Deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
29 januari 2024 t/m 12 juli 2024 -- open
Dries de Moor

Voor inhoudelijke informatie:
Dries de Moor
E-mail: Dries de Moor
Tel: 0644380055

Ervaringen van studenten kun je lezen op het minorblog: https://blog.han.nl/socialeminoren/category/zingeving-in-social-work/

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ben je geïnteresseerd in hoe mensen betekenis aan het leven geven? Wil jij weten hoe persoonlijke zingeving invloed heeft op het welzijn van mensen en hoe jij daarbij kunt begeleiden? En ben je ook een beetje nieuwsgierig naar jouw eigen zingevingsontwikkeling?

In de minor Zingeving in sociaal werk, zorg en welzijn van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen leer je hoe jij kunt zorgen dat zingeving niet vaag wordt, maar concreet bijdraagt aan gezondheid en een goed leven.

Zoeken naar zingeving is allang geen taboe meer, gezien het enorme aanbod aan praktijken voor persoonlijke groei, spiritualiteit waar mensen gebruik van maken. Diverse wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat het hebben van aandacht van hulpverleners voor ongrijpbare aspecten van het leven zoals: religiositeit, spiritualiteit, zingeving, levensbeschouwing of volksgeloof, effecten hebben op het welzijn en de behandeling van de cliënt (Megen & Verhagen, 2012). Er zijn in die gevallen concrete successen gemeten in de behandeling van depressies en verslaving, en er wordt meer vitaliteit waargenomen bij ouderen die vorm weten te geven aan wat voor hen zingeving is. Social workers, verpleegkundigen en andere mens- en samenlevingsgerichte professionals spelen hier een belangrijke rol bij. Wat moeten ze weten en kunnen? Welke houding is nodig? En waar liggen grenzen?

Onderwerpen:

 • Zingevingsgericht werken: gespreksvoering, ritualiseren, co-creatie, werken vanuit verbeelding en verhalen
 • Inspiratie en inspireren: waar vinden we ‘zin’? Wat motiveert ons werkelijk? En waar halen mensen steun uit als er geen oplossingen meer lijken te zijn?
 • De rol van professionals in de begeleiding van zingevingsvragen: wat past bij jouw taak en wat hoort bij andere professionals?
 • Psychologie, sociologie en filosofie van zingeving - kritisch kijken naar populaire concepten en kwesties zoals positieve gezondheid, geluk, moderne spiritualiteit en religie, kwaliteit van leven, radicalisering, etc.

Soort minor:

 • Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.
 • Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).
 • Dit is een doorstroomminor: je wilt meer aan onderzoek doen en je voorbereiden op het doorstuderen aan een universiteit (of masterstudie aan het hbo)
 • Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

 

Je ontwikkelt een sensitiviteit voor, en verstand van, de invloed van zingeving op het welzijn van de mens en diens omgeving. Je kunt je hiertoe verhouden als professional (zingevingsgericht begeleiden, beleid maken, signaleren en actie ondernemen, netwerken, bijdragen aan de eigen organisatie en het werkveld). Je bent je bewust van jouw eigen zingevingsontwikkeling en de invloed ervan op jouw handelen.

Je werkt aan deze taken:

 • Reflectie op eigen noties van zingeving, en ontwikkeling daarvan
 • Zingevingsgerichte gesprekken voeren en begeleiden
 • Ritualiseren van een zinvraag met een client
 • Verkennen, analyseren, definiëren van een zingevingsvraagstuk
 • Bijdragen aan zingevingsgerichte ontwikkeling van het beroep

Competenties:

De competenties zijn gebaseerd op domein 1 van het menselijk functioneren (Baumfalk & Van Dongen, 2008) zoals omschreven in ‘Vele takken, één stam’:

Domein 1. het menselijk bestaan op zich, gericht op existentiële vragen en bevordering van humaniteit door expliciet zinvragen aan de orde te stellen.

 • De professional signaleert en hanteert existentiële vragen en zingevingsbronnen (of het ontbreken ervan) bij mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag.
 • De professional draagt bij aan de professionalisering van collega’s en/of werkveld inzake het onderwerp zingeving.
 • De professional hanteert op adequate wijze de eigen wereldbeschouwing en (h)erkent eigen- en beroepsmatige grenzen.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Deze minor richt zich op studenten van gezondheid-, gedrags- en maatschappij-gerichte opleidingen, zoals: sociaal werk, sociaal pedagogische hulpverlening, creatieve/vaktherapie, pedagogiek, maatschappelijk werk, cultureel maatschappelijke vorming, toegepaste psychologie, verpleegkunde, human resource management, etc.

Alle studenten van opleidingen gericht op een begeleidings-of behandeltaak ten aanzien van het welzijn van mensen kunnen deze minor volgen om hun beroep te verdiepen op het gebied van zingevingsgericht werken. Neem bij twijfel even contact op met de inhoudelijk coördinator van de minor. In overleg is er veel mogelijk.

De minor is geschikt voor studenten met het uitstroomprofiel Jeugdzorg, en voor studenten die hun opleiding breed hebben gehouden door geen uitstroomprofiel te kiezen. Voor het uitstroomprofiel Gehandicaptenzorg geldt dat de minor geen onderdeel uitmaakt van het profielprogramma, dus kun je in dat geval ook deze minor volgen. Voor het uitstroomprofiel GGZ -agoog geldt dat enkel de minor GGZ-agoog geschikt is bevonden. Overigens kun je ook in aanmerking komen voor registratie als GGZ-agoog middels het volgen van nascholingsprogramma's wanneer je toch graag een andere minor wilt volgen, zoals deze minor Zingevingsgericht werken. 

 

Voorwaarden voor deelname

Je hebt niveau 2 (propedeuse en 2e jaar) behaald bij aanvang van de minor en tenminste in totaal een half jaar praktijkervaring opgedaan in het werken met mensen (stage of vrijwilligerswerk). Neem bij twijfel gerust contact op met de inhoudelijk coördinator van de minor.

 

Goed om te weten

Inhoudelijke basislessen zullen samen met deeltijdstudenten genoten worden. Daarnaast hebben de deeltijdstudenten praktijkopdrachten en de voltijdstudenten projectopdrachten (stage is daarbij een optie, een onderzoeksproject of creatief project – of combinatie van deze vormen - ook). 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

1. Persoonlijke ontwikkeling zingevingsgericht werken.
Een portfolio beoordelinggericht op persoonlijke beschrijvingen en reflecties van diverse experimenten en oefeningen (voldaan/niet voldaan toets).

2. Ritualiseren.
Evaluatieverslag van het begeleiden van een ritueel, met analyse op basis van theorie over ritualiseren (cijfer).

3. Betoog en dialoog.
In gesprek met elkaar over een eigen paper over een zingevingsvraagstuk: op basis van eigen en beroepsmatige interesse kies jij zelf een onderwerp en je doet literatuurstudie deels op basis van zelfgekozen, deels aangereikte literatuur (cijfer).

4. Zinvol initiatief.
Verslag van (jouw bijdrage aan) een co-creatief zingevingsproject of onderzoeksproject. In een beroepsrelevante context draag jij bij aan vise- en methodiekontwikkeling aangaande werken met zingeving (cijfer).

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De gezamenlijke lessen met de deeltijd vinden plaats op dinsdag. Op andere dagen van de week zullen de overige leeractiviteiten plaatsvinden, deels geroosterd, deels in overleg samen te plannen. Initieel wordt verwacht van voltijdstudenten door de week beschikbaar te zijn.

Werkvormen:

 • Werkcolleges
 • Twee-daags "startkamp"
 • Gastlessen
 • Excursies
 • Persoonlijke ervaringen
 • Zelfstudie
 • Boekbesprekingen
 • Vertraagdagen

 

Basisliteratuur (die zeker gebruikt wordt en waarvan het handig is deze aan te schaffen of te lenen):

 • Vosselman, M. & Hout, K. van (2013). Zingevende gespreksvoering - helpen als er geen oplossingen zijn. Uitgeverij Boom Nelissen, Amsterdam.
 • Saane, J. van (2010). Religie is zo gek nog niet - een introductie in de godsdienstpsychologie. Uitgeverij Ten Have, Utrecht.
 • Dijksterhuis, A. (2015). Op naar geluk: de psychologie van een fijn leven. Uitgeverij Prometheus. Amsterdam, hoofdstuk 1, 7 en 8.
 • Diverse artikelen en hoofdstukken die online te verkrijgen zijn t.z.t.

Aanbevolen literatuur en online te vinden literatuur worden op basis van persoonlijke invulling van projecten en leerdoelen van studenten per minoreditie aangereikt, deels voorafgaand aan de minor, deels tijdens de minor als maatwerk.

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright