Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- not offered

This minor is also offered in English: Organic Chemistry

Voor meer informatie:
minoren@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Binnen de OWE Organische & Fysische Chemie van Monomeren en Polymeren wordt de complete organische chemie, een groot deel van deorganische chemie van polymeren en belangrijke aspecten van de fysische polymeerchemie aan elkaar gekoppeld.

Als rode draad loopt door de OWE een practicum waarin in één of meerdere projecten aan de organische synthese van kleine moleculen, de polymeersynthese en de fysische karakterisatie van polymeren wordt gewerkt. In veel gevallen zal dit binnen een doorlopend project gebeuren waarin gestart wordt met de synthese van een monomeer of initiator die vervolgens gepolymeriseerd en gekarakteriseerd worden. Aan deze rode draad zijn tutoropdrachten en theoriemodules opgehangen om zo een doorlopende theorie en praktijklijn te verkrijgen.

De projecten worden klassikaal uitvoerig besproken binnen de tutoruren aan de hand van bijbehorende artikelen en werkbesprekingen . De tutoruren worden aangevuld met workshops en presentaties die allen terug grijpennaar literatuur zoeken, begrijpen en presenteren/de kern herhalen.

Binnen de theorielessen wordt onderscheid gemaakt tussen opdracht gestuurde theorie en theoriemodules afgesloten met een tentamen. De gehele organische chemie alsmede retro en totaal synthese zal worden behandeld binnen het kader “organische chemie”. Daarnaast behandeld het vak “organische chemie van polymeren” de belangrijkste aspecten van geavanceerde polymerisatie technieken en zal de fysische kant van de organische en polymeer chemie in de vakken spectruminterpretatie en polymeerkunde aan bod komen.

Ontwerpen
Experimenteren
Resultaten analyseren
Kwaliteitsbeheer
Beheer en administratie
Rapporteren en presenteren
Planmatig en projectmatig werken
Samenwerken
Sturen professionele ontwikkeling

Externe studenten worden altijd op basis van een motivatie/adviesgesprek al dan niet toegelaten tot deelname aan C9.

Dit minor is tevens een 3e jaar specialisatie onderwijseenheid van de bachelor opleiding Chemie aan de HAN

Kennistoetsen
Thematoetsen
Poster
Presentatie
Literatuurverslag
Onderzoeksverslag
Practicum 
Practicum toetsen
Tutor deelname en inzetSemester start 1 februari en 1 september, de lessen beginnen op de maandag van die week

Er wordt vanuit gegaan dat HAN studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn, dus bijbaantjes of andere vakken van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) volgen is geen optie.

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright