Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
3 februari 2025 t/m 11 juli 2025 -- open
Nick van Schijndel

Let op: onderwijsactiviteiten worden gegeven op locatie Nijmegen (SportQube en/of Gymnasion):

Heyendaalseweg 141
6525 AJ Nijmegen

Voor meer informatie:
Nick van Schijndel
nick.vanSchijndel@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Strength and conditioning is tegenwoordig een essentieel onderdeel van de fysieke voorbereiding van atleten en sporters op elk niveau, zowel in de top- als de breedte sport. Het vergroten van o.a. fysieke kracht, uithoudingsvermogen, snelheid, lenigheid en het optimaliseren van de voeding van een sporter zijn nodig zijn om optimale prestaties te leveren en / of blessures te voorkomen. Het levert een bijdrage aan het verbeteren van sportprestaties, vermindering van (de kans op) blessures, het vergoot de mentale kracht en het verbetert de algehele gezondheid van sporters. Het is dus een onmisbare component van de fysieke voorbereiding van sporters en atleten, echter ontbreken vaak bij trainers/coaches de handvaten om er in en rondom de trainingen mee aan de slag te gaan.

Tijdens de minor Strength and Conditioning (voorheen 'Blessurepreventief samenwerken in de sport') ga je aan de slag met het vorm en inhoud geven aan een ‘evidence based’ Strength and Conditioning advies dat je voor een team/sportclub gaat ontwikkelen en (ten dele) uitvoeren. Je ontwikkelt dit advies op basis van biomechanische, fysiologische en sportvoedingskennis om sportprestaties te optimaliseren en de kans op het ontstaan van blessures te verkleinen.  Je gaat een literatuurstudie uitvoeren, een analyse van de doelgroep maken (door middel van veldonderzoek) en verschillende testen en metingen verrichten. Op basis hiervan ontwikkel je een advies op maat. Belangrijk hiervoor zijn een goede communicatie, afstemming en samenwerking met sporters, andere (sport-) professionals, medestudenten en docenten. Je wordt in deze minor opgeleid tot adviseur fysieke training en blessurepreventie. Door de opdracht uit te voeren in de praktijk ondersteunen jullie niet alleen de sportvereniging en/of de groep sporters, maar doen jullie ook waardevolle praktijkervaring op binnen de sportcontext.

  • Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel). Deze minor is verdiepend op niveau 3 (startbekwaam). Dit komt overeen met het beginniveau van het beroepsprofiel voor de Fysiotherapeut, ALO-er, Sportkundige en Sportvoedingsdeskundige. 
  • Dit is een tevens verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context. Bij het onderdeel VOEDING verbreed je je kennis op het terrein van blessurepreventieve (sport)voedingsadvisering.
  • Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt  2 keer per jaar (start september en februari) als een blok in een semester aangeboden.

 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Je hebt kennis over sportvoeding, trainingsleer en inspanningsfysiologie en over fysieke prestatiebepalende factoren zoals mobiliteit/ flexibiliteit/ stabiliteit, strength and power, endurance, speed and agility. Je weet hoe je met voeding- en trainingsadvies, training- en sportprestaties kunt ondersteunen en beïnvloeden. Je kent de rol van adequate voeding en training in het voorkomen van blessures en optimaliseren van sportprestaties.

Je analyseert de praktijksituatie waarin de volgende items in meegenomen worden: Analyse van de prestatiebepalende factoren van de sport; Biomechanische analyse van de sport; Analyse van veelvoorkomende blessures; Keuze en verantwoording voor veldtesten.

Je beschrijft de resultaten vanuit de literatuur, praktijkanalyse en veldtesten en analyseert en vergelijkt deze met elkaar. Je formuleert heldere doelstelling(en) voor het trainingsaanbod die logisch en navolgbaar voortkomen uit de interpretatie en evaluatie van jullie onderzoeksresultaten. Je ontwikkelt een trainingsaanbod en formuleert een wetenschappelijk strength and conditioning- en voedingsadvies voor het sportteam/club. 

Je zorgt ervoor dat het strength & conditioning- en voedingsadvies op een passende manier aansluiten bij het stageadres (sportteam/club). Een goede communicatie, afstemming en samenwerking is daarin erg belangrijk. Je toont eigenaarschap voor het plannen, organiseren en uitvoeren van de stageactiviteiten en laat professioneel samenwerkingsgedrag zien binnen de verschillende samenwerkingsverbanden (stage, opleiding, medestudenten etc.). Je stelt je proactief op in het contact met anderen en betrekt de opdrachtgever bij de ontwikkeling en vormgeving van het advies. Je leert kritisch reflecteren op je eigen rol en aandeel in de samenwerking en het contact met anderen.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

  • Studenten van de ALO, Sportkunde, Fysiotherapie, Voeding en Diëtetiek, Podotherapie en Mensendieck.

Voorwaarden voor deelname

  • Je hebt de hbo-propedeuse behaald en zit minimaal in het 3e of 4e jaar (hoofdfase 2 of 3) van je opleiding
  • Je bent in staat binnenlandse en buitenlandse wetenschappelijke literatuur op te zoeken, te lezen en te interpreteren

Er is plaats voor maximaal 24 studenten, waarvan maximaal 8 extern (buiten de HAN)

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Adviesrapport S&C (50%)

Kennistoets (25%)

Stagemap eindpresentatie (25%)

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Er zijn in totaal 3 lesdagen, die (onder voorbehoud!!) veelal op maandag, woensdag en donderdag gepland worden. Daarnaast loop je max 8 uur per week, samen met een studiegenoot, stage bij een sportvereniging of een groep sporters; fysieke aanwezigheid op de club is in overleg, maar zal vaak in de avonduren plaatsvinden. Je bent zelf als koppel verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplek (sportvereniging). Op de eerste (kennismakings)dag van de minor zullen ook de stagekoppels gevormd worden, waarna je met elkaar beslist waar je met elkaar wilt gaan stagelopen. Voor het vinden van een stageplek kun je je eigen netwerk en contacten benutten. Vanuit de opleiding wordt er ook een vacaturebank beschikbaar gesteld. Je combineert in deze minor de theorie met de praktijk.

LET OP: Deze minor wordt qua studiebelasting als een pittige, maar leerzame minor ervaren. Hou er dus rekening mee dat je 5 dagen per week nodig hebt om de inhoud van de lesstof goed eigen te maken! 

AANBEVOLEN:

Haff, G.G., Triplett, N.T. (2016). Essentials of Strength Training and Conditioning (4e druk). National Strength and Conditioning Association: Human Kinetics

Kenney, W.L., Wilmore, J.H. & Costill, D.L. (2016). Inspannings- en sportfysiologie (3e druk). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

Whitney, EN., (2012) Understanding Nutrition

Dieetbehandelingsrichtlijn Wedstrijdsport (2013), 2010 Uitgevers

American College of Sports Medicine (2013). Exercise Testing and Prescription (9e druk). Philadelphia: Lippincott Williams And Wilkins

McArdle,W.D., Katch, V.L. & Katch, F.I. (2014). Exercise Physiology, Nutrition, Energy, and Human Performance (8e druk), Philadelphia: Wolters Kluwen

Fleck, S.J., Kramer, W.J. (2013). Designing Resistance Training Programs (4e druk). Human Kinetics

Maas, T. (2017). Introductie in de fysiologie. Geraadpleegd op 28 augustus 2017, van

http://zowerkthetlichaam.nl/wp-content/uploads/Introductie-in-de-fysiologie.pdf

Maas, T. (2017). Geraadpleegd op 28 augustus 2017, van

http://zowerkthetlichaam.nl/

Gezondheidsraad (2015). Geraadpleegd op 28 augustus 2017

https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-voeding/richtlijnen-goede-voeding-2015

Brug, J., Schaalma, H., Kok, Meertens, R.M. & Van der Molen, H.T. (2010). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Een planmatige aanpak. Assen: Van Gorcum

Wardenaar, F., Engelen, C. & Van der Wilt, H. (2017). Sportvoeding als teamperformance: Optimaal samenwerken op het grensvlak van elkaars expertise. 2010Uitgevers: Rotterdam (1e druk)

Schaub - de Jong, M en Beek van de, B (2013). Intervisieleren. Uitgever: Boom Lemma

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright