Voltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Nathalie Rademaker

Voor inhoudelijke informatie:
Nathalie Rademaker:
E-mail: minor.leanmanagement@han.nl
Tel: 0610961897

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Met de minor Lean Management verdiep je jouw kennis over het verbeteren van processen en organisaties. Na de minor kun je procesverbeteringen initiëren, uitvoeren en begeleiden. Je ontvangt bij afronding het HAN Lean Green Belt certificaat.

De grote kracht van de minor bestaat uit de stevige koppeling tussen de theoretische onderbouwing en de toepassing hiervan in de praktijk. Je gaat een groot gedeelte van de minor een verbeterproject uitvoeren. Dit doe je bij één van de partnerbedrijven van het HAN Lectoraat Lean. Een bedrijfsopdracht wordt (meestal) in koppels van twee studenten uitgevoerd. Je wordt begeleid door docenten die verbonden zijn aan het Lectoraat Lean en die beschikken over uitgebreide Lean en QRM-kennis en ervaring.

Lees hier over de ervaringen van Thomas en Koen: https://blog3.han.nl/technologieensamenleving/van-student-naar-process-engineer-elke-dag-verbeteren/

 Onderwerpen

 • Lean Management, Quick Response Manufacturing, Continu Verbeteren
 • Basistechnieken zoals A3 denken, probleemdefinitie, (digitale) proces mapping, data-analyse, oorzaakanalyse, maatregelen en performance management.
 • Basistechnieken Verandermanagement, zoals bijvoorbeeld een workshop Jung en omgaan met weerstand

Soort minor

In deze minor worden algemene aspecten van Lean behandeld. Je past de opgedane kennis toe in de beroepspraktijk door het uitvoeren van een bedrijfsopdracht bij één van onze partnerbedrijven van het HAN Lectoraat Lean. De minor is daarom zowel verbredend als verdiepend.

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in het 1e semester aangeboden.

Door het volgen van de minor Lean Management leer je het initiëren, uitvoeren en begeleiden van verbeterprojecten in verschillende vakgebieden. Dit doe je met een team gebaseerd op de principes van Lean en QRM als facilitator, trekker, (assistent-) projectleider of teamlid.

Competenties

 • Analyseren
 • Ontwerpen
 • Realiseren
 • Beheren
 • Managen
 • Adviseren
 • Onderzoeken
 • Professionaliseren

Voor wie?

De minor is geschikt voor studenten afkomstig van een breed scala aan hbo-studies. Voor iedereen die zich wil verdiepen in het continu verbeteren van processen door het toepassen van de Lean Management-filosofie.

Voorwaarden voor deelname

De minor Lean Management bouwt voort op kennis en vaardigheden uit de major en gaat er van uit dat je enige ervaring hebt met bedrijfskundige processen. Voor toegang tot deze minor geldt daarom dat de student:

 • interesse heeft in – en beschikt over enige bedrijfskundige voorkennis op het gebied van kwaliteit, planning en besturing van processen, logistiek en financiën
 • 120 studiepunten uit de major heeft behaald

Of op andere wijze aantoonbaar kan maken dat vereiste kennis en houding aanwezig is.

Bij twijfel vindt overleg plaats met de studieloopbaanbegeleider van je eigen opleiding.

Goed om te weten

Heb je interesse in deze minor, maar voldoe je nog niet (geheel) aan de toelatingseisen, of twijfel je daarover? Neem dan contact op met de contactpersoon van de minor.

Je kunt ons volgen op LinkedIn.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Kennistoets 
 • Diverse (casus)opdrachten
 • Bedrijfsopdracht

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Er wordt vanuit gegaan dat je tijdens de gehele minor van maandag t/m vrijdag beschikbaar bent. Let er op dat je tijdens de herfstvakantie aan het werk bent bij een van onze partnerbedrijven.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Workshops
 • Bedrijfsopdracht
 • Presentatie bedrijfsproject tijdens HAN Lean Event

De minor Lean Management maakt gebruik van verschillende Lean literatuur, die voornamelijk Nederlandstalig en deels Engelstalig is.

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright