Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden
Karin Thuis

Voor inhoudelijke informatie:
Karin Thuis
E-mail: Karin Thuis
Tel: +31 0610106231

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

In de minor ‘Co-Create Human Transition’ van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werk je aan inclusie en participatie van bewoners, cliënten en burgers. We werken interprofessioneel samen vanuit allerlei domeinen (Sociaal, economisch, technische domein).

In deze praktijkgerichte minor leer je te luisteren naar de verhalen van mensen en ontdek je wat professionals en burgers anders moeten doen om aan inclusie, leefbaarheid en duurzaamheid te werken. In deze minor ga je daadwerkelijk met een praktijkvraagstuk aan de slag. Je leert optimaal gebruik te maken van de netwerken in de samenleving.

In de minor staat ondersteunen centraal in plaats van zorgen en begeleiden en leer je wat de effecten zijn van deze manier van werken en de betekenis voor de maatschappij.

Onderstaande onderwerpen komen aan bod:

 • Narratieve analyse en perspectiefbenadering
 • Omgevingsanalyse
 • Dialogisch werken
 • Democratisch burgerschap en participatie
 • Leren, ontwikkelen en innoveren
 • Effect meten

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel).

Dit is een verbredende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context.

Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

In de minor ga je daadwerkelijk in de praktijk aan de slag met een vraagstuk. Deze praktijkopdracht beslaat ongeveer de helft van de beoogde studiebelasting. Je gaat op onderzoek uit, je werkt interprofessioneel samen met professionals en burgers in actie-leertrajecten en leert hoe de talenten en mogelijkheden van mensen kunnen worden aangesproken. Je leert nieuwe leer- en werkvormen toe te passen. In de lesbijeenkomsten doe je inspiratie, vaardigheid en kennis op om je praktijkopdracht goed te volbrengen. Er wordt gewerkt in "het civil society lab" als een centrale ontmoetingsplaats voor alle betrokken studenten, docenten en professionals uit de praktijk en waar je ideeën kunt uitwisselen met andere studenten en het samenwerken in de praktijk kunt brengen.

Competenties

 • Interprofessioneel leren en werken: verbindt disciplines en domeinen d.m.v. dialogisch leren en werken.
 • Faciliteren van co-creatie. Transdisciplinair-, netwerkgericht- en organisatie overstijgend leren en werken.
 • Planmatig en projectmatig werken.
 • Rapporteren waarbij blijk gegeven wordt van vakmanschap en/of de ontwikkeling van eigen professionaliteit.
 • Integraal en interdisciplinair analyseren ten aanzien van leefbaarheid d.m.v. narratief onderzoeken en/of stedenbouwkundig analyseren.
 • Integraal en interdisciplinair ontwerpen en creëren. D.m.v. stedenbouwkundig ontwerpen en/of ontwikkelingsgericht ondersteunen van burgers en professionals (learning support).

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Studenten die al in de praktijk stage hebben gelopen op niveau 1 en 2
 • Geschikt voor meerdere doelgroepen studenten
 • Studenten die innovatie belangrijk vinden

Voorwaarden voor deelname

Je hebt je praktijkstage op niveau 1 en 2 behaald. We willen diversiteit in de groep studenten omdat we interprofessioneel en integraal werken. Elke opleiding is geschikt.

Goed om te weten

We werken nauw samen met de minor Stad en Land. Studenten werken gezamenlijk aan opdrachten. Er vindt binnen beide minoren ondersteunend onderwijs plaats.

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Plan van aanpak/verslag
 • Portfolio-assesment waarbij het portfolio bestaat uit verslagen, presentaties en reflecties op individuele en groepsopdrachten

 

Er wordt vanuit gegaan dat studenten van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn. Het onderwijs is met name op dinsdag, woensdag en donderdag. Op de andere dagen wordt ook gewerkt aan de projecten!

Werkvormen

 • Praktijkopdrachten
 • Samen werken in het civil society lab
 • Werk- en hoorcolleges
 • Zelfstandig werken

Nussbaum. M., (2011). Mogelijkheden scheppen/creating capabilities. The Belknap Press of Harvard University Press

 

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright