Voltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
-- not offered
Tim van der Wardt

Voor inhoudelijke informatie:
Tim van der Wardt
E-mail: tim.vanderwardt@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Constructing creatively

Verzin zelf een uitdagend project en werk dit constructief uit in je groep. Bij deze minor proberen we grote, complexe constructies, simpel te beschouwen en dan uit te werken.

Je vormt met medestudenten een groep van ongeveer 4 personen en je kiest zelf een uitdagende praktijkopdracht over constructies.

De opdracht kan over van alles gaan, bijvoorbeeld:

 • Een zelf ontworpen brug
 • Een zelf ontworpen gebouw

Deze opdracht werk je verder uit onder begeleiding van experts op het gebied van bijvoorbeeld hoofdafmetingen, krachtswerking en fundering. Met de opdracht ben je ongeveer 40% van de tijd bezig. De uitwerking van eerder gemaakte projecten wordt beschikbaar gesteld.

De overige tijd volg je werkcolleges van de vakken mechanica, beton, staal en funderingstechniek. De werkcolleges zijn een ondersteuning voor de opdracht.
Daarnaast volg je aanvullende colleges over bijvoorbeeld contractvorming, gebruik van RFEM Engineer (rekenprogramma) en de Eurocode. Tevens worden er excursies geregeld naar uitdagende constructieve projecten.

Deze minor vormt een goede basis voor de vervolgopleidingen voor een constructeur (Technische universiteit, HTI, Betonvereniging of Staalbouwkundig Genootschap).

Onderwerpen

 • Mechanica
 • Betonconstructies
 • Staalconstructies
 • Funderingstechniek
 • Composieten
 • Gebruik van actuele programma’s (RFEM Engineer)

Soort minor

 Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Leerdoelen

In deze minor leer je:

 • Aantonen en beargumenteren van verworven kennis aan de hand van de praktijkopdracht
 • Berekenen van complexe constructies met professionele rekenprogrammatuur en toetsen van deze resultaten met handberekeningen
 • Effectief en efficiënt samenwerken en vergaderen in projectverband
 • Oriënteren op de werkzaamheden van en de verhoudingen tussen opdrachtgever, ingenieursbureau, aannemerij (RVOI - DNR)
 • Kritisch evalueren en reflecteren

Competenties

 • Opstellen programma van eisen
 • Opstellen alternatieven en varianten
 • Beoordelen en kiezen alternatieven en varianten
 • Detailleren, berekenen en tekenen
 • Planmatig en projectmatig werken
 • (Multi)disciplinair samenwerken
 • Communiceren
 • Leidinggeven
 • Sturen professionele ontwikkeling

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is bedoeld voor studenten die zichzelf verder willen verdiepen in het vak Constructeur (B-CT) of daar kennis mee willen maken.

Voorwaarden voor deelname

 • Je hebt een propedeutisch getuigschrift
 • Je hebt enige vaardigheid in tekenen, rekenen, vergaderen en multidisciplinair samenwerken
 • Je beheerst de basis van het vak mechanica (D-, N-, M-lijnen, spanningen)
 • Je hebt enige ervaring met het berekenen van het materiaal beton en staal of bent bereid daarvoor stof in te halen
 • Je bent kritisch, maakt niet veel fouten bij berekeningen en bent bereid om verantwoordelijkheid te dragen

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Thematoetsen
 • Opdrachtuitwerkingen
 • Assessment
 • IPV (samenwerking)

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Rooster
Je hebt verspreid over de week diverse colleges. Het aantal contacturen is ongeveer 18 uur per week (meestal verdeeld over 3 dagen in de week).

Werkvormen 

 • Hoorcolleges
 • Experturen (assistenties)
 • Excursies
 • Gastcolleges
 • Cursussen over programma’s

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Je hebt verspreid over de week diverse colleges. Het aantal contacturen is ongeveer 18 uur per week (meestal verdeeld over 3 dagen in de week).

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright