Deeltijd
Nederlands
Arnhem
30.0
28 augustus 2023 t/m 28 januari 2024 -- open
Maurits Berndsen

Voor inhoudelijke informatie:

Maurits Berndsen
E-mail: maurits.berndsen@han.nl
Mobiel: 06 50103935

Inschrijven? Goed om te weten!

- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: "zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In de minor LOW EC HIGH TECH (deeltijd) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werk je aan door het bedrijfsleven ingebrachte projecten. Een grootschalig hoofdproject wordt afgewisseld met  pressure-cooker-sessies waarin korte vraagstukken van andere opdrachtgevers aan de orde komen.

Bij de minor LOW EC HIGH TECH draait het om het ontdekken van samenhangende en elkaar beïnvloedende deelaspecten bij het uitwerpen van een structuurontwerp tot technisch ontwerp. Hierbij wordt uitgegaan van verschillende thema's zoals circulaire economie, cradle2cradle en biobased materialen.

De uitwerking houdt in:

 • Ontwikkelen en uitvoeren van onderzoek.
 • Het ontwerpen van een gebouw en gebouwonderdelen.
 • Het uitwerken van bouwtechnische en constructieve detaillering.
 • Het opzetten van energie-concepten en uitwerken van klimaat-installaties. 

Onderwerpen

 • LOW EC: het minorgedeelte LOW EC behandelt duurzaamheid binnen het ontwerp. Hierbij wordt uitgegaan van circulaire economie, cradle2cradle-concepten en laag energieverbruik. Ter ondersteuning zullen excursies worden georganiseerd naar duurzame projecten en bedrijven
 • HIGH TECH: in het minorgedeelte HIGH TECH verdiep je je in de bouwtechniek en/of installatietechniek van het ontworpen gebouw.

Soort minor

De minor wordt op twee niveaus aangeboden, zowel verbredend voor studenten met een brede belangstelling in het bouwproces (niveau 2) als verdiepend waarbij je specialiseert binnen het domein van de bouwtechniek (niveau 3). De minor is gezien deze differentiatie bedoeld voor studenten met een brede interesse voor de bouwtechniek van ontwerp, ontwikkeling tot gebouw en gebouwbeheer. Dus voor de student die ook het financiële, architectonische, constructieve en organisatorische niet schuwt.

Door in de eerste week je leerdoelen (persoonlijke ontwikkelingsplan) op een ludieke manier op te stellen bepaal je eigen interessegebieden en voor welk niveau je gaat. Dit kan onder andere zijn:

 • Ontwikkelen van een kritische en inhoudelijke houding naar oplossingen en meningen die worden aangedragen door anderen. In de huidige beroepspraktijk worden aan schetsen, tekeningen en geschriften hoge eisen gesteld
 • Naar aanleiding van bouwtechnische uitwerking inzicht verschaffen in beheer en onderhoud van het ontworpen gebouw
 • Inzicht ontwikkelen in samenhangende en elkaar beïnvloedende deelaspecten
 • Ontwikkelen en beoordelen van bouwtechnische alternatieven
 • Begrip kweken voor overige disciplines en enige kennis van die kennisgebieden

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie? Deze minor is met name geschikt voor studenten bouwkunde en werktuigbouwkunde die interesse hebben in duurzame ontwerpen: milieuvriendelijk, kostenbesparend en innovatief. Daarnaast biedt de minor voor studenten bouwkundige bedrijfskunde, facility management, bouworganisatie en zelfs kunstacademie (architectonisch ontwerpen) een mogelijkheid om de bouwtechnische kennis te verbreden, dan wel te verdiepen.

 

Voorwaarden voor deelname

 • Je studeert bouwkunde richting bouwtechniek, architectonisch ontwerpen, bouwkundige organisatie en facility management
 • Je studeert aan bouw gerelateerde studies en bent aantoonbaar in het bezit basiskennis bouwtechniek
 • Je studeert werktuigbouwkunde en bezit basiskennis gebouw gebonden installaties
 • Voor deeltijdstudenten geldt dat bij de inschrijving en toelating vooraf een gesprek met de minortrekker plaatsvindt. dit om vast te stellen of de student aan voldoende voorwaarden kan voldoen (vooral tijd en afstemming met de werkgever) zodat ingeschat kan worden of de minor succesvol doorlopen kan worden

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Gedurende de minor word je getoetst via tussenpresentaties. De eindtoetsing vindt aan het einde van de minor plaats via een persoonlijk assessment en groeps-assessments op basis van het door jou ontwikkelde portfolio.

 

je werkt in een eigen omgeving, het HAN Leermeester LAB in de VASIM te Nijmegen. Je bent minimaal 1-2 dagen aanwezig op de VASIM en werkt daarnaast minimaal 1-2 dagen in eigen tijd aan een groot project en verschillende kleinere praktijk opdrachten.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Werkvormen

 • Hoor en werkcolleges, gastcolleges door externen.
 • Werken aan een projectopdracht in groepsverband.
 • Presentaties.
 • Excursies.
 • Begeleiding door experts.

Blokminor

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden. Bij de start van de minor wordt per week een planning en  opdrachtenoverzicht verstrekt.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright