Vol- en deeltijd
Nederlands
NIJMEGEN
30.0
-- niet aangeboden
Amel Yahyaoui

Voor meer informatie:

info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl

Voor inhoudelijke informatie:

Amel Yahyaoui
E-mail: Amel Yahyaoui
Tel: 06-55240778

Inschrijven? Goed om te weten! De kritische grens voor de uitvoering van een minor is 15 inschrijvingen. Indien een minor minder dan 15 inschrijvingen heeft dan kan worden besloten de minor niet door te laten gaan. Studenten worden daarvan op de hoogte gesteld na de eerste inschrijfronde zodat zij nog een nieuwe keuze kunnen maken.

Bij populaire minoren vindt 3 tot 4 weken na het open gaan van de inschrijvingen een loting plaats áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen. Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na drie weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt ca. 3 weken), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen biedt een gedegen minor aan waarin op een gevarieerde manier verschillende dimensies van psychosociale hulpverlening aan de orde komen die zinvol  en verrijkend zijn voor de beroepsuitoefening van professionals in het sociaal werk, gezondheidszorg en professionals in de dienst- en zorgverlening. Uiteraard zijn er veel meer beroepen waar de opgedane kennis en vaardigheden van deze minor goed van pas komen.

Wil je met een acteur trainen in motiverende gespreksvoering? Zou je meer willen leren over het voeren van een hulpverleningsgesprek met een gezin? Hoe leg je contact met cliënten die (nog) niet gemotiveerd zijn voor begeleiding? Zie jij een complexe realistische beroepssituatie aanpakken als een uitdaging? Heb je belangstelling voor het maken van een gedegen analyse van complexe cliëntsituaties? Heb je interesse in sociologie, psychologie, een schepje recht en een flinke scheut ethiek? Volg dan de minor Psychosociale hulpverlening bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Deze minor is  zeer beroepsgericht van opzet. In het programma worden theorie en training in een geïntegreerde vorm aangeboden. De casuïstiek is afwisselend en gebaseerd op werkelijke praktijksituaties. Er is vaak sprake van zowel materiële als immateriële problemen. De cliënten in de ene casus zijn zeer gemotiveerd en in een andere casus willen ze niks weten van de hulpverlener. Door de gevarieerde beroepscontexten (onder andere Bureau Jeugdzorg, reclassering, sociaal wijkteam, medisch maatschappelijk werk) leer je ook vanuit meerdere perspectieven kijken. We werken met methodiekdocenten die goed bekend zijn met verschillende aspecten van psychosociale hulpverlening en met theoriedocenten die de praktijk soepel aan de theorie kunnen koppelen.

Onderwerpen

 • Motiverende gespreksvoering met cliënten in drang en dwang situaties
 • Ongevraagd contact maken en houden met mensen naar aanleiding van signalen van anderen bijvoorbeeld uit de wijk
 • Methodiek intakegesprek en uitvoeren van dienstverleningsactiviteit
 • Analyseren van cliëntsituaties (individueel en gezinssytemen) en daaruit een hulp- en dienstverleningsplan ontwerpen
 • Schrijven van een goed beargumenteerd en helder overdrachtsrapport in cliëntsituaties met een juridische context
 • Hulpverleningsgesprek voeren met een gezinsysteem
 • Volgens oplossingsgerichte methodiek een hulpverleningsgesprek voeren.
 • Werkbezoek aan een praktijkinstelling en gastcolleges

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Je maakt kennis met de diverse theoretische inhouden van psychosociale hulpverlening (psychologie, ethiek en filosofie, sociologie en recht)
 • Je leert contact te maken en te hóuden met cliënten in de context van outreachend werken in de wijk
 • Je kunt intake- of voortgangsgesprekken voeren met cliënten met verschillende hulpvragen in verschillende contexten zowel met cliënten die (al) wel en (nog) niet gemotiveerd zijn voor hulpverlening
 • Je bent in staat om als belangenbehartiger op te treden voor een cliënt bijvoorbeeld in verband met een woningaanpassing
 • Je leert samen te werken met verschillende professionals onder andere in een multidisciplinair overleg
 • Je kunt een probleemanalyse maken van oorzaken, gevolgen en mogelijkheden op het niveau van de persoon, diens omgeving en de maatschappelijke context.
 • Je laat zien dat je een integraal hulp- en dienstverleningsplan ontwerpt dat aansluit op de probleemanalyse
 • Je kunt in een hulpverleningsgesprek de methodieken oplossingsgerichte hulpverlening en de systeembenadering toepassen
 • Je kunt op de uitgevoerde activiteiten reflecteren met als doel om je professionaliteit verder te ontwikkelen
 • Je kunt de gemaakte keuzes en interventies in gesprek met de cliënt beargumenteren
 • Je kunt een goed beargumenteerd en helder overdrachtsrapport schrijven in cliëntsituaties met een juridische context
 • Je toont in je houding dat je erop gericht bent dat de cliënt zijn eigen kwaliteiten ontdekt en dat hij competenties ontwikkelt om zijn eigen bestaan vorm te geven. Je werkt daarmee expliciet aan de empowerment van de cliënt vanuit een emancipatorische visie
 • Je bent in staat om voor de verschillende onderdelen in deze minor aan te geven hoe je de transfer maakt naar je eigen toekomstige beroepspraktijk

Competenties

 • Oriënteren, contactleggen en analyseren
 • Doel formuleren en hulpverleningsplan ontwerpen
 • Uitvoeren van plan van aanpak
 • Samenwerken
 • Organisatorische voorwaarden scheppen
 • Eigen professionaliteit ontwikkelen

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?
Voor alle studenten die een sociale studie volgen of studenten die belangstelling hebben voor een sociale studie, uitgezonderd de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

Deze minor is toegankelijk voor voltijd en deeltijd studenten. 

 • Je hebt zicht op je eigen beroepsuitoefening en hebt de propedeuse afgesloten
 • Je hebt basale vaardigheden in het ontvangen en geven van feedback
 • Je hebt basale kennis van communicatietheorie (verschil tussen open en gesloten vragen, referentiekader, inhouds- en betrekkingsniveau in communicatie)
 • Je beheerst de bijbehorende elementaire sociale vaardigheden zoals samenvatten, parafraseren, gevoelsreflecties geven
 • Je hebt een respectvolle, open houding en interesse in mensen en wat hen beweegt

Voorwaarden voor deelname

Je hebt de propedeuse succesvol afgerond van je major. Niet toegankelijk voor studenten maatschappelijk werk en dienstverlening.

De praktijkgerichtheid wordt gewaarborgd door de casuïstiek, gastcolleges, oefenen met acteurs en een werkbezoek. Een stageplaats is voor deze minor dus geen voorwaarde.

Goed om te weten

 • Er kunnen maximaal 24 studenten deelnemen aan deze minor
 • Doorgang van de minor is onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Je krijgt hierover bericht als je je op de juiste manier hebt ingeschreven

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Handelingstoetsen met en zonder acteurs
 • Schriftelijke casustoets
 • KennistoetsHoud rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

De lesdagen zijn:  maandag, dinsdag en woensdag

Werkvormen

 • Werkgroepen integrale opdracht waarin ook getraind wordt met acteurs
 • Werkgroepen theorie
 • Gastcollege
 • Werkbezoek
 • Niet docent-begeleide bijeenkomsten
 • Training (o.a. agressiehantering en weerbaarheid)
 • Handelingstoetsen met acteurs
 • Schriftelijke casustoets
 • Het schrijven van een rapportage
 • Kennistoets

 

De verplichte literatuur staat vermeld in de studiehandleiding  behorende bij deze minor

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright