Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
28 augustus 2023 t/m 28 januari 2024 -- gesloten (vol)
Kartini Slaats

Voor inhoudelijke informatie:
Kartini Slaats
E-mail: K.Slaats@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op:
 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Neuromarketing en klantbeleving staan centraal in de minor Neuromarketing in Customer Experience aan de HAN.

Je leert om invloed uit te oefenen op het gedrag van klanten dmv neuromarketing zodat ze gaan voor het product/dienst van je opdrachtgever. Daarvoor is het belangrijk dat je weet wie de klant is, hoe hij zich gedraagt en waar je opdrachtgever voor staat.

Je doet niet alleen kennis op van neuromarketingtechnieken, je gaat er ook in de praktijk mee aan de slag door ze toe te passen en te testen. Zo kom jij uiteindelijk tot een passend advies voor je opdrachtgever.

Onderwerpen

De eerste week is een introductieweek waarin kennismaking en een introductie van de minor  centraal staan. In de weken daarna worden colleges aangeboden in de vorm van theorie gecombineerd met praktijk, workshops en gastcolleges van experts uit het bedrijfsleven. Je gaat je o.a. verdiepen in de volgende onderwerpen:

 • Neuromarketing: technieken en meetinstrumenten
 • Merkidentiteit
 • Persona’s
 • Klantreizen
 • Onderzoekstechnieken
 • Scrum

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel)

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

                  

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Beroepstaken

●                 Adviseur

Je geeft adviezen, aanwijzingen, informatie en ondersteuning aan het management of aan cliënten om het strategische en tactische marketing-, sales- of communicatiebeleid optimaal af te stemmen op specifieke doelgroepen;

●                 Je adviseert en ondersteunt een organisatie bij de communicatie met een specifieke doelgroep. Je genereert toegevoegde waarde voor de gekozen doelgroep.

●                 (Product-)ontwikkelaar
Het ontwikkelen van commerciële concepten en proposities voor producten en diensten die optimaal zijn afgestemd op de behoeften en kenmerken van specifieke doelgroepen.

●                 Onderzoeker
Het identificeren en kwantificeren van doelgroepen en marktsegmenten, het registreren en analyseren van kennis, perceptie, voorkeuren, weerstanden en koopgedrag van specifieke doelgroepen in het kader van een positieve verbetering in de klanttevredenheid.

Competenties

Specifieke eindkwalificaties die getoetst worden in deze minor luiden:

KOERS BEPALEN:

De student geeft zelfstandig voor een organisatie advies over de te volgen marketing strategie, in overleg met stakeholders, opdat bedrijfsresultaten worden geoptimaliseerd. Zijn advies past binnen de commerciële strategie en sluit aan bij gegevens uit data-analyse. Hij gebruikt voor zijn advies bestaande modellen die aansluiten bij de organisatie. 

WAARDE CREËREN: 

De student vergroot de waarde voor de (interne) klant door zelfstandig (een deel van) de marketingstrategie te optimaliseren op basis van data driven onderzoek, passend bij het marketingbeleid van de (interne) klant en is daarbij kritisch op door de (interne) klant gegeven input.

BUSINESS DEVELOPMENT: 

De student ontwikkelt zelfstandig creatieve concepten en zoekt daarvoor actief naar actuele (markt)ontwikkelingen en past deze toe in zijn concepten, waarbij hij rekening houdt met belangen van verschillende stakeholders en de sterkten van de organisatie om groei te realiseren en zorgt voor draagvlak onder belanghebbenden. Hij deelt gevonden inzichten met zijn collega’s om de organisatie te versterken.     

Praktijkopdracht

Doel van de externe praktijkopdracht is om voor een B2C-organisatie naast de merkidentiteit de klantreis van de doelgroep(en)   in kaart te brengen. Dit doe je in een projectgroep (3 studenten) door middel van een inside-out en outside-in approach. Aan de hand van een of meerdere persona’s ga je met de groep het veld in om klanten te spreken. Na de eerste periode waarin de theorie de basis wordt gelegd, ga je in de tweede periode in de vorm van een scrum-project aan de slag met het toepassen en testen van de gekozen neuromarketingtechnieken per fase in de klantreis. Dit resulteert in een implementatieplan waarmee de opdrachtgever zelf aan de slag kan. Aan het eind van het semester presenteer je met je projectgroep tijdens een bijeenkomst de neuromarketingoptimalisaties aan de opdrachtgever, de docenten en medestudenten.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Deze minor is geschikt voor jou als je geïnteresseerd bent in consumentengedrag, doelgroepbenaderingen en customer expierence.

Voorwaarden voor deelname

Studenten ABC (Academie Business en Communicatie) en overige HBO-studenten: het beheersen van marketing op een basisniveau (te denken valt aan Nima A-niveau).

De deelnemende studenten dienen de propedeuse behaald te hebben en de stageperiode met een voldoende te hebben afgerond.

Mocht blijken dat door omstandigheden na de inschrijving toch niet voldaan kan worden aan de instapeis stage behaald, laat dat ons dan zo snel mogelijk weten.

Goed om te weten

Om deel te nemen aan de minor is een motivatiebrief vereist.

 • Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via Osiris. Stuur je motivatie na je inschrijving naar K.slaats@han.nl. Aan de hand daarvan wordt bepaald of je mag deelnemen!
 • Externe studenten moeten eerst een account maken en aanmelden op kies op maat. Daarnaast mail je je motivatiebrief naar Kartini Slaats: K.Slaats@han.nl. Aan de hand daarvan wordt bepaald of je mag deelnemen! 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Externe Praktijkopdracht ( implementatieplan + presentatie) in trio’s
 • Inleveropdracht Consumentengedrag in trio’s
 • Individuele inleveropdracht neuromarketing

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Theorielessen in combinatie met praktijk- en expertlessen.

Locatie: Nijmegen

Werkvormen

Theorielessen in combinatie met praktijk- en expertlessen en workshops.    

 • Van Slooten et al. (2016) Basisboek Customer Journey. Noordhoff Uitgevers (9789001820589)

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright