Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- info coming soon

Voor meer informatie:
minoren@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil je je oriënteren op een baan als docent in het voortgezet onderwijs of het mbo, dan is deze educatieve minor van de HAN iets voor jou!

Past het bij jou om leerlingen stof uit te leggen, hen te coachen, te motiveren en hen te helpen zich te ontwikkelen? Ontdek in deze minor hoe het is om als docent in jouw eigen vakgebied aan de slag te gaan met leerlingen in het voortgezet of middelbaar onderwijs.

Een flink deel van de minor bestaat uit stage lopen op een school. Daarnaast verwerk je op de HAN theorie over allerlei aspecten van lesgeven. Denk bijvoorbeeld aan het belang van contact maken met leerlingen, het didactisch effectief en activerend voorbereiden van een les, orde houden in de klas en de werking van het puberbrein. Met deze theorie ga je nog dezelfde week experimenteren op je stage.

Deze minor kent een studiebelasting van 40 uur per week.

Overweeg je om na je huidige bachelor een lesbevoegdheid te halen? Dan is deze minor daar een prima voorbereiding op.

Deze blokminor met verbredende functie start alleen in september en duurt het hele eerste semester.

Inschrijven

Een stageplaats wordt voor je geregeld. Om dat mogelijk te maken is tijdig inschrijven nodig.

De eerste inschrijfronde is van 1 maart t/m 31 maart 2024. Vervolgens worden de aanmeldingen begin april verwerkt en besloten of de minor kan starten / loting plaatsvindt (bij te veel aanmeldingen).

De tweede inschrijfronde is van 1 mei t/m mei 2024. Bij inschrijving na mei kunnen we een stageplaats helaas niet meer garanderen. 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen. An het eind van de minor kun je: 

 • onderwijs verzorgen in een vak dat verwant is aan je bacheloropleiding
 • leerlingen coachen en begeleiden tijdens het leren
 • contact maken met leerlingen en een veilig leerklimaat creëren waarin zij kunnen leren
 • beargumenteren of docent zijn in het onderwijs bij je past

We werken aan deze leerdoelen vanuit de vier bekwaamheidsgebieden:

1. De brede professionele basis

2. Vakinhoudelijk bekwaam

3. Pedagogisch bekwaam

4. Vakdidactisch bekwaam

Werkvormen

Les op de HAN (standplaats Nijmegen)

Middels activerende didaktiek verwerk je theoretische thema’s rondom lesgeven. Deze lessen worden door wisselende docenten verzorgd zodat je goed verschillen in stijl en aanpak kunt opmerken en kunt bepalen hoe jij het zelf wil doen. In een leerwerkgroep die wordt geleid door je eigen vaste SLB bespreek je (video)casuïstiek uit jouw stage en oefen je ‘droog’ met het geven van minilessen aan je medestudenten. Ook volg je lessen (vak)didactiek waarin je leert hoe je een les opbouwt en maak je kennis met de principes van samenwerkend leren. De docent werkt hierbij nadrukkelijk volgens het principe ‘practice what you preach’. Tenslotte leer je in vier lessen drama van een ervaren docent hoe je effectief gebruik maakt van je stem en nonverbale communicatie in de klas. Dit helpt je om je leerlingen te boeien en ook om leiding te nemen in de klas. 

Op stage

De eerste 2 weken van de stage op een school loop je vooral mee en observeer je de lessen die je werkplekbegeleider en collega’s geven. Daarna ga je steeds meer gedeelten van lessen overnemen. Aan het eind van de stage geef je zo’n vijf á zes klokuren per week zelf les en/of coach je studenten bij het leren. Je werkplekbegeleider is daarbij altijd aanwezig. Met je werkplekbegeleider heb je tenminste één keer per week een vast begeleidingsmoment om de voortgang te bespreken en feedback te vragen. De leidraad voor je stage is de set met leerdoelen die je in overleg met je werkplekbegeleider en een vertegenwoordiger van de HAN opstelt.  

Voor wie?

Deze minor is passend voor jou als je kennis wil maken met het docentschap en géén onderwijsmajor als achtergrond hebt. Het is van belang dat je een opleiding volgt die als schoolvak/richting in het vo of mbo wordt aangeboden. Enkele voorbeelden: SPH, Pedagogiek, Economie en management, Zorg en welzijn, Industrieel Product Ontwerpen, Multimedia Design, Biologisch en Medisch Laboratoriumonderzoek (HLO). De laatste jaren verwelkomen we ook steeds vaker studenten uit technische richtingen zoals bijvoorbeeld Automotive, Werktuigbouwkunde en Bouwkunde.

Wil je overleggen of de minor aansluit bij jouw situatie? Neem gerust contact op met Marieke Swagemakers via minordocentworden@han.nl. Vermeld in je email naast je vraag ook je telefoonnummer. 

Voorwaarden voor deelname aan deze minor
De minor is alleen toegankelijk voor studenten van niet educatieve opleidingen.

Je hebt je propedeuse gehaald evenals alle vakken van leerjaar 2.

Mogelijkheid extra Bachelor

Als je bacheloropleiding inclusief deze minor is afgerond, is het voor studenten van een aantal opleidingsrichtingen die zijn vastgesteld door het ministerie van OCW mogelijk om ook bij de HAN je volledige tweedegraads lesbevoegdheid te halen, via een verkort maatwerktraject van (minimaal) 6 maanden. Met deze tweede bachelor (‘Bachelor of Education’) op zak ben je dan echt bevoegd om les te geven in het vo en mbo.

Ben je geïnteresseerd in deze doorstroommogelijkheid? Kijk dan eerst in deze meest recente verwantschapstabel van OCW of jouw bachelor toegang geeft tot een zogenaamde kopopleiding. Informeer vervolgens via minordocentworden@han.nl of de HAN jouw beoogde vakgebied ook daadwerkelijk als kopvariant aanbiedt.

Let op! Er gelden twee strikte aanvullende voorwaarden om door te mogen stromen naar het verkorte maatwerktraject:

 1. je hebt alle onderdelen van de minor op niveau ‘uitstekend’ afgerond (ook wel 'LIO-bekwaam')
 2. je start binnen 8 maanden na het afronden van de minor met het doorstroomtraject

Het komt vaak voor dat studenten tijdens de minor niet aan deze aanvullende voorwaarden kunnen voldoen en tóch docent willen worden. Geen probleem, in dat geval kun je alsnog met vrijstelling voor een belangrijke kennistoets starten met de reguliere kopopleiding die 10-12 maanden duurt. De docenten van de minor kunnen je er alles over vertellen.

Nieuwsgierig geworden?

Check dan ook de minivlog van SPH-student Maud. Maud koos in haar vierde studiejaar voor deze minor en gaf een half jaar les in haar eigen vakgebied aan een MBO-opleiding. 

Promofilm minor Docent worden in het VO & MBO

Een aantal studenten van deze minor hebben een promovideo gemaakt om de zichtbaarheid van de minor te vergroten. 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Een multiple choice kennistoets; theorie uit de generieke kennisbasis staat hier centraal.
 • Schriftelijke leertaken; hierin laat je zien dat je theorie toe kunt passen op je eigen stage-producten.
 • Drama; je laat zien hoe je met jouw unieke expressie (mimiek, lichaamshouding, stemgebruik) je leerlingen kunt boeien.
 • Stagebeoordeling; je toont in een eindgesprek met een presentatie aan dat je je in de praktijk op de vier eerdergenoemde bekwaamheidsgebieden voldoende hebt ontwikkeld.
 • Integraal handelen; je toont in een criterium gericht interview aan dat je voldoende in staat bent je praktijkervaringen te koppelen aan relevante theorie en aan je eigen ontwikkeling als docent, bínnen de eerdergenoemde vier bekwaamheidsgebieden.

Voor deze minor ben je van maandag t/m vrijdag beschikbaar voor stage en les op de HAN. Bijbanen of andere vakken volgen is van maandag t/m vrijdag (8.45-17.30 uur) niet mogelijk.

Literatuur wordt bij aanvang van de minor bekend gemaakt. 

Ook al kun je nu nog niet in de literatuur neuzen, je kunt wel alvast proeven wat er bij lesgeven komt kijken en waar je je tijdens de minor in gaat verdiepen. Bekijk maar eens een aflevering van '100 dagen voor de klas'.

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright