Voltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
4 februari 2019 t/m: 5 juli 2019 -- gesloten (geen doorgang)
Henny van Gaalen

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De minor Slim Plannen en Organiseren in de Zorg van de HAN is gericht op het verbeteren en innoveren van processen in de zorg. Hoe bijzonder de zorgsector is mag je zelf ervaren middels projecten binnen ziekenhuizen, zorginstellingen of medische bedrijven, waarbij je de opgedane theoretische kennis direct toepast.

De minor Slim Plannen en Organiseren in de Zorg (SPOZ) geeft je meer zicht in de grootte, de spelers en de werking van de zorgsector. Naast maatschappelijke vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen in de zorg, ga je ook in op de meer technische aspecten die spelen rondom het organiseren van patiënten- en cliëntenstromen, financiële stromen en goederenstromen. Je richt je daarbij op het verbeteren en innoveren van processen, afgezet tegen het vraagstuk van waardetoevoeging en de veranderende visie op zorg en de gezonde mens.

De minor SPOZ geeft je een brede basiskennis als het gaat om de zorg. Je doet bovendien praktische ervaring op met het verbeteren en innoveren van de processen in de zorg. Deze twee elementen samen maken je tot een (vol)waardig gesprekspartner, met interne- en externe erkenning, onder andere in de vorm van een officieel GxP-certificaat waarmee je je kansen op een baan binnen deze sector sterk vergroot.

Onderwerpen

 • De structuur van de zorgsector: Maatschappelijke en marktontwikkelingen, ondernemerschap en netwerken in de zorg, financiering, kwaliteitssystemen en wet- en regelgeving.
 • Management: Projectmanagement, LEAN Management, Organisatieontwikkeling in de zorg en het werkelijk uitvoeren van projecten.
 • Processen in de zorg: Basiskennis logistiek, patiëntenlogistiek, besturing van patiëntenstromen, capaciteitsplanning, goederenlogistiek, GxP Good Manufacturing Practices, ketenzorg en zorgketens
 • Praktijkervaring in de Zorg en met de Zorg: externe gastsprekers, gastcolleges van (zorg)lectoraten, bedrijfsbezoeken, Zorg game en het uitvoeren van onderzoeksprojecten in de praktijk.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is tevens een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

De minor bereidt je voor op het werken in de beroepssector Zorg, welke veel groter is dan ziekenhuizen of verpleegtehuizen of GGZ alleen.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Inzicht in processen en ontwikkelingen binnen de zorgsector
 • Verbeteren en innoveren van processen binnen zorginstellingen
 • Anticiperen op zorg-innovaties en de gevolgen daarvan binnen de organisatie.

Competenties

 • Patiënten-, cliënten-, goederen- en informatiestromen in zorginstellingen beheersen en verbeteren
 • Efficiënte processen in zorginstellingen plannen en organiseren
 • Sturing geven en bijdragen aan veranderingen en projecten binnen de zorgorganisatie

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major. Maar vooral als deze je interesseert!

Voor wie?

 • Studenten van economische of technische managementopleidingen die kennis en ervaring willen opdoen over de werking van de zorgsector en die zich willen richten op het verbeteren en innoveren van processen binnen de zorg. 
 • Studenten die een zorg- of welzijnsopleiding volgen en willen weten hoe processen binnen de zorg te verbeteren en te innoveren zijn en die willen weten wat dit voor de zorg betekent als het gaat om het organiseren van de processen.

Voorwaarden voor deelname
Je hebt minimaal 4 semesters gevolgd van een economische of technische managementopleiding of zorgopleiding op bachelor- of masterniveau.

* HANstudenten moeten bij aanmelding een motivatie invullen, welke met de (S)slb'er besproken moet worden. Deze zijn ook te zien in Alluris, of kunnen opgevraagd worden. 
 
* Externe studenten (van buiten de HAN) moeten een motivatie sturen naar: KennisDCLogistiekGLD@han.nl

 

Goed om te weten
De minor Slim Plannen en Organiseren in de Zorg wordt aangeboden op de HAN-campus in Nijmegen. De minor SPOZ heeft een maximum inschrijving van 40 plaatsen. De deelnemers aan de minor zijn vooral afkomstig van management- en zorgopleidingen van meerdere HBO’s.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Tentamens
 • Beroepsproducten (Rapporten, portfolio)
 • Rapportage van praktijkopdracht(en)
 • Presentatie van onderzoeksproject

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

In de eerste vijf weken krijg je veel theorie middels hoor- en werkcolleges. In dit theoretisch blok heb je ruim 20 college-uren per week. In week 6 worden alle beroepsproducten afgerond en de theorie wordt middels tentamens getoetst in week 9. Vanaf week 6 heb je wekelijks 1 tot 2 dagen colleges en workshops en ben je 3 tot 4 dagen op je praktijklocatie bezig met je onderzoeksopdracht, samen met een medestudent. De onderzoeksopdrachten zijn vooraf geregeld door de minor SPOZ. De onderzoeksopdracht rond je af met een eindpresentatie bij de opdrachtgever, waarbij je begeleidend docent ook aanwezig is. De laatste week van de minor bestaat uit herkansingsmogelijkheden voor je tentamens.

De Minor SPOZ is een intensief programma, met veel ruimte voor de praktijk. De bedrijfsbezoeken, gastsprekers en onderzoeksopdrachten worden voor de studenten geregeld door de minor.

Werkvormen

 • Hoor- en werkcolleges
 • Workshops, zorg game, gastsprekers uit de praktijk en gastcolleges door lectoraten
 • Bezoeken aan zorginstellingen of medische bedrijven
 • Onderzoeksopdrachten binnen ziekenhuizen en andere zorginstellingen

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

 • Kwaliteitsmanagement, R. Emmerik, Pearson Education, meest recente druk
 • Logistiek in de zorg, H.H. Glöckner, S. Weijers, Noordhoff Uitgevers, meest recente druk
 • Projectmanagement, R.l Grit, Noordhoff Uitgevers, meest recente druk
 • Onze ijsberg smelt! Succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden, J. Kotter en H. Rathgeber, Business Contact, meest recente druk

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright