Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
3 februari 2025 t/m 11 juli 2025 -- open
Ank Kapteijn-van Helvoort, Janne Toonen

Voor inhoudelijke informatie:
Ank.Kapteijn-vanHelvoort
E-mail: Ank.KapteijnvanHelvoort@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ben jij een strateeg en een echte organisator en wil je leren hoe je van A tot Z een evenement organiseert en uitvoert? Volg de minor Evenementenmanagement bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Deze minor geeft je kennis en vaardigheden om een evenement in concept te bedenken, uit te werken en ook daadwerkelijk uit te voeren. Je organiseert samen met studenten van diverse opleidingen, dus in een multidisciplinair projectteam, een compleet evenement - online/offline/hybride- in nauwe samenwerking met een opdrachtgever. Het event, dat je zelf werft, heeft een link met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo doe je ervaring op die past in een veranderende wereld en die die mooi op je CV staat. Maar wat natuurlijk vooral heel erg leuk is, is de kick op de dag dat jouw evenement plaatsvindt!

Wat biedt de minor jou?
Naast (werk)colleges van ervaren docenten leer je ook over de opzet van een projectplan voor een evenement. Hoe zet je een event in als strategisch middel?

 • Workshops zoals: het bedenken van een concept voor je event, onderhouden van mediarelaties, het maken van een promotiefilmpje, het schrijven van een persbericht, het voeren van een verkoopgesprek etc.
 • Gastcolleges van professionals uit het werkveld.
 • Een Event Game, waarbij je in een dag een concept voor een evenement ontwikkelt.
 • Een bezoek aan een evenement waarbij je ook meewerkt als vrijwilliger

Projectmanagement
Er moet veel worden geregeld om een evenement van de grond te krijgen. Het managen van het project is belangrijk waarbij je essentiële onderdelen zoals het strategisch doel, de promotie, juridische zaken, financiën, logistiek en eventuele vrijwilligers goed regelt. Dit verwoord je in een projectplan.

Sponsormanagement
In deze tijd van bezuinigingen is het binnenhalen van sponsoren een voorwaarde, maar welke sponsoren spreek je op welke manier aan? Hoe je dit aanpakt, komt aan bod bij de colleges sponsormanagement.

Concept en Beleving
Het plaatsen van een feesttent in een weiland alleen, zorgt nog niet voor een knalfeest. Een bezoeker verwacht een beleving. Om dit te bereiken maak je een analyse van de mogelijke bezoekers om inzicht te krijgen in de wensen, behoeften en verwachtingen zodat je hier vervolgens perfect op in kan spelen. Je geeft het event een thema en zorgt ervoor dat dat thema op allerlei manieren terugkomt in het event.

Communicatie
Laat je horen! Hoe je je doelgroepen en betrokken partijen informeert over je evenement komt aan bod tijdens de colleges van het vak Communicatie. In het kader van dit vak staan een aantal workshops op het programma.

Vrijwilligersmanagement
Je evenement valt of staat met de hulp van enthousiaste vrijwilligers, maar hoe werf je die en hoe maak je ze enthousiast zodat ze een visitekaartje zijn voor je evenement?

Recht
Bij het vak recht krijg je inzicht in de contracten en verzekeringen die je wellicht af moet sluiten bij de organisatie van je evenement. 

Financieel
Omdat je werkt met een opdracht voor een opdrachtgever en dus niet met een fictieve casus, is het van groot belang dat je inzicht hebt in het financiële plaatje van je evenement. Hier wordt tijdens het vak Financieel dieper op ingegaan.

Persoonlijke ontwikkeling
Door het werken in een projectteam voor een opdrachtgever ontwikkel je persoonlijke competenties, die je zelf van tevoren vastlegt in persoonlijke leerdoelen. Hierbij word je ondersteund door een tutor. Twee keer vindt een peerassessment plaats.

Soort minor
Het is een blokminor. Dit betekent dat de minor 2 keer per jaar als een blok in een semester wordt aangeboden.

Dit is, afhankelijk van je opleiding, een verbredende danwel een verdiepende minor.

 • In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.
 • In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Eindkwalificaties:

 • Koers bepalen
 • Waarde creëren
 • Realiseren
 • Business development

Leeruitkomsten

Koers bepalen
Je geeft zelfstandig aanbevelingen voor een commerciële richting voor de toekomst, die leiden tot potentieel concurrentievoordeel. Je baseert je aanbevelingen op de analyse van trends en ontwikkelingen. 

De student kan i.s.m. de opdrachtgever een strategische doelstelling en aanbevelingen formuleren voor het te organiseren event. Hierbij is potentieel concurrentievoordeel van belang. Aanbevelingen worden gebaseerd op de analyse van trends en ontwikkelingen.

Waarde creëren
Je geeft aanbevelingen voor de invulling van de meervoudige waardepropositie van een organisatie. Je doet hiervoor zelfstandig onderzoek onder de stakeholders. 

De student creëert op basis van de strategische doelstelling een  event concept op basis van onderzoek, gericht op een specifiek omschreven doelgroep en waardepropositie in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en overige stakeholders.

Realiseren
Je voert onder begeleiding individueel optimalisaties op operationeel niveau uit voor een organisatie. Hierbij werk je samen met interne en/of externe stakeholders.

De student realiseert vanuit het ontwikkelde eventconcept een live event voor een opdrachtgever, waarin optimalisatie van de beleving centraal staat voor een specifiek omschreven doelgroep en waarin sponsoren en overige stakeholders een plek hebben.

Business Development
Je ontwerpt onder begeleiding duurzame optimalisaties/vernieuwingen waarmee je tegemoetkomt aan behoeften van meerdere stakeholders. Je formuleert een passend verdienmodel.

De student organiseert een live event om aan de behoeften van de opdrachtgever tegemoet te komen vanuit de setting van een projectgroep die zich opstelt als ware dit een echt eventbureau. Het eventbureau draagt een eigen naam, een passend logo en de projectleden hebben elk een eigen taak en verantwoordelijkheid waarvan uit wordt samengewerkt om het gezamenlijke doel te bereiken.  Een passend verdienmodel wordt gerealiseerd door de strategische doelstelling van het event.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Je kan de minor Evenementenmanagement met elke hbo-opleiding volgen. Er van uitgaande dat je affiniteit hebt met het organiseren van evenementen.

Voorwaarden voor deelname

Je hebt voor de start van de minor je Propedeuse en bij voorkeur je stage behaald. Een motivatiebrief maakt deel uit van de toelating. Mail na het inschrijven de motivatiebrief en het bewijs van de behaalde propedeuse naar: Aleid.vanheek@han.nl

Goed om te weten

 • Je maakt een motivatiebrief waarom je denkt dat deze minorkeuze goed bij je past.
 • Je mailt het bewijs van behalen van de propedeuse.
 • Verwacht je de propedeuse te gaan behalen, laat dan even weten wanneer je de herkansing hebt.

Inschrijven heeft geen zin als je al weet dat je voor de start van de minor de propedeuse niet gaat behalen!

Locatie: Nijmegen.

Start semester 1: 2 september 2024

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Kennistoets 
 • Eventgame
 • Projectplan
 • Groepsassessment en Individueel assessment

 

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

 • De studiebelasting is 40 uur per week
 • Gemiddeld 3 a 4 lesdagen in de week in Nijmegen. In de overige uren wordt van je verwacht dat je met je projectgroep zelfstandig doorwerkt aan de plannen en de uitvoering van het te organiseren evenement. Het is niet haalbaar om naast deze minor elders nog vakken te volgen of een drukke bijbaan te hebben.
 • De minor beslaat uit één semester:

In de 1e periode volg je hoor- en werkcolleges van alle inhoudelijke vakken. Daarnaast ben je bezig met de eerste organisatorische werkzaamheden rondom het organiseren van het evenement.

In de 2e periode werk je voornamelijk aan de organisatie en uitvoering van je evenement. Verder zijn er een aantal etalagebijeenkomsten ingepland waarin de projectgroep laat zien wat er al is gerealiseerd per vakgebied.

 • In beide blokken worden workshops (bv schrijven persbericht) aangeboden en word je begeleid door een tutor.

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Workshops
 • Tutor bijeenkomsten
 • Gastcolleges
 • Projecturen
 • Handboek Strategische Eventmarketing
 • Uitgever: Noordhoff
 • Auteur: Leon Kruitwagen
 • ISBN 9789001753634

HAN students can enrol via Alluris.

log into alluris here arrowright

non-HAN students need to first make an acount with www.kiesopmaat.nl

In case you have not got a Kiesopmaat.nl account, click on the button below.

Start your account arrowright

In case you already have an account, click on the button below to log in.

Log in on kies op maat arrowright