Deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
4 februari 2019 t/m: 5 juli 2019 -- gesloten (geen doorgang)
Veroniek Simons

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Veroniek Simons
E-mail: veroniek.simons@han.nl
Tel: 0655218876

Inschrijven? Goed om te weten! Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

 

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

Praktijkgerichte verdieping professioneel handelen

MET VEEL PRAKTIJK, MET DRAMA, FILM EN ICT……MET ERVAREND LEREN…..EN OPTIONEEL (EEN BUITENLAND)REIS! Nieuwe tools, creatief denken en gericht reflecteren zorgen voor een verrijking van het docentschap.
                                                                                                                                                                                  Het Instituut voor Leraar en School (HAN ILS) heeft deze minor speciaal ontwikkeld voor deeltijdstudenten van educatie.

In deze minor ga je betekenis geven aan alles wat je eerder hebt geleerd met betrekking tot het beroep van leraar. Je vertaalt theorie en eerdere ervaringen naar jouw beroepspraktijk.

Hoe maak je docentschap voor jezelf een vak waar je jaren mee vooruit kunt? Hoe kun je genieten en energie krijgen? 

De minor bestaat uit verschillende thema's:

 • Verdieping op ict-didactiek in samenwerking met het iXperium:

In  deze onderwijseenheid besteden we ruimschoots aandacht aan hoe je met behulp van  digitale media kunt werken met  de inhoud van de diverse vakken. Je  maakt op een praktische manier kennis met zo veel mogelijk digitale middelen waarmee hun onderwijs afwisselender wordt en het leerplezier van kinderen en jongeren wordt bevorderd! Te denken valt aan: het maken en inzetten van kennisclips (flipping the classroom), het maken van films door leerlingen bij de lesinhoud, het gebruiken van social media zoals blogs en Facebook, en het kennismaken met en inzetten van handige webtools/apps.

 • Drama als middel:

Als mentor van een klas zal je met enige regelmaat pedagogische thema’s (zoals: pesten, alcohol, seksualiteit, vriendschap, veiligheid, en rouw.) moeten behandelen.  Dramawerkvormen toepassen bij deze thema’s geeft andere mogelijkheden. Als vakdocent onderzoek je welke dramawerkvormen je kunt inzetten om lesstof met betrekking tot je vakgebied toegankelijker, aantrekkelijker en boeiender taan te bieden. Ook het inzetten van vertellen als didactisch instrument moet tot jouw vaardigheden gaan behoren. Verhalen brengen de lesstof dichterbij omdat ze concreet en spannend zijn. Ze zijn bijvoorbeeld geschikt als introductie van abstracte leerstof. De eigentijdse variant van vertelkunst is “digital story-telling” of digitaal vertellen wordt getraind.

 • Beter klassenmanagement door professioneel handelen

In deze onderwijseenheid ondezoek je je professioneel handelen. De focus ligt op effectief klassenmanagement. Jouw begeleidings- en coachende vaardigheden als docent worden concreet. Je doet onderzoek, zowel theoretisch en d.m.v. oefeningen en spel, naar de eigen betekenisgeving; vanuit welke overtuigingen handel je? Wat is de invloed van de eigen socialisatie? Docentschap is een beroep met een missie. Hoe kom je daar aan toe?

 • Er op uit: leren door te ontmoeten

In deze onderwijseenheid ga je erop uit. Je gaat op 'reis' en daarmee op zoek naar waardevolle onderwijsgerelateerde activiteiten die buiten het door jou al gebaande pad om gaan. Je kunt hierbij denken aan werken op een school in het buitenland en daar activiteiten ontwikkelen en uitvoeren. Ook behoren het bezoeken van steden, musuea, symposia, conferenties of meegaan met bestaande studiereizen van het ILS tot de mogelijkheid. Je maakt hierbij gebruik van de reeds opgedane kennis van drama, theater en ICT. Het is een 'reis' die zowel persoons- als beroepsvormend is voor jou en jouw leerlingen.

Soort minor

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is een lintminor en duurt 10 maanden. Er zijn twee startmomenten, namelijk september en februari.

Doel van deze minor:

 • Het ontwerpen en uitvoeren van leerarrangementen op het gebied van drama.
 • Het ontwerpen en uitvoeren van leerarrangementen op het gebied van social media en ict.
 • Het ontwikkelen van eigen presentatie en docentvaardigheden.
 • Het inzicht verwerven in professioneel handelen m.b.t. klassemanagement.
 • Het reflecteren op eigen ontwikkeling, mede door inbreng in intervisie.
 • Het begeleiden van werkvormen op de werkplek.
 • Persoonsvormende doelen.
 • Leeropbrengsten vertalen naar eigen praktijk

Competenties en beroepstaken

Beroepstaken:
BT 1 Lesgeven en trainen
BT 2 Begeleiden van lerende(n)
BT 3 Ontwerpen van leerarrangementen
BT 4 Bijdragen aan de onderwijsorganisatie
BT 5 Ontwikkelen van vakdeskundigheid

Competenties:
1. Interpersoonlijk competent
2. Pedagogisch competent
3. Vakinhoudelijk en didactisch competent
5. Competent in samenwerken met collega’s
7. Competent in reflectie en ontwikkeling

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Tweedegraads lerarenopleidingen 
 • Pabo

 

3e of 4e jaars HBO studenten uit deze studierichtingen vinden een goede aansluiting op hun Major programma.

 • Je bent deeltijd student aan een HBO instelling.
 • Je bent in staat 100% aanwezig te zijn en compenseert gemiste bijeenkomsten door middel van een compensatie opdracht.

Goed om te weten
Alleen deeltijdstudenten kunnen deelnemen aan deze minor

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • De speelvloer en het beeldscherm worden gebruikt om informatie over te dragen tijdens presentaties die als toets functioneren.
 • Alle toetsen zijn praktijkgericht met een schriftelijke en/of theoretische verwerking.
 • Stageproducten worden getoetst als product waarbij het proces in belangrijke mate meetelt.
 • Reflecteren op eigen ontwikkeling is een vast onderdeel bij de afsluiting van iedere onderwijseenheid.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor:

Door het hele jaar zullen er in de lesweken op dinsdagavond bijeenkomsten zijn. In een ritme van acht weken les en uitvoeren van opdrachten op een werkplek, heb je daarna nog twee weken tijd voor afronding. De eerste onderwijseenheid start in periode 1 en zo volgt in periode 2 de tweede onderwijseenheid, in periode 3 de derde en periode 4 de vierde. De werkplekcomponenten van de onderwijseenheden worden bij voorkeur in de betreffende periode uitgevoerd. Opdrachten kunnen vaak worden ingepast in het werkplekleren. Het is van belang dat je gedurende deze minor periode opdrachten kunt uitvoeren in het werkveld, op een relevante werkplek of stageschool.

Werkvormen

 • Drama en theaterwerkvormen, filmfragmenten
 • Presentaties individueel en in groepsverband
 • ICT opdrachten
 • Intervisie en stagebegeleiding
 • Deelname specifieke social media
 • Training
 • Huiswerk
 • Stageproducten ontwikkelen en uitvoeren

Is steeds actueel en wordt daarom bekend gemaakt bij de start van de minor.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright