Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
29 augustus 2022 t/m: 29 januari 2023 -- open
Tim Tiemissen

Voor meer informatie:
ask@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Voor inhoudelijke informatie:
Tim Tiemissen
E-mail: E tim.tiemissen@han.nl

Ilona Van den Berg
E-mail: E ilona.vandenberg@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/t: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.


Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Als je in de praktijk gaat werken als hulpverlener in het sociaal domein, onderwijs of in de zorg zul je te maken krijgen met zorgen rondom kindermishandeling of huiselijk geweld. Het is niet de vraag óf maar wanneer dit gebeurt. 
Al jaren blijkt echter hoe lastig het is om de cijfers van kindermishandeling en huiselijk geweld omlaag te krijgen. Hierbij is van belang dat professionals kunnen handelen vanuit deskundigheid. Deze minor is ontstaan in nauwe samenwerking met professionals en experts uit het werkveld. Dat wil zeggen dat jij op basis van actuele kennis, zowel vaardigheden als kunde ontwikkelt die in de praktijk essentieel zijn om kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen. 
Je krijgt les van docenten die veel ervaring hebben met deze stof en van collega’s uit de praktijk. Je krijgt zowel plegers als slachtoffers te spreken. Ook ga je in de praktijk leren en uitvoeren door middel van stage of praktijkverbetering.
Dit alles met als doel om de veiligheid te vergroten achter en voor de voordeur.
Wat speciaal is aan deze minor is de nauwe samenwerking met de praktijk.
Die heeft aangegeven dat studenten niet altijd voorbereid zijn op de dilemma's van deze problematiek en zich onvoldoende toegerust voelen om situaties aan te pakken. Het is juist bevredigend om te kunnen handelen, zeker in heftige situaties. Om deze reden zal er naast vaardigheden en kennis ook ingestoken worden op professionele ontwikkeling. Dit leidt ertoe dat jij na afloop van deze minor een professional bent geworden die een stap vooruit durft te zetten wanneer anderen misschien blokkeren.  
De nauwe samenwerking tussen de opleidingen social work en pedagogiek zorgt ervoor dat de focus zowel op volwassenen als op kinderen komt te liggen.
De lessen worden gegeven zo veel als mogelijk in samenwerking met collega’s in de praktijk. Doordat de praktijk meewerkt aan het lesaanbod komen ook andere perspectieven aan bod. Denk aan medici, onderzoekers, justitie en ervaringsdeskundigen.

Onderstaande onderwerpen komen aan bod:

-      Alle vormen van huiselijk geweld worden besproken en hoe deze te signaleren, bespreekbaar te maken, verminderen en te stoppen.

-      Kennis over wet- en regelgeving omtrent kindermishandeling en huiselijk geweld.

-      Interprofessioneel samenwerken en regievoering

-      Risicotaxatie en veiligheidsplannen maken

-      Intergenerationele overdracht

-      Omgaan met cultuurverschillen rondom geweldsproblematiek

-      Veel aandacht is er voor hoe je issues rondom (on)veiligheid bespreekt met betrokkenen

-      Professionele ontwikkeling

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

De volgende leeruitkomsten staan centraal:
 
- De student neemt eigenaarschap over zijn eigen professionele ontwikkeling rondom het aangaan van moeilijke situaties inzake huiselijk geweld & kindermishandeling.
- De student is in staat interprofessioneel samen te werken met  ketenpartners en betrekt hierbij de cliënt en zijn of haar informele netwerk.
- De student werkt methodisch kan theorieën vertalen naar toepassingen voor praktijkvraagstukken; de signalen van huiselijk geweld herkennen, (in standhoudende) factoren bespreekbaar maken en de veiligheid vergroten.
- De student herkent, analyseert en agendeert kwesties rondom de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in zijn of haar beroepspraktijk.

Voor wie?
Wat is de doelgroep voor deze minor?
Alle vierde jaar studenten van de opleidingen:

- Social work
- Pedagogiek
- Toegepaste psychologie
- Vaktherapie
- Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
- Pabo
- Verpleegkunde
- Fysio-, Ergo, Logotherapie
- ALO
- Politiekunde

Voorwaarden voor deelname
Positieve afronding van praktijkleren derde jaar.

Goed om te weten
September 2022 wordt er gestart met één groep. Dit kan betekenen dat er geloot wordt bij te veel aanmeldingen.

Periode 1:

 • 1 x Kennistoets naar aanleiding van de kennislijn.
 • Verplicht feedbackmoment gesprek met een acteur naar aanleiding van de vaardighedenlijn.
 • Verplicht feedbackmoment met betrekking tot jouw portfolio waarin je verantwoord hoe je hebt geleerd en wat je hebt geleerd

Periode 2:

 • Sluit je af met jouw portfolio waarin je verantwoordt hoe je hebt geleerd en wat je hebt geleerd.
 • Criteria gericht interview, eindpresentatie

Rooster volgt nog.

Werkvormen

 • Intervisie & supervisie
 • Stage, praktijkverbetering
 • Interactieve kennislijn
 • Methodische vaardigheden oefenen in gesimuleerde beroepssituaties met acteurs
 • Creatieve spelvormen om samenwerkingsvaardigheden te bevorderen.
 • Filosofische en ethische dilemma’s bespreken

Je ontvangt de definitieve literatuurlijst voor de start van de minor.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright