Voltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
-- info coming soon
Christina Daniels

Voor inhoudelijke informatie:
Christina Daniels
E-mail: Christina.Daniels@han.nl
Tel: 0653922387

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Heb jij grip op de financiële gevolgen van jouw beslissingen als aankomend professional? Leer het met de minor ‘Financieel management voor niet-financiële professionals’ van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen(HAN)!

Ben jij een aankomend manager, staffunctionaris of een andere professional op het gebied van bijvoorbeeld HRM, Logistiek of Bouwkunde in bijvoorbeeld de sector Food, Onderwijs of Zorg? En wil jij graag meer grip krijgen op de financiële gevolgen van jouw beslissingen? Dan is deze minor echt iets voor jou!

De minor ‘Financieel management voor niet-financiële professionals’ biedt je tien basisonderwerpen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de interpretatie van financiële overzichten, beoordeling van een investeringsvoorstel, bepaling van een kostprijs en het gebruik van de planning-and-controlcyclus.

Door deze minor krijg je meer inzicht in de financiële huishouding van een organisatie. Bovendien leer je het gebruik van een aantal financiële instrumenten, waardoor je met meer vertrouwen je vak kunt (gaan) uitoefenen.

Onderwerpen

In deze minor worden de volgende 10 onderwerpen behandeld: 

 • Rol van bedrijfseconomie voor een organisatie. Hoe kan een controller het management ondersteunen bij het nemen van beslissingen?
 • Werking van drie financiële overzichten: balans, resultatenrekening en liquiditeitenoverzicht. Hoe helpen deze instrumenten om grip te krijgen op de financiële risico’s van een organisatie?
 • Beoordeling van een investeringsvoorstel. Hoe werkt een praktisch stappenplan om een investeringsbeslissing te ondersteunen?
 • Keuze van een vermogensvorm. Wat zijn de basisvormen om een investering te financieren?
 • Beoordeling van de financiële gezondheid van een organisatie. Hoe kan met behulp van kengetallen rendement, solvabiliteit, liquiditeit en netto werkkapitaal de financiële gezondheid van een organisatie beoordeeld worden?
 • Indeling van kosten en break-evenanalyse. Welke rol speelt een indeling van kosten bij beslissingen en welk instrument zoals de break-evenanalyse helpt daarbij?
 • Bepaling van een integrale kostprijs. Waarom wil een organisatie graag kostprijzen weten en hoe bereken je die?
 • Besturing van een organisatie: planning. Welke rol speelt bijvoorbeeld budgettering bij het stellen van doelen van een organisatie?
 • Besturing van een organisatie: control. Welke rol speelt bijvoorbeeld performancemeting zoals Business Balance Score Card en INK bij het bijsturen van een organisatie?
 • Ondersteuning van besluitvorming. Welke rol speelt relevante informatie bij beslissingen over bijvoorbeeld outsourcing en klantwinstgevendheid?

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Je ontwikkelt dus competenties op het gebied van financieel management, terwijl je een niet-financiële professional bent of wordt.

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Nadat je deze minor succesvol hebt gevolgd, heb je de volgende 10 leerdoelen bereikt:

 • Je kan de rol van bedrijfseconomie in een organisatie uitleggen
 • Je kan de werking van de balans, de resultatenrekening en liquiditeitenoverzicht uitleggen
 • Je kan een investeringsvoorstel beoordelen
 • Je kan de basisvormen van financiering uitleggen
 • Je kan de financiële gezondheid van een organisatie met behulp van kengetallen beoordelen
 • Je kan kosten op verschillende manieren indelen en een break-evenanalyse uitvoeren
 • Je kan de bepaling van een kostprijs uitleggen
 • Je kan de rol van budgettering bij de besturing (planning) van een organisatie uitleggen
 • Je kan de rol van performancemeting bij de besturing (control) van een organisatie uitleggen
 • Je kan de rol van relevante informatie bij beslissen uitleggen

Competenties

Het doel van deze minor is dat je meer vertrouwen krijgt door meer inzicht te hebben in de financiële aspecten van jouw professionele rol in een organisatie. Hiervoor ga je de volgende twee competenties ontwikkelen:

 • Je hebt voldoende theoretische basiskennis van financieel management (zie de 10 genoemde leerdoelen) om de financiële gevolgen van beslissingen in een organisatie te begrijpen. Het gaat dan vooral over ‘gelijk hebben’ over deze financiële gevolgen. De volgende vragen moet je dan bijvoorbeeld kunnen beantwoorden: Wat is de definitie? Wat is de werking in het algemeen of in basis? Wat zijn voordelen en nadelen?
 • Je bent in staat om die theoretische basiskennis van financieel management in de praktische context van je eigen professie toe te passen. Het gaat dan meer over ‘gelijk krijgen’ over de financiële gevolgen van beslissingen in jouw eigen beroepsprofessie. Dan moet je bijvoorbeeld de volgende vragen kunnen beantwoorden: Hoe werkt dat in deze situatie? Hoe en waarom doet een financiële professional (controller) dat in mijn organisatie? Hoe ben ik een volwaardige gesprekspartner voor deze financial?

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
De doelgroep van deze minor zijn alle hbo-studenten, die studeren om
manager, staffunctionaris of een andere professional te worden op het gebied van bijvoorbeeld Commercie, HRM, Logistiek of Bouwkunde in bijvoorbeeld de sectoren Transport, Food, Onderwijs of Zorg.

Voorwaarden voor deelname
Om deze minor succesvol te kunnen volgen moet je voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

 • Je bent geslaagd voor je hbo-propedeuse
 • Je bent analytisch vaardig op hbo-niveau
 • Je bent enthousiast om meer te willen weten over financieel management

Er kunnen maximaal 30 studenten deelnemen aan deze minor.
Er zijn maximaal 30 plaatsen beschikbaar voor studenten van andere hogescholen/instellingen.

Goed om te weten

 • Deze minor gaat (net als alle andere HAN-minoren) uitsluitend door bij voldoende deelnemers, dit wordt al halverwege de inschrijftermijn bekeken. Mocht blijken dat deze minor niet door kan gaan, dan word je hier direct van op de hoogte gesteld via e-mail, zodat er nog tijd resteert om je in te schrijven voor een andere minor die wel doorgaat.

De toetsing van deze minor bestaat uit de volgende drie onderdelen:

 • Portfolio-opdracht met presentatie
 • 2 schriftelijke tentamens van 120 minuten met open vragen na periode 1 (8 collegeweken)
 • Schriftelijk tentamen van 120 minuten met open vragen na periode 2 (16 collegeweken)

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Let op:
Het exacte rooster wordt ongeveer twee weken voor aanvang van de colleges bekend gemaakt. Reken op 4 dagdelen van 3 college-uren per week, gedurende 2 periodes van 7 collegeweken.

Werkvormen
Dit wordt afgestemd op jouw leerstijl en de leersituatie gebaseerd op de leercylcus van Kolb, denk daarbij aan de volgende vormen:

 • Hoorcolleges, waarin je uitleg krijgt over theorie
 • Werkcolleges, waarin je opdrachten uitvoert en presenteert
 • Responsiecolleges, waarin je ondersteuning vraagt bij jouw leerproces

De voertaal is Nederlands, maar veel financiële begrippen zijn in het Engels en ook kan gebruik worden gemaakt van (aanvullende) Engelstalige vakliteratuur.

Voor deze minor wordt de volgende literatuur gebruikt: Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties, 6e druk van drs. A. Heezen.

 

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright