Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
-- niet aangeboden
Anne Harderwijk, Jacqueline Theunissen

Voor inhoudelijke informatie:
Anne Harderwijk
E-mail: Anne.Harderwijk@han.nl of
Jacqueline Theunissen
E-mail: Jacqueline.Theunissen@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Complexe zorg in de wijk

Nina is 26 jaar en woont op kamers in Nijmegen. Ze heeft haar leven nog voor zich zou je denken, lekker studeren aan de HAN en ondertussen genieten van het studentenleven bij Studentenvereniging Ovum Novum. Helaas mag dit niet zo zijn. Nina weet al een tijdje dat ze baarmoederhalskanker heeft met uitzaaiingen in heel lymfe en longen. Gisteren heeft ze bericht gekregen dat ze ongeneeslijk ziek is en niet meer beter wordt. Ze krijgt de komende weken nog wel symptoomgerichte chemokuren. Als wijkverpleegkundige ga je met Nina kennis maken, om haar de komende weken te kunnen gaan ondersteunen in haar zware behandeling en ziekteproces.

Ga jij de uitdaging van de wijk aan?
Wil jij weten hoe je Nina, andere kankerpatiënten en hun mantelzorgers kan ondersteunen vanuit jouw functie als wijkverpleegkundige? Wil jij weten hoe palliatieve sedatie in de thuissituatie eruit ziet? Nina is een van de vele cliënten in de wijk. Wil jij leren hoe je vraagstukken op het gebied van gezondheid, welzijn en wonen aan elkaar kan koppelen? Wil jij weten welke disciplines allemaal in de wijk werken en hoe die met elkaar samenwerken? Wil jij weten hoe je gezondheid kan bevorderen binnen een wijk? Wil jij leren hoe je zelfstandig en autonoom keuzes kan maken welke zorg je in gaat zetten in een thuissituatie? Wil jij weten wat die wijkverpleegkundige nu precies doet?

Dan is deze minor echt iets voor jou. In deze minor ga je leren hoe je om moet gaan met complexe casussen in de wijk. Voor iemand terecht komt in het ziekenhuis woont deze persoon thuis in zijn eigen huis. Er is vaak al een intensief behandeltraject thuis voordat iemand uiteindelijk opgenomen wordt in het ziekenhuis. Ook nadat cliënten in het ziekenhuis zijn geweest komen ze vaak naar huis en word je als wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor de zorg rondom deze cliënt. Dat kan zijn na een exacerbatie van COPD of hartfalen, maar ook nadat iemand slecht nieuws heeft gehad omdat hij/zij niet meer te genezen is. De eigen omgeving is geen klinische omgeving en vaak niet aangepast op het leveren van zorg. Dit vraagt om creativiteit van jou als wijkverpleegkundige. Daarnaast kom je in de wijk ook cliënten tegen met een psychiatrische aandoening.

Een ander aspect van wat het werken in de wijk zo uitdagend maakt is dat je een andere discipline niet zomaar in de wandelgangen aan kan schieten. In de wijk zul je de specialist uit het ziekenhuis telefonisch moeten benaderen. De fysiotherapeut zit aan de andere kant van de wijk en de geestelijk verzorger komt misschien wel vanuit een heel andere stad. Dit maakt het contact leggen met andere disciplines veel complexer. Het vraagt iets van jouw eigen netwerk kwaliteiten. Weet jij de juiste mensen te vinden en hoe onderhoud  jij de contacten met overige disciplines?

Een laatste belangrijk onderdeel van de wijkverpleging is collectieve preventie. Zie jij dat het in jouw wijk veel alcohol wordt gebruikt of veel eenzaamheid is, dan is het goed daar samen met andere professionals wat aan te gaan doen. Als er bijvoorbeeld veel valincidenten zijn in jouw wijk dan is het belangrijk in te gaan zetten op bewegen en valtrainingen. Zo ben je als wijkverpleegkundig niet alleen verantwoordelijk voor je eigen cliënten, maar voor de gehele wijk waar je werkt.

Je bent goud waard binnen de wijkverpleging omdat je:

 • Ervoor zorgt dat een jonge man met een gezin met uitgezaaid leverkanker die intrathecaal pijnmedicatie krijgt de mogelijkheid geeft om thuis in het bijzijn van zijn familie te sterven.
 • Je een zorg mijdende meneer helpt die o.a. door overvulling bij hartfalen ernstig is gevallen. De ambulance is gekomen voor dhr. maar hij weigert om mee te gaan naar het ziekenhuis. Jij regelt samen met jouw team, de familie van deze meneer, de huisarts en de fysiotherapeut de zorg rondom deze meneer. Uiteindelijk herstelt hij zo goed thuis dat hij geen zorg meer nodig heeft.
 • Je ervoor zorgt dat een gevluchte Pakistaanse cliënt met dementie en PTSS klachten thuis kan blijven wonen.
 • Je een alleenstaande oudere cliënt die bewust afziet van eten en drinken (versterven) kan begeleiden bij het sterven.
 • Je samen met anderen die alleenwonende vrouw met beperkte gezondheidsvaardigheden helpt haar diabetes onder controle te krijgen en je haar zo weer op weg helpt om haar sociale contacten op te pakken of op stap te gaan met vriendinnen;
 • Je die man met hartfalen of COPD die net weer uit het ziekenhuis komt, helpt zijn kwaliteit van leven te vergroten: meer bewegen, gezonder eten. Zodat hij met jouw hulp vrijwilligerswerk in het wijkcentrum kan doen;
 • Je de depressieve, eenzame vrouw die zichzelf verwaarloost en niet therapietrouw kan blijven, helpt weer grip op haar leven te krijgen?

Complex, maar zo uitdagend! De wijk heeft je nodig!

Praktische minor

Binnen deze minor ga je praktisch aan de slag. Zowel in de werkgroepen, als ook in de wijk zelf in de vorm van excursies. Je wordt gekoppeld aan een wijkprofessional waardoor je ook veel leert binnen een wijk, deze professional laat jou meelopen. Met verschillende complexe casuïstiek uit de wijk ga je aan de slag. Daar werk je 20 uur per week aan in samenspraak met zorgvragers/burgers of organisaties. Je gaat de individuele zorgvraag verder verhelderen en betrokken disciplines erbij betrekken. Ook ga je wat verder kijken dan de individuele zorgvragen en ga je aan de slag met collectieve preventie.

Past de minor bij jou?

Als jij je in een aantal eigenschappen hieronder herkent of juist verder wilt ontwikkelen dan kan je ervan op aan: de minor en jij gaan goed samen.

 • Je werkt graag met mensen.
 • Je bent nieuwsgierig wat zich achter elke voordeur afspeelt
 • Complexe vragen oplossen vind je leuk.
 • Uitdagingen prikkelen je.
 • Regie nemen vind je prima.
 • Je bent een verbinder en teamworker, maar werkt ook graag autonoom.
 • Je bent creatief en vindt het leuk om te improviseren.

Wat houdt de minor in?

 • Een praktische minor van 30 EC ter verbreding van je expertise.
 • Gericht op complexe vragen van zorgvragers en burgers in de wijk.
 • Complexe wijkvraagstukken die verder gaan dan jouw eigen vakgebied.
 • Het hele traject van analyse van de individuele complexe zorgvraag tot aan een preventieve collectieve aanpak.
 • Samenwerking met instellingen, wijkbewoners, professionals, vrijwilligers en medestudenten.
 • Vernieuwingen in de wijk.

Waarmee verbreed jij je expertise?

 • Je leert methodisch werken: je analyseert individuele complexe vragen van zorgvragers/burgers. O.a. palliatieve zorg, Multi morbiditeit, cliënt met problemen op het gebied van gezondheid, welzijn en wonen.
 • Een zorgvrager/burger zie je als één geheel in zijn eigen omgeving met al zijn behoeften en wensen, problemen en ziekte.
 • Je werkt preventief, ondernemend en interprofessioneel vanuit Positieve Gezondheidszorg en/of capability approach.
 • Contacten leggen met andere disciplines: van ergotherapeut, diëtiste, maatschappelijk werker tot wijkagent.
 • Vanuit diversiteit bevorder je fysieke, psychische en sociale gezondheid.
 • Je bevordert de collectieve aanpak van jouw wijk.
 • Je haalt de onderzoeker in je naar boven en vertaalt de resultaten naar de praktijk.
 • Je verdiept je in ethische dilemma’s, privacy.
 • Teamwork is je leidraad.
 • Je komt tot benaderingen en oplossingen die je eigen opleiding overstijgen.

Met als resultaat?

Je bent voorbereidt op complexe casussen die tegenwoordig steeds meer voorkomen binnen de verpleegkundige zorg. Wijkverpleegkundige organisaties zullen blij zijn met jouw expertise rondom werken in de wijk. Je doet kennis op die jou helpt bij het stage lopen in leerjaar 3 en 4 (in de wijk of in een ander vakgebied).

Instapeisen

Pak de kans om het verschil te maken als zorgprofessional in de wijk! Je bent van harte welkom als je:

 • een voltijd bachelor volgt in de zorg zoals bijvoorbeeld Verpleegkunde of Fysiotherapie;
 • een voltijd bachelor in welzijn volgt zoals Social Work of Toegepaste psychologie;
 • de propedeuse hebt behaald;
 • stage gelopen hebt;
 • een professionele relatie bent aangegaan met cliënt of burger in een van je stages;

Je gaat 2 tot 3 dagen in de week naar school en je werkt 20 uur aan opdrachten uit de wijk en aan zelfstudie (voorbereidingen voor de lesdag).

Je sluit de minor af met:

 • Posterpresentatie

Posterpresentatie over hoe je methodisch te werk bent gegaan bij een complexe casus.

 • Reflectieverslag

 • Portfolio assessment

Portfolio assessment: via multimedia (vlog, kennisclip etc) laat je professionals in de wijk zien hoe zorg op de juiste plek terecht komt met behoud van eigen regie voor de clïënt.

 

Lessen worden in de vorm van blended learning verzorgt, gedeeltelijk vindt dit plaats op de HAN, gedeeltelijk elders of soms online

Hoe leer je?

 • In werkgroepen waarin je met elkaar nadenkt over complexe casussen en praktijkopdrachten
 • In contact met een wijkprofessional en al doende leer je in de wijk.
 • In excursies naar de wijken. Voorbeelden van excursies: wijksafari, buurtcentra bezoeken, zorgtechnologie bekijken, etc.
 • Je groeit in je rol als zorgprofessional door als ambassadeur van de wijk je bevindingen te delen met anderen.

Literatuur is in het Nederlands, soms een Engelstalige tekst.

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via OSIRIS.

Inloggen OSIRIS arrowright

 

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

 

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright