Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
29 januari 2024 t/m 12 juli 2024 -- open
Dhr Bart Roelofs

Voor inhoudelijke informatie:
Bart Roelofs
E-mail: bart.roelofs@han.nl.
Tel: 0611381053

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Deze minor is een goede keuze wanneer je in de toekomst van plan bent om een coördinerende of leidinggevende functie te gaan vervullen, of wanneer je meer van leiding geven wilt weten. Binnen deze minor bepaal je als student in overleg met je groepsgenoten en de betrokken docenten jouw eigen leerroute om tot de leeruitkomsten te komen.
Het is, kort gezegd, begeleid keuze-onderwijs. Er worden binnen deze minor geen vaste lessen gepland. Er wordt gewerkt aan challenges waarbij jijzelf in de rol als leidinggevende kruipt en in overleg worden daarnaast onderwijsleeractiviteiten georganiseerd. Denk hierbij aan workshops, lezingen of masterclasses.  

We leiden niet alleen op voor een vak, dat verandert (kwalificatie), maar ook om vanuit je professie je plaats in te nemen in een veranderende maatschappij (socialisatie). Daarnaast investeren we in jouw persoonlijke ontwikkeling in leiderschap.

Onderwerpen die langs kunnen komen

 • Visie op leiderschap in zorg en welzijn
 • Innoveren
 • Ondernemen
 • Leiderschap ontwikkelen met betrekking tot jezelf en je collega studenten
 • Primaire en werkprocessen verbeteren en kosten/baten in kaart brengen
 • Gespreksvaardigheden
 • Persoonlijke ontwikkeling


Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context. De inhoud van deze minor is afgeleid van de Associate Degree deeltijdopleiding Management in zorg en dienstverlening.

Leerdoelen liggen niet alleen op het verwerven van vakmatige competenties, maar ook op het kennen en begrijpen van, en kunnen toepassen van deze competenties in de context van organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Daarnaast formuleer je in het zogeheten Ikdoc je ontwikkeldoelen wat betreft je sterke en te ontwikkelen punten in relatie tot veranderend leiderschap.

Leeruitkomst(en) voor de Minor leidinggeven in zorg en dienstverlening:

1. Je ontwikkelt een visie op optimale zorg en relateert dit aan management- en/of leiderschapsvraagstukken binnen het domein van zorg en welzijn. Je toont aan hoe je deze visie uitdraagt in je handelen.

2.Je presenteert op overtuigende wijze een plan van aanpak waarbij je laat zien hoe je de challenge hebt verworven en waarom de gekozen aanpak tot succes heeft geleid. De haalbaarheid van dit plan van aanpak wordt aangegeven door beschreven doelen, stappen en/of mijlpalen en wordt onderbouwd vanuit literatuur.

3. Je gebruikt opgedane kennis en vaardigheden ten aanzien van leiderschap om oplossingen voor challenges uit het domein van zorg en welzijn te bedenken, uit te werken en in de praktijk voor te stellen en/of daadwerkelijk uit te voeren.

4. Je toont aan dat je als leider passende gesprekstechnieken op methodische wijze heeft ingezet en dat deze zijn afgestemd op het doel en het type gesprek dat je voert.

5. Je reflecteert op de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt als leider en wat je nog te leren heeft m.b.t. het ontwikkelen van een visie, het in praktijk brengen van kennis en vaardigheden m.b.t. de challenges en het toepassen van gesprekstechnieken.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Deze minor is verrijkend voor studenten uit alle sectoren zorg en welzijn: logopedie, fysiotherapie, verpleegkunde, maatschappelijk werk, ergotherapie, sociaal-pedagogische hulpverlening, diëtetiek, sport en bewegen, pedagogiek, culturele en maatschappelijke vorming, toegepaste psychologie, medische hulpverlening, medische en beeldvormende radiotechnieken.

Voorwaarden voor deelname
Voorwaarde om deel te nemen aan deze minor is dat je minimaal in het derde jaar van de opleiding zit en bij voorkeur een half jaar ervaring in een zorg- of welzijnsinstelling achter de rug hebt.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar Bart Roelofs bart.roelofs@han.nl.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Portfoliotoetsing

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lesdagen op de opleiding waar onderwijsleeractiviteiten verzorgd kunnen worden zijn dinsdag, donderdag en vrijdag en daarnaast zijn de andere dagen in te vullen om in het werkveld aan de slag te gaan.

Werkvormen

 • challenges (vaak vanuit het werkveld)
 • interactieve hoorcolleges (van leidinggevenden)
 • werkgroepen
 • praktijkleerplaatsen en -opdrachten
 • zelfstandig en samenwerken
 • simulaties
 • er op uit trekken
 • cases en oefenopdrachten
 • zelf leiding nemen in onderwijsactiviteiten
 • praktijkbegeleiding in kleine groepen

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright