Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
3 februari 2025 t/m 11 juli 2025 -- open
John Willems

Sportorganisaties formuleren zelf opdrachten op het gebied van talentidentificatie en talentontwikkeling. Aan het begin van het semester solliciteren alle studenten bij de sportorganisaties op de opdracht(en) die ze interessant vinden.

N.B. Studenten mogen in overleg met de coordinator van de minor Prestatieontwikkeling bij jonge atleten zelf eenorganisatie en opdracht aandragen. 

Voor inhoudelijke informatie:
John Willems
E-mail: john.willems@han.nl 

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ben je geïnteresseerd in het maximaliseren van de potentie van jeugdige sporttalenten voor toekomstige sportprestaties? Schrijf je dan in voor de minor Prestatieontwikkeling bij jonge atleten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

In de minor Prestatieontwikkeling bij jonge atleten lever je een bijdrage aan het proces van talentidentificatie en talentontwikkeling in een professionele sportorganisatie, met behulp van kennis van sportfysiologie, sportpsychologie en technische en tactische vaardigheden.

Op basis van wetenschappelijke literatuur en metingen die je uitvoert bij een groep getalenteerde sporters, los je een praktisch probleem op dat is geformuleerd door een professionele sportorganisatie. Je vertaalt de resultaten van de analyse van de organisatie, de sport en de metingen in een praktisch advies. Met dit advies kan het proces van talentidentificatie en talentontwikkeling binnen deze sportorganisatie geoptimaliseerd worden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van de minor Sport & Talent aansluiten op jouw wensen en eisen:

Hoofddoel:

De student levert met de praktische opdracht een geplande en evidence-based bijdrage aan de specifieke behoefte van een sportorganisatie op het gebied van talentidentificatie en/of talentontwikkeling.

Subdoelen:

1. De student kent en begrijpt de belangrijkste theorieën hoe sportprestaties worden beïnvloed (fysiologie, technisch-tactisch, psychologisch) en kan deze kennis toepassen in concrete casu

2. De student analyseert zelfstandig de sport (sportanalyse) en een redelijk complex vraagstuk aangeleverd door de praktijk (probleemanalyse) op basis van bestaande kennis en inzichten en kenmerken van de context (praktijkorganisatie).

3. De student is in staat om op basis van de sport- en probleem analyse een adequaat plan van aanpak te ontwerpen op basis van een selectie van meetmethodes en analyses

4. De student is zelfstandig in staat relevante metingen en analyses uit te voeren in de praktijk die bijdragen aan het oplossen van het vraagstuk.

5. De student is in staat een product op te leveren aan de praktijk dat het vraagstuk uit die praktijk oplost.

6. De student ontwikkelt zich professioneel en is in staat om in toenemende mate zelfregulerend te werken aan het vraagstuk.

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Je hebt je propedeuse behaald
 • Je hebt interesse in wedstrijdsport en je wilt jonge getalenteerde sporters helpen in hun ontwikkeling en sportorganisaties helpen processen van talentidentificatie en talentontwikkeling te optimaliseren.
 • Idealiter volg je de opleiding ALO, Sportkunde, Fysiotherapie, Bewegingswetenschappen of een aanverwante studie.


Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt je propedeuse gehaald. Je hebt basiskennis van inspanningsfysiologie, sportpsychologie en/of trainingsleer.
 • Je bent in staat om (wetenschappelijke) literatuur in het Engels te lezen en begrijpen.
 • Er zijn maximaal zes plekken beschikbaar voor studenten van andere hogescholen dan de HAN.

Goed om te weten

 • De minor wordt zowel Nederlands als Engels aangeboden. Het eerste semester (september tot januari) in het Engels, het tweede semester (februari-juni) in het Nederlands.
 • Naast de sportorganisaties die wij aanbieden, kan je je eigen sportorganisatie aandragen. Neem contact met ons op voor meer informatie.
 • De colleges vinden plaats op Papendal.
  Het adres is:
  Papendallaan 51
  6816 VD Arnhem

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

De volgende producten staan centraal in deze minor:

- Schriftelijk tentamen (basiskennis van sportpsychologie, sportfysiologie en technische/tactische sportvaardigheden).

- Adviesrapport: oplossing van het vraagstuk

- Verdediging: reflectie op het ontwikkelde advies en op de professionele ontwikkeling van de student

 

De minor Prestatieontwikkeling bij jonge atleten kent het volgende schema en werkvormen:

Schema

- colleges vinden op plaats op Papendal gedurende drie dagen per week (gemiddeld 4,5 uur per dag, gedurende 16 weken)

- tijd voor studie en werken aan opdrachten (bij de sportorganisatie) bedraagt ongeveer 16 uur per week (mogelijk in de avond en/of het weekend, gedurende 12 weken)

- 3 à 4 tentamenweken

Werkvormen

- (gast)colleges

- workshops

- practica

- werkgroepen

- lessen gericht op professionele ontwikkeling

 

 

Het wordt ten zeerste aangeraden deze boeken zelf te kopen:

 • Wilmore, Costill & Kenney (2011). Physiology of sport and exercise. 5th edition. Human Kinetics: Champaign Illinois (also in Dutch available)
 • Burton, D. & Raedeke, T.D. (2008). Sport psychology for coaches. Human Kinetics: Champaign Illinois
 • Schmidt, R.A. & Wrisberg, C.A. (2008). Motor Learning and Performance. 4th edition. Human Kinetics: Champaign Illinois

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright