Vol- en deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
2 september 2024 t/m 2 februari 2025 -- open
Julia Stempel

Voor inhoudelijke informatie:
Coördinatie minor:
Tim Tiemissen en Naomi Sampson
E-Mail: Minor.hg-km@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Wil jij kennis opdoen over hoe je veiligheid kunt vergroten, zowel voor als achter de voordeur? Wil jij vaardiger worden in het voeren van gesprekken over zorgen en signalen met betrekking tot huiselijke geweld en kindermishandeling? Wil jij meer weten over wat in te zetten bij het borgen van veiligheid op zowel korte als lange termijn? En wil jij kennis maken met praktijkvraagstukken rondom dit thema? Dan is deze minor vast wat voor jou!

Voor wie

Als je in de praktijk gaat werken als hulpverlener in het sociaal domein, onderwijs of in de zorg zul je te maken krijgen met zorgen rondom kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Het is niet de vraag óf maar wanneer dit gebeurt. Hierbij is van belang dat jij als professional kunt handelen vanuit deskundigheid.

Ontstaan en opzet

De minor huiselijk geweld en kindermishandeling is ontstaan in nauwe samenwerking met professionals en experts uit het werkveld. Hierdoor zul jij op basis van actuele kennis, zowel vaardigheden als kunde ontwikkelt die in de praktijk essentieel zijn om kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen en veiligheid op de lange termijn te borgen. 
Je krijgt les van docenten die zelf praktijkervaring hebben in het uitvoerende werkveld en van gastdocenten uit de praktijk. Ook wordt er gewerkt met ervaringsdeskundigen binnen de minor, waardoor je oog krijgt voor verschillende perspectieven. Daarnaast ga je met de praktijk leren en uitvoeren door middel van een praktijklab, waarin je aan de slag gaat met echte praktijkvraagstukken. Dit alles met als doel om de veiligheid te vergroten achter en voor de voordeur.

Wat speciaal is aan deze minor, is de nauwe samenwerking met de praktijk.
Die heeft aangegeven dat studenten niet altijd voorbereid zijn op de dilemma's van deze problematiek en zich onvoldoende toegerust voelen om situaties aan te pakken. Het is juist bevredigend om te kunnen handelen, zeker in heftige situaties. Om deze reden zal er naast het aanleren vaardigheden en opdoen van kennis, ook ingestoken worden op jouw professionele ontwikkeling. Dit leidt ertoe dat jij na afloop van deze minor een professional bent geworden die een stap vooruit durft te zetten wanneer anderen misschien blokkeren.  
De nauwe samenwerking tussen de opleidingen Social Work en Pedagogiek zorgt ervoor dat de focus zowel op volwassenen als op kinderen ligt.

Inhoud

Onderstaande onderwerpen komen in ieder geval aan bod bij de minor:

 • Prevalentie en verschijningsvormen huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Verklaringsmodellen huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Signaleren en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Signs of Safety (oa opstellen veiligheidsplan)
 • Gevolgen huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Veiligheid borgen op de lange termijn
 • Intergenerationele overdracht
 • Wet- en regelgeving omtrent kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Interprofessioneel samenwerken
 • Professionele ontwikkeling

 

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

De volgende leeruitkomsten staan centraal:

 • Je neemt eigenaarschap over je eigen professionele ontwikkeling rondom het aangaan van moeilijke situaties inzake huiselijk geweld & kindermishandeling;
 • Je bent in staat interprofessioneel samen te werken met ketenpartners en betrekt hierbij de cliënt en zijn of haar informele netwerk;
 • Je hebt kennis van verschillende theorieën en methoden met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling en kan deze vertalen naar toepassingen voor praktijkvraagstukken;
 • Je kunt signalen van huiselijk geweld herkennen, bespreekbaar maken en de veiligheid vergroten op korte en lange termijn. Je werkt hierbij methodisch;
 • Je analyseert kwesties rondom de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in het praktijklab, doet suggesties ter verbetering voor de praktijk en experimenteert met nieuwe handelingswijzen in teamverband.

Voor wie?

Alle vierdejaarsstudenten van Opleidingen in het (para)medische, educatieve, sociale of veiligheidsdomein:

- Social Work
- Social Work deeltijd semester 2 (februari 2024)
- Pedagogiek
- Creatieve therapie
- Vaktherapie
- PMT
- Politiekunde
- Pabo
- Verpleegkunde

Er zijn plekken beschikbaar voor studenten van buiten de HAN. De minor is gericht op het Nederlandse werkveld.

Goed om te weten
Er kunnen maximaal 48 studenten deelnemen aan deze minor. Dit kan betekenen dat er geloot wordt bij teveel aanmeldingen.
Het kan zijn dat je als voltijd student samen met deeltijd studenten de minor gaat volgen. Het is afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen.

Periode 1 (studiejaar 22-23)

 • Reflectie met beschouwing verkregen feedback n.a.v. beroepssimulatie bespreken zorgen
 • Voortgang portfolio (feedback en beoordeling voldaan/niet voldaan)

Periode 2 (studiejaar 22-23)

 • Portfolio waarin je verantwoordt hoe je aan de slag bent geweest met behalen leeruitkomsten
 • Eindpresentatie / eindgesprek

Voor studiejaar 23-24 zullen er enkele wijzigingen worden doorgevoerd in toetsing. Deze zullen t.z.t. worden gepubliceerd binnen Kies op Maat

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

 • Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn.
 • Het rooster wordt een maand van te voren bekend gemaakt.
 • Vooralsnog zijn de lesdagen op dinsdag, woensdag en donderdag

Werkvormen

 • Interactieve kenniscolleges
 • Werkcolleges
 • Professionele ontwikkeling/intervisie
 • Methodische vaardigheden oefenen in gesimuleerde beroepssituaties met acteurs
 • Filosofische en ethische dilemma’s bespreken
 • Aan de slag met praktijkvraagstukken

Verplichte literatuur:

 • Turnell, A. Edwards, S. (2009). Veilig opgroeien. De oplossingsgerichte aanpak Signs of Safety in jeugdzorg en kinderbescherming
 • Douma, L., Hoes, M. (2020). Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Van signalering tot besluit. Derde druk. Boom uitgevers. Amsterdam
 • Hutsebaut, J., Nijssens, L. & van Vessem, M. (2021). De kracht van mentaliseren. Amsterdam
 • Verschillende artikelen welke t.z.t. zullen worden geplaatst op Onderwijs Online.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright