Voltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
-- not offered

Voor inhoudelijke informatie:
Wim de Ruiter en Brigitte Faber-de Lange
E-mail: wim.deruiter@han.nl en brigitte.faber@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op:
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil je weten hoe de overheid in elkaar steekt omdat je een baan bij de overheid ambieert? Ben je geïnteresseerd in de politiek en vraag je je af of het niet wat effectiever en sneller kan? Heb je al gewerkt in een commercieel bedrijf, maar ben je ook gewoon nieuwsgierig hoe een overheidsinstantie werkt en wat de overheid allemaal voor taken uitvoert?  Dan is de minor Politiek, beleid en overheidsmanagement bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen dé minor voor jou.

In de minor Politiek, beleid en overheidsmanagement leer je hoe de politiek werkt en hoe de overheid politieke problemen kan aanpakken. We zorgen voor een goede mix van theorie en toepassen en ervaren, Je krijgt een aantal tentamens, maar we vooral echt aan de slag met politiek en overheidsvraagstukken

Gezamenlijk organiseren we excursies naar Den Haag en naar Brussel/Straatsburg. Daarnaast werken we met gastsprekers (zowel bestuurders als ook ambtenaren of adviseurs) en werken we (deels op locatie bij opdrachtgevers) aan een adviesopdracht. Eigen initiatief van de student wordt gestimuleerd en zo zorgen we gezamenlijk voor een uitdagend, aantrekkelijk en leerzaam programma.

Onderwerpen

 • Bestuurskunde
 • Algemeen bestuursrecht en staatsrecht
 • Politicologie
 • Relatie overheid en burger; overheid en bedrijfsleven
 • Rol van de mediaArgumenteren en debatteren
 • Overheidsfinanciën

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep of beroepsprofiel.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Na het volgen van deze minor weet je hoe de democratie werkt, heb je inzicht in politieke stromingen en partijen en weet je hoe de overheid politieke problemen kan aanpakken. Je begrijpt hoe het bestuur (ministers of college van Burgemeester en wethouders) samenwerkt met de ambtelijke organisatie. Daarnaast heb je inzicht in hoe je als burger, belangenorganisatie of bedrijf invloed kan uitoefenen op besluitvorming en welke rol de media daarbij speelt.

Vanuit een specifiek politiek probleem leer je om op systematische wijze overheidsbeleid te ontwerpen aan de hand van een goede analyse van de opdracht en de probleemsituatie, waarbij een onderbouwd advies wordt gegeven welke beleidsinstrumenten ingezet moeten worden om het probleem op te lossen of te verminderen.

Daarnaast verkrijg je inzicht in het functioneren van de rechterlijke macht, de taken van de diverse overheidsorganen en het openbaar bestuur op nationaal en Europees niveau.

Verder leer je hoe de overheidsfinanciën in elkaar zitten inclusief begrippen als staatsschuld, begrotingstekorten, privatisering, markwerking en de wijze waarop een overheid kan ingrijpen in de economie.

Je krijgt inzicht in argumentatieleer, zodat je drogredenen kan herkennen en een goede argumentatie kan opbouwen. Dit pas je toe in debatten en in een beleidsnotitie.

Tenslotte ontwikkel je je onderzoeks- en adviesvaardigheden aan de hand van een opdracht van een externe opdrachtgever (bijvoorbeeld een gemeente) en werk je in een projectgroep aan deze opdracht. Voorbeelden van eerdere opdrachten: toekomst openbare bibliotheek, verminderen energiearmoede, dashboard voor monitoren energietransitie, toekomstvisie bedrijventerreinen voor een gemeente, betere voorlichting brandveiligheid voor burgers).

Beroepsproducten

 • Voeren van een debat
 • Schrijven beleidsnotitie
 • Advies voor externe opdrachtgever

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Studenten die een opleiding volgen in de richting Economie, Recht, Politicologie, Bestuurskunde, Communicatie, Social Work, Bedrijfskunde, Technische bedrijfskunde of een studie volgen gericht op vakgebieden binnen de overheid (Planologie, Milieukunde, Ruimtelijke inrichting) .

Voorwaarden voor deelname

 • Je beschikt over 150 EC of werkervaring binnen een overheidsinstelling
 • Basiskennis op het gebied van management, economie en recht is handig maar niet noodzakelijk. Als je basiskennis onvoldoende is kan je dat vooraf met een korte zelfstudie bijwerken. Je ontvangt een literatuurlijst van de minorcoördinator.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • De verschillende onderdelen worden getoetst door schriftelijke tentamens, mondelingen en een beleidsnotitie.
 • Je rondt de eindopdracht af met een rapportage die aansluit bij de wensen van de opdrachtgever en een presentatie tijdens een afsluitend symposium.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Rooster
De eerste 7 weken heb je ongeveer 12 tot 15 contacturen in de week verdeeld over 3 lesdagen met daarna 2 tentamenweken. De daaropvolgende 7 weken heb je ongeveer op 2 dagen in de week les. Daarnaast voer je een opdracht uit voor een overheidsinstelling, ben je regelmatig aanwezig bij de opdrachtgever en werk je op school samen met je medestudenten aan de projectopdracht. Er vinden diverse gastcolleges, workshops en excursies plaats buiten de ingeroosterde contacturen, waarbij we rekenen op je aanwezigheid.

Werkvormen

 • Werkcolleges
 • Excursies
 • Meerdaagse studiereis naar Brussel (of Straatsburg)
 • Veel gastdocenten
 • Praktijkopdrachten
 • Workshops

Periode
Deze minor wordt alleen in het eerste semester (september – januari) als een blok  aangeboden.

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright