Vol- en deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- not offered

Voor inhoudelijke informatie:
Mathilde Stoffele
E-mail: Mathilde.Stoffele@han.nl
Tel: 06-48636061 

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil je ervaring opdoen met lesgeven op het vmbo en alles wat daarbij hoort? Wil je leren hoe het puberbrein werkt, leren hoe je een krachtige leeromgeving voor deze doelgroep neerzet? Volg dan de minor VMBO bij de HAN.

Het huidige voortgezet onderwijs vraagt om vakdocenten die breed inzetbaar zijn. De vakdocent wordt groepsleerkracht met kennis en vaardigheden op het terrein van ontwikkelingspsychologie en groepsprocessen. De huidige leerkracht weet een krachtige leeromgeving neer te zetten. Voor alle studenten aan Pabo's of lerarenopleidingen met affiniteit voor tieners in de leeftijd van 10-14 jaar (bovenbouw PO en onderbouw VMBO) die zich willen voorbereiden op lesgeven aan deze doelgroep.Verbreden en verdiepen leveren ruimte op voor persoonlijke ontwikkeling en kansvergroting op de arbeidsmarkt.

Onderwerpen

Het programma bestaat uit 2 grote onderwijseenheden van ieder 15 EC.

 • Krachtige leeromgeving creëren voor vmbo-leerlingen, kennis over breinvriendelijk leren, contact maken, leiding geven, orde houden, adolescentiepsychologie, zorgstructuur, zorgleerlingen en leerlingen met gedragsproblemen, mentoraat etc.
 • Vakinhoudelijke en didactische verkenning in de volgende leergebieden: 
 1. Mens & Maatschappij
 2. Mens & Natuur
 3. Nederlands
 4. Rekenen-Wiskunde
 5. Vakdidactieken toegespitst op het onderwijs aan vmbo.                                                                    Een leerarrangement ontwerpen waarin vakken geïntegreerd zijn volgens het principe van project based learning en uitvoeren. Een activerende groepsonderwijsactiviteit vanuit meerdere perspectieven voor vmbo leerlingen ontwerpen en met hen uitvoeren. Nieuwe constructen komen in samenwerking met medestudenten tot stand. Extra input door gastsprekers en excursies naar “good practice”scholen.                                                 

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Je verbreedt en/of verdiept jouw lerarenbasis door een half jaar gericht te werken met een ander of specifieke doelgroep of in andere vakgebieden. 
 • Je verdiept je in het breinvriendelijk leren en begeleiden van leerlingen in de doelgroep. Je kunt een krachtige leeromgeving neerzetten tijdens zelf ontworpen lessen aan de doelgroep.
 • Je gaat 'op reis' in de onderbouw van het vmbo. Onderweg verzamel je bewijsmateriaal waarmee je aan het slot van de minor verantwoord antwoord geeft op de vraag 'Kan ik en wil ik leerlingen begeleiden en lesgeven in de onderbouw van het vmbo?' Klik op de volgende link voor een beeldimpressie: Minor VMBO HAN

Competenties

 • Interpersoonlijk
 • Pedagogisch
 • (Vak)didactisch
 • Organisatorisch
 • Samenwerken met collega’s en medestudenten
 • Reflectie en ontwikkeling

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Je studeert aan de Pabo, een Lerarenopleiding of Opleidingskunde
 • Je hebt affiniteit met leerlingen van 10-14 jaar
 • Je zoekt vakverbreding of verdieping in het lesgeven, leiding geven aan groepsprocessen en het begeleiden van (zorg)leerlingen met speciale onderwijsbehoeften

Voorwaarden voor deelname

 • Goedkeuring van het eigen instituut
 • Je hebt je propedeuse behaald
 • Je voldoet aan de minorinstapeisen van jouw eigen hoofdopleiding (major)
 • Voor studenten van het Instituut HAN pabo geldt dat als je bij de start van het derde jaar minder dan 45 studiepunten hebt, je in overleg met je slb’er beslist of inschrijven voor de minor verstandig is. Je studieachterstand is dan wellicht te groot om de minor succesvol te doorlopen
 • Motivatiebrief

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Portfolioassessment: je maakt een digitaal portfolio rondom de beroepstaken Lesgeven en Ontwerpen en de beroepstaken Begeleiden en Bijdragen aan de schoolorganisatie. Ook laat je in een totaal reflectie zicht op eigen groeiproces en leeropbrengsten zien. Deze reflectie plaats je op het dpf.
 • Je maakt geïntegreerde opdrachten zoals visiestuk, digital storytelling, vakoverstijgend leerarrangement, voorbereide excursie/stadswandeling; deze opdrachten hangen als deeltoetsen naast stage en assessment onder jouw eindbeoordeling per OWE.
 • Stage wordt afgeloten met een eindgesprek en beoordeling op basis van een zelfevaluatie

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

 • Woensdag lesdag op het instituut van de HAN Nijmegen (I/O-gebouw, Kapittelweg 35) 
 • Excursies, 4 dagen verspreid door semester, op donderdag (ruimte houden)
 • Maandag en dinsdag stage, minimaal 25 dagen
 • Vrijdag mogelijk wisseldag stage
 • Afsluitend portfolioassessment aan het eind van het semester op woensdag of donderdag.
 • Voltijd- en deeltijdstudenten hebben in één groep les.

Werkvormen

 • (Hoor)colleges
 • Werkcolleges
 • Gastcolleges
 • Werkgroepen
 • Excursies
 • Stage

Goed om te weten

Stage
Op een school met VMBO-BB en KB met eventueel LWOO of praktijkonderwijs. Hierbij ligt het accent op het begeleiden van groepen en individuele leerlingen, het lesgeven en ontwerpen in meerdere AVO-vakken (Nederlands, rekenen, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs) of leergebieden (Mens & Maatschappij en/of Mens & Natuur) in de onderbouw van het VMBO (BB en KB met LWOO).

Stageplaats
Wordt geregeld door Stagebureau Extern van het ILS te Nijmegen in overleg met de minorcoördinator VMBO en betrokkenen.

Inhoud bijeenkomsten
De inhoud van de bijeenkomsten is gebaseerd op verschillende theorieën over breinvriendelijke leren, o.a. het model “breinvriendelijke klas” van Robin Fogarty en de zeven aspecten van de krachtige leeromgeving (APS).

Deze minor levert een aantekening op het diploma op en kan een vervolg krijgen in de Lio-stage voor studenten van het Instituut HAN Pabo.
Als je deze minor met positief resultaat hebt afgesloten, wordt dit vermeld op je getuigschrift. Je krijgt daarbij, zoals bij elke minor een certificaat dat je deze minor hebt gevolgd en afgesloten.
Je kunt met deze minor je affiniteit voor het VMBO laten zien. Om blijvend te kunnen werken aan het VMBO moet je een 2de graad opleiding in één van de avo vakken behalen of via het nieuwe "opscholingstraject groepsleerkracht vmbo" een certificaat behalen om beperkt te mogen lesgeven als groepsleerkracht aan de onderbouw van vmbo bb of bk.

Als student van de lerarenopleiding heb je na deze minor ervaring in meerdere vakken en een grotere kennis op het gebied van pedagogiek en didactiek binnen het VMBO en begeleiding van deze groep leerlingen

 

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright