Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
30 januari 2023 t/m 7 juli 2023 -- open

Voor meer informatie:
ask@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Voor inhoudelijke informatie:
Marieke Kleinhuis
E-mail: marieke.kleinhuis@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

 

Wil je meer weten over formatief handelen en het ontwikkelen van een programma van formatieve leeractiviteiten? Wil je je opgedane kennis en inzichten direct uitproberen in het onderwijs? Volg dan de minor Formatief handelen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Stel je voor: De schoolleiding van jouw stageschool heeft besloten formatief te gaan evalueren. Jij staat daar achter: je ervaring is dat leerlingen alleen leren voor een cijfer, en dat het móéten halen van goede cijfers veel stress oplevert. Je krijgt de volgende instructie: “Per onderwijsperiode mag je één toets afnemen waarvoor je een cijfer geeft. In de voorbereiding naar deze toets toe mogen alleen formatieve leeractiviteiten worden ingezet. Geen cijfers dus!” Vol goede moed ga je aan de slag. In een handboek voor formatief evalueren heb je allerlei voorbeelden van formatieve leeractiviteiten gezien. Je kiest een kennistoets waarbij leerlingen feedback krijgen in plaats van een cijfer, een online kennisquiz en je laat leerlingen geen vingers meer opsteken maar eerst samen nadenken over een vraag voordat je random iemand aanwijst om antwoord te geven. Als het proefwerk nadert, stijgt de stress: Je hebt verschillende formatieve leeractiviteiten ingezet maar geen goed zicht op of alle leerlingen de leerdoelen ook echt hebben behaald. Jouw stress is nog niets vergeleken bij die van de leerlingen: zij hebben geen idee of ze de stof al beheersen en hebben maar één kans om een goed cijfer te halen. Helaas haalt 45% van de leerlingen een onvoldoende. Je zit met de handen in het haar: wat had je anders kunnen doen? Hoe had je de leerdoelen kunnen vertalen naar een set van formatieve leeractiviteiten die jou inzicht zou hebben gegeven in de ontwikkeling van de leerlingen? Hoe had je die informatie in kunnen zetten om de leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling? En hoe had je ervoor kunnen zorgen dat de resultaten op de toets geen verrassing, maar een bevestiging van jouw beeld van de leerlingen zouden zijn?

Volg de minor Formatief handelen – Hoe dan? om te leren over de fases die horen bij formatief handelen, de rol van de leerlingen hierbij en het ontwerpen van een programma van formatieve leeractiviteiten. De minor geeft je handvatten die je vervolgens zelf in de lespraktijk gaat uitproberen.

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Doel van de minor is dat je je verdiept in je  eigen formatief handelen en meer kennis ontwikkelt over de relatie tussen formatieve leeractiviteiten en onderwijs. De nadruk ligt daarbij op het bezien van formatieve activiteiten als samenhangende activiteiten: wat moeten leerlingen leren (leerdoelen en succescriteria), welke activiteiten passen daarbij, wanneer moet ik wat weten om te achterhalen waar leerlingen zijn ten aanzien van de leerdoelen (ijkpunten), welke feedback en feedforward hebben ze nodig en hoe pas ik het onderwijs vervolgens aan, etc. Je  ontwikkelt deze kennis en vaardigheden door zelf hands on een programma van formatieve leeractiviteiten te ontwikkelen gedurende de minor.

Je hebt na afloop van de minor

 • een onderzoekende houding ten aanzien van het toepassen van een programma van formatieve activiteiten.
 • kennis van en ervaring met de didactiek van formatief handelen.
 • kennis en ervaring met het betrekken van leerlingen bij het formatief handelen.
 • kennis van en ervaring met de ontwerpprincipes van een programma van formatieve leeractiviteiten.
 • kennis en ervaring met het werken in een programma van formatieve activiteiten
 • een beeld van effectieve formatieve activiteiten uit het werkveld van het voortgezet onderwijs d.m.v. gastsprekers en experts vanuit het werkveld, en kennisdeling en peerfeedback van de studenten onderling.

Verder ontwikkel je je gedurende de minor in de pedagogische, vakdidactische en vakinhoudelijke bekwaamheid en de brede professionele basis.

Voor wie?

 • Voltijd- en deeltijdstudenten van de tweedegraads lerarenopleidingen
 • Voltijd- en deeltijdstudenten van de Pabo
 • Externen uit het werkveld die zich willen bekwamen in formatief handelen en het ontwerpen van een programma van formatieve leeractiviteiten

Voorwaarden voor deelname

 • Je volgt een educatieve major en je bent in het bezit van een propedeusediploma
 • Je hebt je je schoolstages in de hoofdfase met een voldoende resultaat afgerond, d.w.z. alle schoolstages van de studiejaren 1 tm 3 (HAN: wpl1 en 2a en 2b).
 • Of je bent al in het bezit van een docentbevoegdheid
 • Daarnaast functioneer je tenminste op hbo werk- en denkniveau 2

Toetsing

In een digitaal portfolio wordt de eigen ontwikkeling ten aanzien van formatief handelen en het ontwerpen van een programma van formatieve leeractitviteiten zichtbaar gemaakt. Feedback en feedforward is actief verzameld en het portfolio maakt zichtbaar hoe je die informatie gebruikt (hebt) in je eigen ontwikkeling. Je bent tijdens de werkcolleges aanwezig en betrokken, opdrachten die in voorbereiding op de werkcolleges en intervisiemomenten worden opgegeven zijn voorbereid.

Er zijn twee formatieve ijkpunten tijdens de minor, zodat je weet waar je staat in je ontwikkeling:

 • Na de eerste zes weken: Een formatief ijkpunt, dmv een presentatie, om de ontwikkeling zichtbaar te maken ten aanzien van de vijf fasen van het formatief handelen. Hiervoor zijn helder geformuleerde succescriteria per fase ontwikkeld, zodat je weet waar je naar toe werkt.
 • Vóór uitvoering van het programma: Een formatief ijkpunt, dmv een presentatie, om de ontwikkeling zichtbaar te maken ten aanzien van het ontwerpen van een programma van formatieve leeractiviteiten. Hiervoor zijn helder geformuleerde succescriteria ontwikkeld, zodat je weet waar je naar toe werkt.

 

De feedback en feedforward uit de ijkpunten neem je weer mee in het portfolio, zodat duidelijk is welke onderdelen je al beheerst en waar je je nog verder in wil/moet ontwikkelen.

De minor wordt afgesloten met een criteriumgericht interview (CGI) waarin de beheersing van de einddoelen centraal staat, de bewijsstukken uit het portfolio worden hierbij gebruikt als input om het gesprek over de succescriteria en einddoelen te kunnen voeren.

In verband met het formatieve karakter van deze minor worden de studiepunten pas bij het behalen van de minor op het einde geheel toegekend.

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Naast werkbijeenkomsten (maandag, dinsdag en/of vrijdag) en intervisie loop je ook stage (2-4 dagdelen). Dit betekent dat je minimaal 4 dagen per week beschikbaar moet zijn. Stages mogen in de eigen regio plaatsvinden.

Werkvormen

 • (Werk)colleges
 • Workshops van gastsprekers
 • Stage in het po, vo of mbo
 • Intervisie en peer feedback
 • Verzorgen van presentaties

Blokminor
De minor wordt 1 keer per jaar als een blok in  semester 2 aangeboden.

wordt later bekend gemaakt

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright