Vol- en deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
3 februari 2025 t/m 11 juli 2025 -- open
Nicole Schubert

Voor inhoudelijke informatie:
Nicole Schubert
E-mail: Nicole.Schubert@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Leren voor het leven – spiritualiteit, religie en filosofie als inspiratiebronnen voor  mens- en maatschappijgerelateerde beroepen. Deze HANminor biedt verdieping door achter de dingen te kijken.

Wat is zin en wat onzin? Ben je op zoek naar bezieling en inspiratie? En ga jij vragen naar levensweg en levenscrises, naar God en de wereld niet uit de weg? Wil je inhoudelijk en praktisch verdiepen? Dan is de minor Leren voor het leven van de HAN echt iets voor jou!

De minor Leren voor het leven geeft je vak een extra dimensie en verrijkt jou als persoon. Voorbij het gewoontegetrouwe handelen van alledag zoeken we verdieping door achter de dingen te kijken. Dit doen we vanuit de aandachtsgebieden religie, praktische filosofie en spiritualiteit & zingeving. Leren voor het leven is een minor waar Bildung en levenskunst concreet worden!

In een mens- of maatschappijgerelateerd beroep kom je immers in contact met het leven in al zijn facetten:

·  (Kinder)vragen die jouw zeker weten voorbij gaan

·  Ontmoetingen in de veelkleurige en pluriforme samenleving

·  Vreugde en verdriet, verwondering en verlangen

·  Behoefte aan zingeving en levensverdieping

Om hiermee om te gaan heb je veerkracht nodig, ben je een ‘mensenwerker' met mensenkennis en wereldwijsheid.

·  Je verdiept jouw kennis en persoonlijkheid.

·  Je ontwikkelt levenskunst en praktische toepassingsmogelijkheden voor je beroep.

·  Je verlegt je grenzen in onderzoek, veldverkenningen en praktische toepassingen.

·  Je voert filosofische gesprekken met bijv. kinderen, jongeren en teams.

·  Je verdiept je inzicht in jezelf en anderen en je kijk op het leven.

·  Je ondersteunt mensen bij moeilijke momenten (zoals verlies en rouw) in hun leven.

·  Je ontdekt en verdiept je in spiritualiteit & zingeving.

·  Je verstaat (religieuze) tradities. Je hanteert deze als inspiratiebron, maar stelt ook kritische vragen.

·  Je verdiept je in de pluriforme samenleving en welke vragen dit oproept mbt fundamentalisme en pluralisme.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding of je beroepsprofiel of dit verrijkt. En als hij van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

·         Studenten van alle opleidingen zijn welkom

·         Studenten die een Lerarenopleiding volgen (pabo, 2e graads, mbo etcetera)

·         Studenten van pedagogische en psychologische  opleidingen

·         Studenten van sociale, hulpverlende en therapeutische studies

·         Studenten van Personeel en Arbeid en aanverwante  opleidingen

 

Voorwaarden voor deelname

 • Je staat open voor inspiratie uit (andere) religies en culturen
 • Je bent nieuwsgierig naar belangrijke basisideeën van de Westerse filosofie
 • Je bent in staat om je theoretisch te verdiepen op niveau 3 (eindniveau hbo)
 • Je bent bereid creatief, analytisch en methodisch te denken en te handelen of je hierin te ontwikkelen
 • Je kunt op jezelf reflecteren en zelfonderzoek doen
 • Je hebt communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen
 • Je bent in het bezit van de propedeuse en hebt geen noemenswaardige studieachterstand die een focus op de minor in de weg zou staan.
 • Je hebt naast de verplichte lesdag (je aanwezigheid en participatie bij de bijeenkomsten is van cruciaal belang) voldoende tijd en gelegenheid om te werken aan studie, ‘bezinking’ en actieve verwerking van de opdrachten.

Goed om te weten

 • De vier onderwijseenheden van de minor kunnen ook los of in combinatie met een andere minor gevolgd worden.
 • Bij onderwijseenheid 4 verdiep je je in levenskunst. Naast literatuurstudie doe je dat ook middels een ontwerp- of praktijkopdracht. Je wordt begeleid bij je keuze.
 • Oud-studenten waarderen de minor hoog. Ze merken op hoe sterk hij op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling doorwerkt. Dit vraagt echt commitment en een studieuze houding van de deelnemers.

In het voorjaar kan de minor gecombineerd worden met een studiereis naar Turkije of Marokko die de academie Educatie van de HAN aanbiedt.

Toetsing

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Eindassessment (eindverslagen en performance-assessment)
 • Kennis delen (workshop, presentatie of referaat verzorgen)

Tijdens de minor werk je aan praktische en theoretische tussenopdrachten. Je bestudeert gedurende het semester zelfstandig de verdiepende teksten en hebt veel uitwisseling in de groep. Je leert van en met elkaar en sluit de minor af door individueel en gezamenlijk opgedane kennis en ervaringen te delen.

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De minor lesdag is wekelijks op woensdag van 9 uur tot 17 uur. Daarnaast besteed je gemiddeld 3 dagen per week aan minorinhouden en opdrachten. Deeltijdstudenten kunnen in overleg met de docenten kijken of zij onderwijseenheid 4 aan hun werk- en gezinstaken verbinden. In deze minor zitten vol- en deeltijdstudenten in één groep. Daar hebben we zeer goede ervaringen mee: leren van en met elkaar. 

Werkvormen

 • Thematisch onderwijs
 • Werkbijeenkomsten en hoorcolleges
 • Creatieve benaderingen
 • Intervisiegesprekken
 • Veldverkenning, onderzoek of – naar wens – een korte stage
 • Mogelijkheid tot deelname aan retraitedagen

 

Verplicht:

Gaarder,J.(1994). De wereld van Sophie. Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet.

Readers, aan te schaffen via de HAN.

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright