Vol- en deeltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden
Saskia Sleijster, Jacqueline Theunissen

Voor meer informatie:
info@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Voor inhoudelijke informatie:
Saskia Sleijster
E-mail: Saskia.Sleijster@han.nl of
Jacqueline Theunissen
E-mail: Jacqueline.Theunissen@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Werken in de wijk, samen durven en doen

Ga jij de uitdaging van de wijk aan?

Maken complexe vraagstukken op het gebied van zorg, wonen en welzijn je blij? Geeft het je de drive om je erin te verdiepen? Wil je je vak blijven doen met ruimte voor de zo belangrijke persoonlijke aandacht voor de zorgvrager/burger en zijn omgeving? In samenwerking met andere professionals, wijkbewoners, vrijwilligers en medestudenten met ieder hun eigen taal en cultuur.

In de wijk ben je goud waard omdat:

 • je samen met anderen die alleenwonende vrouw met beperkte gezondheidsvaardigheden helpt haar diabetes onder controle te krijgen en je haar zo weer op weg helpt om haar sociale contacten op te pakken of op stap te gaan met vriendinnen;
 • je die man met hartfalen of COPD die net weer uit het ziekenhuis komt, helpt zijn kwaliteit van leven te vergroten: meer bewegen, gezonder eten. Zodat hij met jouw hulp vrijwilligerswerk in het wijkcentrum kan doen;
 • je die depressieve, eenzame vrouw die zichzelf verwaarloost en niet therapietrouw kan blijven, helpt weer grip op haar leven te krijgen.

Complex, maar zo uitdagend! De wijk heeft je nodig!

Regelen we casuïstiek in de wijk voor jou?

Wil jij in de wijk aan de slag? Meld je aan en we koppelen je aan casuïstiek uit de wijk!
Met verschillende casuïstieken uit de wijk ga je aan de slag. Daar werk je 20 uur per week aan in samenspraak met zorgvragers/burgers of organisaties. Je gaat de individuele zorgvraag verder verhelderen en betrokken disciplines erbij betrekken.

Met als basis les in …
Twee dagen per week krijg je les, ook in de wijk zelf. Daar creëer jij je basis op het gebied van wijksafari, positieve gezondheid/capability approach, wijkanalyse, het cliëntperspectief, zelfregie, dialogische gespreksvoering, verwarde personen in de wijk, ziektebeelden en verpleegtechnische vaardigheden, ziekenhuisverplaatste zorg naar huis, preventie en wijkgericht werken, netwerken en speeddaten.

Hoezo wijkzorg complex?

De juiste zorg en op de juiste plek in de wijk! Een ingewikkelde puzzel. Met steeds meer zorg die thuis plaatsvindt. Met mensen die alsmaar ouder worden en langer zelfstandig thuis blijven wonen. Waar samenwerking met andere professionals, wijkbewoners, vrijwilligers en medestudenten met ieder hun eigen taal en cultuur, cruciaal is. Met grote gezondheidsverschillen tussen bewoners van ‘goede’ en ‘slechte’ wijken. Arme mensen gaan 6 jaar eerder dood. Lager opgeleiden leven maar liefst 15 jaar minder in goede gezondheid dan hoger opgeleiden. Een uitdaging! Want iedereen in de wijk doet op zijn of haar manier mee. En dat in een snel veranderende maatschappij. Mooi!

Past de minor bij jou?

Als jij je in een aantal eigenschappen hieronder herkent of juist verder wilt ontwikkelen dan kan je ervan op aan: de minor en jij gaan goed samen.

 • Je werkt graag met mensen.
 • Je hebt oog voor de sociale omgeving en maakt makkelijk contact.
 • Complexe vragen oplossen vind je leuk.
 • Uitdagingen prikkelen je.
 • Regie nemen vind je prima.
 • Je bent een verbinder en teamworker, maar werkt ook graag autonoom.
 • Je bent creatief en vindt het leuk om te improviseren.

Wat houdt de minor in?

 • Een praktische minor van 30 EC ter verbreding van je expertise.
 • Gericht op complexe vragen van zorgvragers en burgers in de wijk.
 • Het hele traject van analyse van de individuele complexe zorgvraag tot aan een preventieve collectieve aanpak.
 • Samenwerking met instellingen, wijkbewoners, professionals, vrijwilligers en medestudenten.
 • Complexe wijkvraagstukken die verder gaan dan je vakgebied.
 • Vernieuwingen in de wijk.

Waarin zit de verbreding?

 • Een zorgvrager/burger zie je als één geheel in zijn eigen omgeving met al zijn behoeften en wensen, problemen en ziekte.
 • Je werkt preventief, ondernemend en interprofessioneel vanuit Positieve Gezondheidszorg en/of capability approach .
 • Contacten leggen met andere disciplines: van ergotherapeut, diëtiste, maatschappelijk werker tot wijkagent.
 • Alleen met samenwerken kom je verder met de focus op zelfregie, inclusie en participatie.
 • Vanuit diversiteit bevorder je fysieke, psychische en sociale gezondheid.
 • Je bevordert sociale cohesie, collectieve arrangementen, rechtvaardigheid, sociale veiligheid en sociale duurzaamheid.
 • Je leert methodisch werken: je analyseert individuele complexe vragen van zorgvragers/burgers en kijkt waar een preventieve collectieve aanpak van vraagstukken mogelijk is.
 • Je haalt de onderzoeker in je naar boven en vertaalt de resultaten naar de praktijk.
 • Je verdiept je in ethische dilemma’s, privacy.
 • Teamwork is je leidraad.
 • Je komt tot benaderingen en oplossingen die je eigen opleiding overstijgen.

Met als resultaat?

 • Een professional die interprofessioneel werkt en samen met omgeving en andere professionals de wijkzorg biedt waar behoefte aan is.
 • Individuele complexe zorg aan de burger/zorgvrager.
 • Preventieve collectieve aanpak van wijkvraagstukken.
 • Vernieuwing in de wijkzorg.
 • Ambassadeurschap: jij geeft jouw bevindingen en de innovaties in de wijk een podium.

Hoe leer je?

 • van en met medestudenten van alle zorg- en welzijn opleidingen, je werkt in groepsverband aan de praktijkopdrachten;
 • interprofessioneel werken: waar je eigen kennis en expertise ophoudt, moet je de ander kunnen vinden en mee samenwerken;
 • op basis van analyse van individuele complexe vragen van zorgvrager/burger leer je methodisch te werken;
 • je verder ontwikkelen tot een effectief leider;
 • vanuit de individuele zorgvraag kijken naar preventieve collectieve aanpak van vraagstukken in de wijk. Je samenwerkingskills zijn nodig;
 • met Design Thinking tot innovatieve oplossingen en voorzieningen te komen;
 • vanuit je ambassadeursrol leer je hoe bevindingen te delen met de praktijk en het onderwijs.

Instapeisen
Pak de kans om het verschil te maken als zorgprofessional in de wijk! Je bent van harte welkom als je:

 • een voltijd bachelor volgt in de zorg zoals bijvoorbeeld Verpleegkunde of Fysiotherapie;
 • een voltijd bachelor in welzijn volgt zoals Social Work of Toegepaste;
 • de propedeuse hebt behaald;
 • stage gelopen hebt;
 • een professionele relatie bent aangegaan met cliënt of burger in een van je stages;
 • affiniteit met het werkgebied in de wijk hebt.

Je gaat 2 tot 3 dagen in de week naar school en je werkt 20 uur aan opdrachten uit de wijk en aan zelfstudie (voorbereidingen voor de lesdag).

Je sluit de minor af met:

 • Posterpresentatie

Posterpresentatie over hoe je methodisch te werk bent gegaan

 • Reflectieverslag

 • Portfolio assessment

Portfolio assessment: via multimedia (vlog, kennisclip etc) laat je professionals in de wijk zien hoe zorg op de juiste plek terecht komt met behoud van eigen regie voor de clïënt.

 

Lessen worden in de vorm van blended learning verzorgt, gedeeltelijk vindt dit plaats op de HAN, gedeeltelijk elders of soms online

Literatuur is in het Nederlands, soms een Engelstalige tekst.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright