Voltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
-- not offered
Lennie Schrauwers

Voor inhoudelijke informatie:
Lennie Schrauwers
E-mail: lennie.schrauwers@han.nl
Tel: 06-55 208 810

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ontwerpen voor een nieuwe wereld. Ontwerp een conceptuele oplossing voor een maatschappelijk probleem. Leer jouw kwaliteiten en drijfveren inzetten; maak impact!

In een wereld met grote maatschappelijke uitdagingen; sociaal, ecologisch, economisch, kun je als ontwerper van grote invloed zijn binnen bedrijven en de maatschappij door verandering/innovatie aan te jagen. In deze minor leer je hoe je impact kunt hebben en zo verandering voor elkaar kunt krijgen.  

Het programma is zo ontworpen dat je eerst intensief je eigen kwaliteiten en drijfveren helder krijgt om deze vervolgens in te zetten om bij te dragen aan het oplossen van een zelf onderzocht en gekozen maatschappelijk probleem.  

Je ontmoet en werkt samen met diverse inspirerende ondernemers die impact hebben veroorzaakt. Zij laten je zien dat impact maken praktisch mogelijk is en hoe je dat doet.

Vervolgens leer je toekomstscenario’s ontwikkelen en onderbouwen. De scenario’s dienen als basis om je gekozen maatschappelijke probleem op te lossen. Hierbij maak je gebruik van diverse ontwerpmethodieken.  

Je ontwikkelt je eigen identiteit en brengt verdieping aan in je kritische en onderzoekende houding. Ook leer je hoe je met beeld, tekst en vorm je oplossing wereldkundig kunt maken om zo impact te genereren.  

Het eindresultaat van de minor is een film waarin je jouw impactproject presenteert in een passende vorm. We organiseren daarvoor een gezamenlijke film première, waarmee we de minor feestelijk afsluiten.

Het doel is om jou als jonge professional te leren proactief je passie, kennen en kunnen in te zetten voor een betere wereld.  

https://vimeo.com/499213820

Onderwerpen

 • Verdiepen in persoonlijke kwaliteiten en drijfveren als ontwerper
 • Onderzoeks- en ontwerpmethodieken
 • United Nations' Sustainable Development Goals
 • Impact maken
 • Creativiteitstechnieken
 • Visualisatie- en presentatietechnieken

Soort Minor

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Blokminor 

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in het 1e semester aangeboden.

Deel 1 (de kwaliteiten en drijfveren) (2 weken)
 • Door proactief nieuwe en bestaande ervaringen in te zetten, ben je in staat om je passies, drijfveren, krachten en uitdagingen te onderzoeken en om te zetten in een eigen identiteit als ontwerper die je weet te verbeelden in een portfolio.
Deel 2 (ondernemers met impact) (4 weken)
 • Je bent in staat om meerdere actuele maatschappelijk thema’s via verschillende aangedragen methodes te vertalen naar een concept-oplossing en deze in beeld en woord te presenteren en te verdedigen.
 • Je bent in staat om maatschappelijke thema’s te identificeren naar het voorbeeld van succesvolle ondernemers. Door een relatie te leggen tussen een thema en je identiteit als ontwerper weet je tot een ‘project brief’ te komen en weet die met een pitch (aan begeleiders en Peers) te verdedigen.
Deel 3 (workshops) (3 weken)
 • Door gebruik te maken van aangedragen en zelfgekozen methodes ben je in staat om een visie op je project te ontwikkelen en deze in beeld en woord te presenteren en te verdedigen tijdens een SharkTank met succesvolle ondernemers.
Deel 4 (ontwerp, experimenteer, test) (9 weken)
 • Je bent in staat om vanuit je identiteit als ontwerper en je visie op een maatschappelijk thema een ervaarbaar product, dienst of systeem te ontwerpen waarmee je een oplossingsrichting met impact wereldkundig

Competenties

 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling
 • Projectvaardigheden
 • Analyseren en definiëren
 • Creëren en verantwoorden
 • Evalueren en verbeteren

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Ben je een ambitieuze ontwerpstudent, voel jij je betrokken bij de wereld om je heen en ben je er klaar voor om een positieve impact te gaan maken op maatschappelijke problemen, dan zijn we op zoek naar jou!

Je studeert bijvoorbeeld Industrieel product ontwerpen, communication and multimedia design, productdesign, automotive, bouwkunde, elektrotechniek of werktuigbouwkunde.

Voorwaarden voor deelname

Propedeuse + 60 EC in de hoofdfase behaald.

Goed om te weten

 • Je schrijft een motivatie
 • Je wordt eventueel uitgenodigd voor een intakegesprek
 • Portfolio assessment
 • Discussie en peerassessment
 • Pitch
 • Beroepsproducten, waaronder en met name:

Wereldkundig maken van een ervaar product, dienst of systeem

Het is een full-time programma, waarbij in een studio gewerkt wordt gedurende alle dagen van de werkweek. Indien mogelijk gaan we nomadisch werken (op verschillende locaties). Meer informatie is op te vragen bij de contactpersoon.

Werkvormen

 • workshops
 • excursies
 • ontwerp-project
 • coaching

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright