Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
30 januari 2023 t/m 7 juli 2023 -- open
Melanie Visser

Voor meer informatie:
ask@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Voor inhoudelijke informatie:
Melanie Visser
E-mail: Melanie.Visser@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Bouw mee aan een sociale en duurzame samenleving en ontdek wat jouw toegevoegde waarde is.

We leven in een bijzondere tijd. Onze maatschappij is met name gefocust op economische groei en op welvaart. Maar ‘business as usual’ werkt niet meer. Kunnen we nog doorgaan op deze manier?  Zou je het ook graag anders willen zien en doen?

In ons Personal Impact Lab bij de HAN krijg je de kans om bezig te zijn met de belangrijke maatschappelijke thema’s van het moment en om te leren hoe jij daarin een verschil kan maken. Je hoeft namelijk geen Greta Thunberg te zijn om toch een positieve impact te maken als professional en om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Ontdek jouw toegevoegde waarde en bouw mee aan een sociale en duurzame samenleving, samen met ondernemers, docenten en medestudenten.

In het Personal Impact Lab verbinden we:

 • 1.   jouw persoonlijke ambitie om van waarde te zijn voor een  ‘toekomstbestendige’ samenleving;
 • 2.   met de vragen van lokale ondernemers uit de regio die met hun bedrijf ook een positieve impact willen maken;
 • 3.   én de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen voor verandering.

Je gaat deel uitmaken van een grotere beweging, van voorlopers, organisaties en ondernemers die al actief werken aan een duurzamere samenleving. Je gaat actief op zoek naar kennis vanuit verschillende perspectieven en je leert kennis te delen. Je ontdekt wat het betekent om impact te maken en te experimenteren in een zelfontworpen project. Hiervoor krijg je tools en technieken aangereikt. Dit alles doe je in een netwerk van medestudenten, docenten en ondernemers, waarin je van en met elkaar leert.

Onderwerpen

Wat doe je concreet in deze minor?

 • Je gaat actief op zoek naar kennis en inzichten uit de nieuwe economie door (gast)colleges te volgen, workshops te doen en experts te bevragen en kennis te maken met organisaties die werken in de nieuwe economie;
 • Je neemt deel aan intensieve workshops over jezelf, je passie, je kwaliteiten en je idealen – daarmee leer je wie je wil zijn in de toekomstige wereld;
 • Je deelt kennis met experts, ondernemers en medestudenten in een lerend netwerk;
 • Je bent nieuwsgierig naar andere perspectieven en zienswijzen op de wereld (denk aan ecologie, filosofie, sociologie, kunst, etc.);
 • Je helpt een of meerdere lokale ondernemers in hun ambities om met hun bedrijf meer positieve impact te maken. Je ontwerpt in samenspraak met hen een betekenisvol project en voert dit uit; 
 • Je leert tools en vaardigheden aan om jouw project uit te kunnen voeren, denk hierbij aan design thinking, actie-onderzoek doen, experimenten uitvoeren, dialoog aangaan etc.

Wat doe je zeker niet?

 • Een rapport schrijven van heel veel pagina's voor een opdrachtgever;
 • Achteroverleunen en laat maar komen;
 • De minor gebruiken als rustperiode of als een mogelijkheid om veel te werken bij je bijbaan.

Soort minor
Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Na deze minor:

 • 1.   Weet je waarom en hoe je een positieve impact wil en kunt maken als professional.
 • 2.   Ken je verschillende ‘nieuwe’ stromingen in het economisch denken en ben je op de hoogte van/heb je kennisgemaakt met belangrijke pioniers van de ‘nieuwe/brede welvaart.
 • 3.   Heb je actief geëxperimenteerd in een betekenisvol project met een partner uit het lerend netwerk om de positieve impact van de onderneming/organisatie te verhogen.

Competenties

In de minor Personal Impact Lab werken we langs vier leerlijnen en leeruitkomsten: 

 • Impactproject ontwerpen en uitvoeren: de student ontwikkelt in samenwerking met een ondernemer een project (of meerdere kleine projecten) met als doel de positieve impact van de onderneming te verhogen.

 • Persoonlijk leiderschap: de student ontwikkelt inzicht in zijn/haar drijfveren, kwaliteiten, valkuilen en kwetsbaarheden. De student toont leiderschap door feedback te vragen en te geven, initiatief te nemen, lef te tonen en voortdurend te reflecteren op houding en gedrag. Bij onzekerheid en tegenslag durft de student keuzes te maken.

 • Visie op impactvol ondernemen: de student formuleert op basis van kennis en ervaring in de minor een visie op impactvol ondernemen en hoe hij/zij zelf daarin een betekenisvolle rol kan en wil spelen.

 • Skills van de impactmaker: de student laat zien dat hij/zij de skills uit de toolbox van de impactmaker heeft eigen gemaakt en kan toepassen in verschillende contexten in de minor.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Herken jij jezelf in onderstaande punten:

 • Ik ben geïnteresseerd in de belangrijke maatschappelijke thema’s
 • Ik ben nieuwsgierig naar mezelf en de wereld om me heen
 • Ik word graag uitgedaagd
 • Ik experimenteer graag
 • Ik weet dat ik fouten mag maken
 • Ik wil weten hoe ik van betekenis kan zijn

én ben je een student uit het economische domein, meld je dan aan.

We heten je van harte welkom!

Voorwaarden voor deelname

Om te kunnen deelnemen vragen we van de student dat hij/zij zijn/haar propedeuse behaald heeft van de opleiding. Daarnaast is het belangrijk dat er een vorm van stage is afgerond, waarin kennis, ervaring en competenties in de praktijk zijn gebracht. 

We hebben een motivatiegesprek vooraf aan de minor en we vragen de student hiervoor een motivatiebrief te schrijven en te mailen naar Melanie.Visser@han.nl. Mocht er meer inschrijvingen zijn dan plaatsen, zullen we na het motivatiegesprek gaan loten.

Goed om te weten

 • Je wordt uitgenodigd voor een motivatiegesprek
 • We starten de minor met een-vliegende-start-twee of driedaagse. Daarvoor gaan we naar een locatie buiten de HAN en vragen we een bijdrage van € 80,- om daar te kunnen verblijven.

Zie voor meer info: https://blog.han.nl/minorpersonalimpactlab

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

Programmatisch toetsen: anders dan je gewend bent?

In deze minor gaan we op een andere manier toetsen dan je misschien in je schoolloopbaan gewend bent. We werken niet met tentamens, maar met een ontwikkelportfolio, waarin je je leerresultaten, feedback en beoordelingsproces opslaat. Met dit ontwikkelportfolio toon je gedurende de minor aan of je de beoogde kennis, vaardigheden en het gedrag beheerst en of je de verschillende praktijkvraagstukken op niveau hebt uitgewerkt. Om dit te kunnen beoordelen hebben we de kennis, vaardigheden en het gedrag uitgewerkt in leeruitkomsten en prestatie-indicatoren.  Die leeruitkomsten zijn richtinggevend voor jouw leren omdat je pas geslaagd bent als je kunt aantonen dat je die leeruitkomsten beheerst.

Rooster

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

We hebben een programma met elke week een aantal vaste momenten. Daarnaast is er voldoende 'vrije’ ruimte ingepland om naar behoefte het programma te verrijken met gasten/thema's/ ‘learning trips’ die we gezamenlijk belangrijk vinden.  

We verwachten dat je van maandag tot en met vrijdag voor de minor beschikbaar bent.

Locatie: Nijmegen

Werkvormen

 • Inspirerende expertcolleges
 • Experimenteren (experiental learning)
 • Actie-onderzoek
 • Workshops
 • Coaching en intervisie
 • (Peer) feedback en feedforward
 • Excursies
 • Projecten
 • Design Thinking

Dit wordt tijdens de minor bekend gemaakt

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright