Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden
Katja Poller

Voor inhoudelijke informatie:
Katja Poller
E-mail: Katja Poller
Tel: 06 45656331

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Ben je nieuwsgierig naar de beroepspraktijk van Social Work in Duitsland? Kun jij je voorstellen om als Social Worker in Duitsland aan de slag te gaan? Of grensoverschrijdende en grensverleggende samenwerking tussen Nederlandse en Duitse instellingen op poten te zetten? Of door de confrontatie met “de ander” meer te weten te komen en kritischer te kunnen reflecteren over jou, jouw cultuur en jouw manier van handelen op het gebied van Social Work?

Kortom: Wil je op het gebied van Social Work het beste uit twee landen met elkaar verbinden?

Op vele gebieden staan Nederland en Duitsland voor vergelijkbare uitdagingen. Vragen rondom sociale inclusie, armoedebestrijding en het vergroten van zelfredzaamheid, het opbouwen en onderhouden van netwerken en het betaalbaar houden van hulp- en dienstverlening zijn grensoverschrijdend en dus relevant in beide landen. Tegelijkertijd verschillen beide landen ook sterk in hoe zij naar oplossingen zoeken, problemen aanpakken en het sociale stelsel inrichten en financieren.

Ben jij geïnteresseerd om:

 • De Social-Work-praktijk in Duitsland te leren kennen?
 • Grensoverschrijdend te werken en te netwerken?
 • Je interculturele competenties en je vaardigheden om cultuursensitief te werken te trainen?
 • Kennis en inzicht te vergaren in de overeenkomsten en verschillen tussen Social Work in Nederland en Duitsland?
 • ?

Dan kun je je met deze minor optimaal voorbereiden en onderscheiden op de Euregionale arbeidsmarkt.

Binnen deze minor doe je kennis op over de cultuur, het zorgstelsel en de beroepspraktijk van Sociaal Werk in Duitsland. Je gaat op ontdekkingsreis naar andere methodes, werk- en organisatievormen, waarbij je gaandeweg ook je eigen kwaliteiten met betrekking tot cultuursensitief en intercultureel werken vergroot.

Zie je dit als kans om je horizon te verruimen?

Onderwerpen

 • Rechtsthema's binnen Sociaal Werk (o.a. arbeids-, familie-, gezondheids-, sociaal- en bestuursrecht) en ontwikkelen van de vaardigheid om juridische vraagstukken binnen het Sociaal Werk te kunnen analyseren.(basiskennis)
 • Gebruikelijke werkvormen en methodes binnen het Sociaal Werk in Duitsland
 • Kennismaking met de culturele, methodische, juridische en/of organisatorische context van het beroep in Duitsland
 • Wegwijs worden voor het aanvragen van de landelijke erkenning (“staatliche Anerkennung”) in Duitsland.
 • Succesvol en grensoverschrijdend netwerken
 • Ontwikkelen van interculturele competenties

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je jezelf verder binnen je eigen beroep(profiel).

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

 • Je hebt kennis van en inzicht in verschillende werkvelden van Sociaal Werk in Duitsland en kunt deze relateren aan de Nederlandse beroepspraktijk.
 • Je krijgt inzicht in hedendaagse werkvormen en methodes binnen het Sociaal Werk in Duitsland.
 • Je bent sensitiefin de waarneming van culturele verschillen op het gebied van Sociaal Werk.
 • Je bouwt aan een (inter-)nationaal netwerk ter bevordering van je eigen professionaliteit.
 • Je ontwikkelt je vaardigheden op het gebied van intercultureel werken.
 • Je verwerft basiskennis omtrent diverse rechtsgebieden (o.a. de basisprincipes recht t.a.v. familierecht, recht jeugdzorg) in Duitsland en je leert de basisprincipes bestuurlijk handelen kennen. Je kent methoden en technieken om casussen uit de praktijk van Sociaal Werk in Duitsland vanuit juridisch oogpunt te analyseren.
 • Je verwerft kennis van ontwikkelingen op het gebied van sociaal beleid in Nederland en Duitsland.
 • Je kent effecten die ontstaan door verschillende juridische opvattingen en de structuur en vormgeving van Sociaal Werk. 

Competenties
Competentie 10 Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en profilering van het beroep

Competentie 12 Euregionaal werken

 1. Basiskennis hebben van rechtsthema's in sociaal werk (o.a. arbeids-, familie-, gezondheids-, sociaal- en bestuursrecht) en het juridisch kunnen beoordelen van sociaal en cultureel problematische situaties.
 2. Overeenkomsten en verschillen in de culturele, vakinhoudelijke, juridische en/of organisatorische context van het beroep in Duitsland en in Nederland herkennen en inzichtelijk maken.

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

 • Voor SPH studenten (voltijd) met het minimale taalniveau B2 Duits (lezen, luisteren, spreken)
 • Voor Social Work studenten (voltijd) met het minimale taalniveau B2 Duits (lezen, luisteren, spreken)

Voorwaarden voor deelname
De minor wordt tweetalig vorm gegeven (Nederlands/ Duits). De juridische onderwerpen en de werkveldbezoeken (excursies) vragen om beheersing van de Duitse taal op minimaal niveau B2 voor de onderdelen lezen, luisteren en spreken.

Goed om te weten

 • Excursies naar het Duitse werkveld: voor reiskosten met openbaar vervoer/ eigen auto moet je rekening houden met ca. 100,- euro eigen bijdrage. Voor zover mogelijk zullen we door het reizen in groepen/ gedeeld vervoer op deze kosten besparen. 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • 2 Kennistoetsen recht
 • 1 performance-toets (poster-presentatie)
 • Voor de andere toets is het mogelijk de toetsvorm zelf te kiezen

De contactmomenten van de Minor vinden plaats op woensdag en donderdag.

Werkveldbezoeken kunnen ook op andere dagen plaatsvinden. De rest van de tijd is beschikbaar voor zelfstudie en online activiteiten (wel dan niet in groepen).

Werkvormen

 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Consulten
 • E-learning
 • Excursies in DL en NL
 • Praktijkopdrachten
 • Reflectie en feedback
 • Online module recht

Verplicht

Rathje, S. (2006). Interkulturelle Kompetenz – Zustand und Zukunft eines umstrittenen Konzepts. (online bestand)

Bolten, J. (2007). Interkulturelle Kompetenz. (online bestand)

Bosselaar, H. (2018). De ontdekking van de Dinges: kampioen van het hedendaagse netwerken. Amsterdam: Vrije Universiteit. (online bestand)

Janssen, P. (2018). Interculturele competenties. Groningen : Noordhoff uitegevers.

Shadid, W. (2010). Interculturele competenties – een vak apart. (beschikbaar als download)

Shadid, W. (1994). Beeldvorming: de verborgen dimensie bij interculturele communicatie. (beschikbaar als download)

Stock/Schermaier-Stöckl/Klomann/Vitr.(2016)Soziale Arbeit und Recht: Lehrbuch. Nomos(1.Auflage)

Stock/Schermaier-Stöckl/Klomann/Vitr.(2016)Soziale Arbeit und Recht: Fallsammlung und Arbeitshilfen. Nomos(1.Auflage)

Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2015). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Bussum: Coutinho

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright