te verhogen. De student wordt expert op het gebied van impactprojecten.

Persoonlijk leiderschap: de student ontwikkelt inzicht in zijn/haar drijfveren, kwaliteiten, valkuilen en kwetsbaarheden. De student toont leiderschap door feedback te vragen en te geven, initiatief te nemen, lef te tonen en voortdurend te reflecteren op houding en gedrag. Bij onzekerheid en tegenslag durft de student keuzes te maken.

Visie op impactvol ondernemen: de student formuleert op basis van kennis en ervaring in de minor een eigen visie op impactvol ondernemen en hoe hij/zij zelf daarin een betekenisvolle rol kan en wil spelen.

Skills van de impactmaker: de student laat zien dat hij/zij de skills uit de toolbox van de impactmaker heeft eigen gemaakt en kan toepassen in verschillende contexten in de minor.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Herken jij jezelf in onderstaande punten:

 • Ik ben geïnteresseerd in de huidige maatschappelijke thema’s
 • Ik ben nieuwsgierig naar mezelf en de wereld om me heen
 • Ik word graag uitgedaagd
 • Ik experimenteer graag
 • Ik weet dat ik fouten mag maken of wil dit graag leren
 • Ik wil weten hoe ik van betekenis kan zijn

Meld je dan aan. We heten je van harte welkom!

Deze minor is geschikt voor alle studenten, van het economische en technische tot het sociale domein.

Voorwaarden voor deelname

Om te kunnen deelnemen vragen we van de student dat hij/zij zijn/haar propedeuse behaald heeft van de opleiding. Daarnaast is het belangrijk dat er een vorm van stage is afgerond, waarin kennis, ervaring en competenties in de praktijk zijn gebracht. 

We hebben een motivatiegesprek vooraf aan de minor en we vragen de student hiervoor een motivatiebrief te schrijven en te mailen naar Melanie.Visser@han.nl. Mochten er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen, zullen we na het motivatiegesprek gaan loten. 

Goed om te weten

 • Je wordt uitgenodigd voor een motivatiegesprek
 • We starten de minor met een kennismakingsweekend of –midweek. Daarvoor gaan we naar een locatie buiten de HAN en vragen we een bijdrage van € 80,- om daar te kunnen verblijven.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Programmatisch toetsen: anders dan je gewend bent

In deze minor gaan we op een andere manier toetsen dan je misschien in je schoolloopbaan gewend bent. We werken niet met tentamens, maar met een beslisportfolio. Met dit portfolio toon je zelf aan of je de leeruitkomsten die al eerder benoemd zijn beheerst. Dit doe je door je leeractiviteiten te laten beoordelen door middel van feedback vragen. Je hebt steeds gesprekken met je leercoach over deze feedback en wat je ervan geleerd hebt, zodat je weet of je al op niveau zit met een leeruitkomst of dat je je hierin nog kunt ontwikkelen. Aan het einde van de minor lever je je beslisportfolio in waarin je alle belangrijke leeractiviteiten en feedback verzameld hebt en schrijf je een eindreflectie. De besliscommissie beslist of je per leeruitkomst op niveau zit en daarmee de leeruitkomsten beheerst. Dan ben je geslaagd!

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

We hebben een programma met elke week een aantal vaste momenten. Daarnaast is er voldoende 'vrije’ ruimte ingepland om naar behoefte het programma te verrijken met gasten/thema's/ ‘learning trips’ die we gezamenlijk belangrijk vinden.  

We verwachten dat je van maandag tot en met vrijdag voor de minor beschikbaar bent. Op drie verschillende dagen zijn er lessen en op minstens één dag werk je met de ondernemer aan het project.

Locatie: Nijmegen

Werkvormen

 • Inspirerende expertcolleges
 • Actie-onderzoek
 • Workshops
 • Coaching en intervisie
 • (Peer) feedback en feedforward
 • Learning trips
 • Projecten
 • Design Thinking

Dit wordt tijdens de minor bekend gemaakt

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright