Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- info coming soon
Gert Vriend

Onderwijsactiviteiten zijn op Papendal en/of in Nijmegen.

Goed om te weten:

In de Nederlandse minor zullen bijna alle materialen in het Engels zijn. De hoorcolleges zullen in het Engels gegeven worden, wetenschappelijke artikelen en aanbevolen boeken zijn in het Engels en de weekprogramma’s en de modulehandleiding zijn in het Engels. In de les wordt Nederlands gesproken en de producten/opdrachten die gemaakt worden, kunnen in het Nederlands gemaakt worden. 

In semester 1 en 2 is er een Nederlandse en Engelse variant van de minor. Houd er echter rekening mee dat het hoorcolleges, artikelen en boeken gedurende de Nederlandse minor in het Engels worden aangeboden.

Voor inhoudelijke informatie:
Gert Vriend
E-mail: gert.vriend@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Tijdens de minor Sportvoeding/Sports Nutrition leer je om sportvoedingsinterventies op te stellen, uit te voeren, te evalueren en aan te passen om de sportprestatie van individuen en groepen te verbeteren. Om sportvoedingsinterventies op te stellen analyseer je de organisatie, de fysiologische behoefte van de sport, de huidige voedingsinname en de factoren die het voedingsgedrag beïnvloeden. Gebaseerd op deze analyse worden er interventies opgesteld, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld om tot een duurzame aanpassing te komen die de sportprestatie kan vergroten.

Om uiteindelijk teams en individuele sporters goed te kunnen adviseren, is een stevige basis in de inspanningsfysiologie, trainingsleer, voedingsfysiologie, voedingsleer en gezondheidsvoorlichting nodig. Niet alleen leer je welke (inspannings)fysiologische processen ten grondslag liggen aan fysieke inspanning en prestatieverbetering, ook leer je hoe een gezonde (sport)voeding deze processen kan optimaliseren. De lessen (werkgroepen en tutorgroepen) worden verzorgd door bewegingswetenschappers, voedingskundigen en sportdiëtisten die ruime ervaring hebben in het begeleiden van (top)sporters.

 

Onderwerpen

- Inspanningsfysiologie

- Trainingsleer

- Voedingsleer en voedingsfysiologie

- Gezondheidsvoorlichting

 

Soort minor

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

 

 

 

Individuele sportvoedingsadviezen geven, en ontwikkelen en geven van voorlichtingsinterventies aan een groep sporters.

 

Competenties

- Begeleiden

- Voorlichten

- Kennisontwikkeling

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

 

Voor wie?

Je hebt je propedeuse behaald!

Ben jij een ALO/SGM/SBE/Sportkunde/fysiotherapie of Voeding en Dietetiek student aan een hbo-sportopleiding? Dan is deze minor echt iets voor jou! Als je geen voeding of beweeg/sportopleiding volgt dan is het belangrijk dat je eerst contact opneemt met de minorcoordinator (gert.vriend@han.nl) voordat je jezelf inschrijft!!!

 

Voorwaarden voor deelname

- Goede leesvaardigheid Engels

- Propedeuse hoger onderwijs behaald 

- Kennis van onderzoek of evidence based werken

- Werkkring is vereist waar de minoropdrachten uitgevoerd kunnen worden

 

Tijdens de minor sportvoeding analyseer je het huidige voedingsbeleid van een sportorganisatie/sportteam en maak je een fysiologische en voedingskundige analyse. Ook bepaal je welke factoren het voedingsgedrag beinvloeden. Op basis hiervan bedenk je geschikte (sport)voedingskundige interventies die je gaat maken, uitvoeren en evalueren. Hiernaast geef je ook individueel voedingsbegeleiding aan een individuele atleet. Er zijn verschillende kleine casustests/opdrachten tijdens het semester die je in een portfolio moet vastleggen. Tot slot staan er een aantal kennistoetsen op het programma.

Tijdens deze minor zijn hoorcolleges, werkcolleges en tutorgroepen georganiseerd op 2 lesdagen. Daarnaast heb je soms op een andere dag in de week een practicum, gastcollege of excursie. Houd dus rekening met 3 lesdagen per week. Dit betekent dat je op de andere dagen moet werken aan portfolio-opdrachten/beroepsproducten en moet studeren voor de kennistoets.

Werkvormen

- Werkgroepen

- Tutorgroepen

- Practica

- Hoorcolleges

 

Blokminor

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Het wordt aanbevolen om voor de minor de hoofdstukken over koolhydraten, eiwitten, vet en vocht door te nemen uit het boek Understanding Nutrition van Ellie Whitney en Sharon Rady Rolfes. Het gaat hier om de subhoofdstukken  chemists view t/m digestion and absorption. 

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright