Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
3 februari 2025 t/m 11 juli 2025 -- open
Jaap Dekker

Voor inhoudelijke informatie:
Jaap Dekker
E jaap.dekker@han.nl
T 0655227852 

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil je je oriënteren op een baan als docent in het basisonderwijs, dan is deze educatieve minor van de HAN iets voor jou!

Wil je leerlingen laten leren en ze helpen zich te ontwikkelen en steeds meer zelfstandig te worden?

In deze minor werk je vanaf de start met leerlingen in het basisonderwijs en word je in theorie en praktijk voorbereid op het lerarenberoep. Een flink deel van de minor bestaat immers uit stage lopen in een school. De minor Leraar worden in het primair onderwijs (PO) start in september 2024 en in februari 2025. Overweeg je om na je huidige bachelor een lesbevoegdheid te behalen dan is deze minor een prima voorbereiding daarop.

 

Leraar worden in het primair onderwijs

Je leert in deze minor hoe je het verschil kunt maken voor kinderen, omdat we erin geloven dat kinderen leren van authentieke docenten die stevig en midden in de wereld staan.

Je verdiept je in het leren van kinderen, in de leerlijnen en de daarbij passende vakdidactiek van rekenen en taal. Je onderzoekt hoe je leren betekenisvol kunt maken en activerende didactiek kunt gebruiken. Op je stageschool pas je deze kennis toe.

Onderwerpen:

 • Perspectief op Inwerken: wat is er allemaal nodig om goed voorbereid de basisschoolstage in te gaan? Hoe leer je zelf en hoe leren kinderen?
 • Perspectief Taal en Kunsten: je zoomt in op taalontwikkeling en didactiek binnen de domeinen jeugdliteratuur, woordenschat en mondelinge taalvaardigheid. 
 • Perspectief Rekenen en OJW (oriëntatie op jezelf en de wereld): je zoomt in op de reken- en wiskundeontwikkeling en didactiek binnen de domeinen hele getallen, meten en meetkunde. 
 • Onderwijs ontwerpen naar aanleiding van een vraagstuk van een basisschool. 

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

De minor is een aanschuifminor: minorstudenten schuiven aan bij een deeltijdgroep pabo.

Blokminor
Deze minor is  een blokminor en wordt in semester 1 en2 aangeboden. 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Je leert kinderen vanuit nieuwsgierigheid tot leren aan te zetten door gebruik te maken van activerende didactiek en vakoverstijgend werken. Je past je kennis en didactische vaardigheden toe in de praktijk.
 • Je integreert de leergebieden Taal en Kunsten, Rekenen en OJW en ontwerpt in een groep een krachtige leeromgeving voor kinderen die je vervolgens ook uitvoert.
 • Je verdiept je in onderwijsconcepten en nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en houdt middels een (literatuur)studie onderwijsconcepten en nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs tegen het licht. 
 • Je leert leerkrachtvaardigheden in de praktijk en reflecteert op je handelen.

Competenties:

Er wordt gewerkt vanuit de huidige bekwaamheidseisen:

 • De brede professionele basis
 • Vakinhoudelijk bekwaam
 • Pedagogisch bekwaam
 • Vakdidactisch bekwaam

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Ben je een student pedagogiek, Lerarenopleiding en ALO en wil je kinderen in de basisschoolleeftijd in een andere context leren kennen of overweeg je na je huidige studie de pabo te doen? Dan past deze minor goed bij jou.

Voorwaarden voor deelname:

De minor is voor derde- of vierdejaars studenten Pedagogiek, Lerarenopleiding of ALO.

Goed om te weten:

 • Kies je ervoor om na het behalen van de bachelor van je huidige opleiding de deeltijd pabo te volgen aan de HAN, dan is het mogelijk om vrijstellingen te krijgen. De omvang van deze deeltijdopleiding is afhankelijk van je minor en je vooropleiding. 
 • Mocht je nog een afstudeeronderzoek voor je huidige bachelor moeten kiezen, dan kun je een onderwerp kiezen dat met het basisonderwijs te maken heeft. Mogelijk geeft het je later vrijstelling voor het onderzoek in de afstudeerfase van de pabo. 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • mondelinge presentaties
 • schriftelijke taal- en rekentoetsen (eigen vaardigheid en didactiek)
 • praktijkdossiers met lesvoorbereidingen en reflectie op je digitaal portfolio
 • lesbezoek op je stageschool
 • praktijkopdracht 'Hands on Brains on'

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Leraar worden in het PO

De minor Leraar worden PO vraagt 1 lesdag (van 13.45 tot 20.45 uur), 1,5 dag stage per week en zelfstudie.
Start je de minor in februari dan heb je op maandag les. Je kiest zelf je stagedagen, start je in september dan is je lesdag woensdag. Maak je geen zorgen over een stageplaats, het stagebureau zoekt voor jou.

Werkvormen:

 • hoorcolleges
 • werkcolleges
 • werken in leerteams
 • stage

Vervolgens werk je in leerteams aan de beschreven competenties. In deze groep breng je ook ervaringen in die je op de stage bent tegengekomen en werk je in een multidisciplinair team aan de groepsopdracht 'Hands on Brains on'. Op de stage heb je een vaste mentor. Bij de  start van de stage loop  je vooral mee en observeer je de lessen die je mentor geeft. Na 2 á 3 weken ga je steeds meer gedeelten van lessen overnemen. 
Je werkt met het stagebeoordelingsformulier waarmee je de beginsituatie voor jouw ontwikkeling vaststelt.

Met je mentor heb je elke week een begeleidingsmoment om de voortgang te bespreken en feedback te krijgen. Halverwege de stage komt de schoolopleider van de pabo op lesbezoek en bespreekt met jou en je mentor wat er al goed gaat en wat je nog verder wilt ontwikkelen. Dit vormt het uitgangspunt voor het tweede gedeelte van de stage.

 

Wordt bij aanvang van de minor bekend gemaakt. 

 

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright