Voltijd
Nederlands
ARNHEM
30.0
31 januari 2022 t/m: 3 juli -- open
Lambert Zaad

Voor meer informatie:
ask@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Contactpersoon minor
Lambert Zaad
E Lambert.Zaad@han.nl
T 0655372624

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Bij Beyond the Hype verken je samen met HAN-studenten en praktijkpartijen de mogelijkheden van technologische hypes en help je hen innoveren met nieuwe technologie.

Mixed reality, extended reality, data-driven design; veel bedrijven zijn op zoek naar de mogelijkheden van dit soort nieuwe digitale technologieën maar ze hebben niet de tijd of middelen om deze te verkennen. Hier kom jij in beeld. Met deze minor onderzoek je nieuwe technieken en technologieën en kijk je hoe ze van meerwaarde kunnen zijn binnen de casus waar je op dat moment aan werkt. Hierbij zijn een werkwijzen als rapid prototyping en build-to-design leidend. Deze minor helpt jou en de organisatie bij het innoveren.

Om de innovatievragen van organisaties te beantwoorden, werken we in sprints. Via veel prototypes verkennen we wat wel of niet kan.Er is veel vrijheid in oplossingsrichtingen en bij onderdelen die je wil oppakken. En er is ruimte om eigen interesse op te pakken binnen de opdracht. Zie voor eerdere project: https://blog3.han.nl/it-en-mediadesign/beyond-the-hype/.

 • Innoveren en ontwikkelen in de praktijk
 • Rapid prototyping / Build-to-design
 • Systematisch verkennen van technische mogelijkheden

 

Je leert om binnen een multidisciplinair team zelfstandig te experimenteren via een prototypingaanpak en zo in sprints naar nieuwe inzichten toe te werken. Samen met medestudenten en een casushouder van de organisatie pak je de vragen op en verken je welke oplossingsrichtingen haalbaar zijn, of niet. Je leert jezelf nieuwe kennis eigen te maken over nieuwe technologie en deze toe te passen binnen de organisatie. Je werkt hierbij samen met verschillende partijen en met de andere teams, die een eigen casus hebben.

Competenties

 • Kennis en inzicht creëren door te experimenteren.
 • Oordeelsvorming over wat werkt of niet en waardoor.
 • Communicatie met teamgenoten, casushouders en kritische betrokkenen.

 

 

 

 • ICT-studenten
 • CMD-studenten
 • Alle overige studenten die vergaande interesse hebben in of ervaring hebben met ontwikkelen of ontwerpen van informatie- en communicatiemiddelen.

Voorwaarden voor deelname

60 studiepunten in de hoofdfase, en bij voorkeur je stageperiode doorlopen.

Goed om te weten

 • Bij interesse en een afwijkend profiel (zie ingangseisen), neem contact op voor een intakegesprek.
 • Onderzoeksplan (formatief)
 • Assessments, Reframingsessie 2X (1x formatief en 1 x summatief)
 • Portfolio (Design Rationale, summatief)
 1. De student bouwt kennis en inzicht op, doet ervaring op en levert een bijdrage aan innovatieprocessen in (grote) organisaties. Leert innovatiemodellen en praktijkaanpak kennen, vormt zich daarover een oordeel en communiceert dat aan andere deelnemers.
 2. De student bouwt kennis en inzicht op over (de toepassing van) praktijkgericht, beslissingen ondersteunend onderzoek (Methodenkaart), vormt zich een oordeel over de geschiktheid van specifieke methoden voor het beantwoorden van zelf geformuleerde vragen, kan methodenkeuzes beargumenteren en communiceren.
 3. De student formuleert onderzoek/ontwerp/ontwikkelvragen, past praktijkgerichte methoden toe om de vragen te beantwoorden en communiceert resultaten intern en extern (mondeling, schriftelijk, visueel en/of in de vorm van een product) op een manier die past bij de belangen en competenties van het publiek.
 4. De student bouwt kennis en expertise op in de mogelijkheden en beperkingen van Mixed reality (MR)-toepassingen, technologie, -tools en/of platforms en demonstreert de verworven expertise in de vorm van demo’s, prototypes, etc. die deel gaan uitmaken van een kennisbank Mixed reality.
 5. De student past al eerder verworven professionele competenties (zoals bijvoorbeeld agile procesmanagement) toe en deelt kennis en ervaring met andere deelnemers, bijvoorbeeld provinciemedewerkers.

We werken samen met externe organisaties. Daarom wordt ervan uitgegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn. Op donderdagmiddag is een centrale bijeenkomst.

Op twee dagen in de week werk je op de locatie van werkveldpartner (in regio Arnhem of Nijmegen).

Werkvormen

 • Een innovatievraagstuk die je in sprints doorloopt
 • Workshops
 • Presentaties

Reviewsessie (sprintreviews en ‘reframingsessie’ = anders kijken naar de vraag of andere vragen?)

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright