Deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- info coming soon

Voor meer informatie:
minoren@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Leraar zijn binnen het mbo is uitdagend en complex. Samen met collega’s leid je studenten op een voor een beroep binnen een sterk veranderende samenleving. Dat veronderstelt dat je niet alleen op de hoogte bent van het beroep waarvoor jouw studenten worden opgeleid, maar dat je ook de beroepspraktijk kent.

Tijdens de minor “De leraar in het mbo” van de HAN verdiep jij je kennis en vaardigheden om studenten aan het mbo goed voor te bereiden op hun toekomst als beginnend beroepsbeoefenaar en onderzoek je jouw mogelijkheden om je als leraar te blijven ontwikkelen en steeds op te zoek te zijn naar vernieuwing.

 

 

De minor werkt toe naar één leeruitkomst. Het leren op de werk- of stageplek speelt hierbij een centrale rol. De leeruitkomst van deze minor ontwikkel je  ,met je medestudenten tijdens de contactdagen, op je leerwerkplek en online. Tijdens de contactdagen verdiep je je in de theorie en reflecteer je op ervaringen in de praktijk. De bekwaamheidseisen voor leraren, de kennisbasis en het beroepsbeeld van de mbo-docent zijn onderleggers voor de leeruitkomst van deze minor.

Beoordeel zelf of de leeruitkomst aansluit bij jouw wensen en eisen. De focus binnen deze minor ligt op jouw professionele ontwikkeling als leraar in het mbo. Daarbij zijn de aangeboden thema’s vakoverstijgend: elke student van een lerarenopleiding, die zich verder wil ontwikkelen in ‘het leraarschap in het mbo’ kan aan deze minor deelnemen.

De thema's gaan over jouw ontwikkeling ten aanzien van burgerschapsvorming, loopbaanoriëntatie en - begeleiding en begeleiden bij de beroepspraktijkvorming.

Aan de hand van deze thema's word je toegeleid naar de leeruitkomst: 

Profileren als leraar in het MBO

Je brengt in beeld hoe jij jezelf hebt georiënteerd en ontwikkeld binnen de verschillende domeinen van het beroepsbeeld van de mbo-leraar. Jouw persoonlijke visie op werken in het mbo komt naar voren en je maakt gebruik van feedback van relevante anderen en van actuele bronnen en relevante literatuur.  Je kan een professioneel gesprek voeren met collega's uit het werkveld over je ontwikkeling en profiel als mbo-leraar. Je geeft aan gebruik te maken van feedback van relevante anderen, wat jouw sterke en minder sterke kanten zijn en je verduidelijkt hoe je hier in de praktijk mee omgaat.  Je laat zien dat je goed op de hoogte bent van actuele trends en ontwikkelingen in jouw werkveld en deze weet te vertalen naar jouw eigen beroepspraktijk. Ook laat je zien dat je een persoonlijke visie hebt op het werken als mbo-leraar binnen jouw eigen vakgebied en je beschrijft wat dat van een (start bekwame) professional vraagt. Je trekt conclusies over waar je staat in jouw ontwikkeling en wat er nog te ontwikkelen is in de toekomst. 

Deze deeltijdminor is geschikt voor derde of vierdejaars studenten van een lerarenopleiding, die de basis vaardigheden van lesgeven al beheersen en zich (verder) willen ontwikkelen als leraar in het mbo.  

Een leerwerkplek van minimaal 6 uur per week in het mbo is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan deze minor. Ben je een student aan de HAN en zoek je een leerwerkplek bij een van onze opleidingsscholen, dan kun je gebruik maken van de service van het stage-bemiddelingsbureau Bureau Extern. Je dient hiervoor op tijd contact op te nemen met Meike Moonen (meike.moonen@han.nl).
Buiten onze regio mag je zelf een leerwerkplek zoeken.

De leeruitkomst tijdens deze minor wordt op de volgende manier getoetst: 

Profileren als leraar in het MBO > toetsvorm: profileringsgesprek

Planning

Op donderdag vinden de lesactiviteiten plaats op locatie Kapittelweg 35 van de HAN. Lestijden zijn van 9.45u - 16.15u.

De minor kent een studiebelasting van ongeveer 20 uur per week bestaande uit één lesdag (6 uur), minimaal 6 uur werkplekleren en 8 uur zelfstudie.

In deze minor wordt gebruik gemaakt van Nederlandstalige literatuur, veelal in de vorm van boeken en artikelen (ook te vinden op websites). Aanbevolen boeken:

  • Handleiding LOB in het MBO, Servicepunt LOB (2016).  Site: https://www.expertisepuntlob.nl 
  • Geerts, W., Kralingen, R. van, Handboek voor leraren (2020). Bussum: Uitgeverij Coutinho.  
  • Teitler, P., Lessen in orde in het mbo, Handboek voor de onderwijs praktijk (2020). Bussum: Uitgeverij Coutinho. 
  • Nieuwenhuis, L., Hoeve, A. & Vlokhoven, H. Handboek beroepsgerichte didactiek (2021). Huizen: Uitgeverij Pica

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright