Voltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
-- not offered

Voor inhoudelijke informatie:
Maartje Loncke
E-mail: maartje.loncke@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil je weten hoe de overheid in elkaar steekt omdat je een baan bij de overheid ambieert? Ben je geïnteresseerd in de politiek en vraag je je af of het niet wat effectiever en sneller kan? Heb je al gewerkt in een commercieel bedrijf, maar ben je ook gewoon nieuwsgierig hoe een overheidsinstantie werkt en wat de overheid allemaal voor taken uitvoert?  Dan is de minor Politiek, beleid en overheidsmanagement bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen dé minor voor jou.

In de minor Politiek, beleid en overheidsmanagement leer je hoe de politiek werkt, hoe de overheid in elkaar zit, hoe je beleid maakt en dit kunt beïnvloeden. De minor bestaat uit een inhoudelijk deel waar het fundament van de publieke sector centraal staat en een adviserend deel waarin je de kennis toepast in de praktijk. Je gaat aan de slag met de uitvoering van een onderzoek naar een vraagstuk in de publieke sector.

Onderwerpen

 • Algemeen bestuursrecht en staatsrecht
 • Relatie overheid en burger
 • Relatie overheid en bedrijfsleven
 • Samenwerking tussen overheidsinstellingen
 • Politicologie
 • Argumenteren en debatteren
 • Werking van de overheidsfinanciën

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep of beroepsprofiel. 

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Leerdoelen
Na het volgen van deze minor weet je hoe de beleidscyclus binnen een overheidsorganisatie in elkaar zit en kun je daar uitvoering aan geven.

Beroepstaken

 • Maken van een beleidsnotitie
 • Voorbereiden, ontwerpen, uitvoeren en evalueren van een beleidsplan en weten welke juridische-, economische-, organisatorische-, ethische- en politicologische aspecten in deze fase daarbij een rol spelen

Competenties

 • Signaleert de ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie, beoordeelt deze op het belang voor de organisatie en communiceert deze binnen de organisatie
 • Zet een relatienetwerk op, onderhoudt het en maakt het effectief
 • Communiceert ontwikkelingen binnen de organisatie naar de omgeving
 • Maakt de vertaalslag van analyse naar plan van aanpak en geeft aan onder welke omstandigheden een plan van aanpak realiseerbaar is
 • Maakt bij vraagstukken juridische, (financieel) economische en managementaspecten in hun samenhang inzichtelijk
 • Maakt het totaal van organisatieprocessen zichtbaar door ze in procedures en regelgeving vast te leggen
 • Maakt belangentegenstellingen tussen afdelingen voor de organisatie productief
 • Communiceert over de verworven inzichten met de verschillende belanghebbenden op de diverse niveaus

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Studenten die een opleiding volgen in de richting economie, management, recht, gedrag en maatschappij, bouwkunde of technische bedrijfskunde.

Voorwaarden voor deelname

 • Je beschikt over 150 EC of werkervaring binnen een overheidsinstelling
 • Basiskennis op het gebied van management, economie en recht is handig maar niet noodzakelijk. Als je basiskennis onvoldoende is kan je dat vooraf met een korte zelfstudie bijwerken. Je ontvangt een literatuurlijst van de minorcoördinator.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • De verschillende onderdelen worden getoetst door schriftelijke tentamens, mondelingen en een beleidsnotitie.
 • Je rondt de eindopdracht af met een rapportage die aansluit bij de wensen van de opdrachtgever en een presentatie tijdens een afsluitend symposium.

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Rooster
De eerste 7 weken heb je ongeveer 12 tot 15 contacturen in de week. De volgende 7 weken heb je ongeveer 1 dag in de week les. Daarnaast voer je een opdracht uit voor een overheidsinstelling en vinden er diverse gastcolleges, workshops en excursies plaats waarbij je aanwezig bent.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Excursies
 • Veel gastdocenten
 • Praktijkopdrachten
 • Films

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright