Voltijd
Nederlands
Nijmegen
30.0
30 januari 2023 t/m 7 juli 2023 -- open
Kartini Slaats

Voor meer informatie:
ask@han.nl | T (024) 35 30 500 van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | www.han.nl.

Voor inhoudelijke informatie:
Kartini Slaats
E-mail: K.Slaats@han.nl

Inschrijven? Goed om te weten!
- Bij minoren die starten in september vindt, ná de inschrijfperiode in de maand maart, een loting plaats in april áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.
- Bij minoren die starten in februari vindt, ná de inschrijfperiode in de maand oktober, een loting plaats in november áls er op dat moment meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen.

Bij de minoren waar nog plaats is, geldt daarna tot aan de sluiting van de inschrijfperiode:
zodra een minor vol is, wordt deze gesloten, vol = vol.

Daarnaast geldt dat als het aantal aanmeldingen na vier weken ruim onder de norm ligt; deze minor mogelijk wordt teruggetrokken. Dus heb je interesse, meld je direct aan.

Schrijf je op tijd in!

Let op: 
Voor HAN studenten geldt dat zij zich, in geval van uitloten of geen doorgang van de eerste keuze NA de periode van besluitvorming (deze duurt een volledige maand), kunnen herinschrijven. Dit kan alleen op de dan nog beschikbare minoren die plaatsen vrij hebben.

Ook dan geldt: zodra een minor vol is, wordt deze gesloten”.

Een goed overzicht van de HAN minoren kun je vinden in de minoren app! De app is bereikbaar via: http://www.minoren-han.nl/

Doelgroepen en klantbeleving staan centraal bij Diversity Marketing-CX

“De enige manier om te concurreren in zowel de online als de offline wereld is het neerzetten van een optimale customer experience”, aldus Customertalk (2020). Inzicht in je doelgroep en daarmee meer personalisatie betekent een betere klantbeleving en is momenteel dé manier om je concurrentiepositie te versterken.

Doelgroepen en klantbeleving staan centraal in de minor Diversity Marketing-CX van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hoe vindt een organisatie aansluiting bij bijvoorbeeld ouderen, kinderen, millennials of nieuwe Nederlanders? Hoe kan een organisatie de optimale klantbeleving bieden aan een bepaalde doelgroep? De minor Diversity Marketing-CX, focust op deze vragen. Of het nu gaat om een commerciële of om een maatschappelijke invalshoek, elke doelgroep vraagt om een geheel eigen benadering. Daarom is het belangrijk om hier op de juiste manier in te spelen om de klanttevredenheid te verhogen. Dit is tegenwoordig ‘key’ als het gaat om concurreren met anderen.

Onderwerpen

De eerste week is een introductieweek waarin kennismaking en een introductie in CX centraal staan. In de weken daarna worden colleges aangeboden in de vorm van theorie gecombineerd met praktijk, workshops en experts uit het bedrijfsleven. Je gaat je o.a. verdiepen in de volgende onderwerpen:

 • Consumentengedrag
 • Neuromarketing
 • Branding
 • Verschillende doelgroepen 
 • Customer Journey Mapping en technieken
 • Persona's 
 • Omnichannelmanagement
 • Personalisatie
 • Klanttevredenheid
 • Campagnemanagement (inclusief conceptontwikkeling)

Soort minor
Dit is een verdiepende minor. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep(profiel)

Blokminor
Deze minor is een blokminor. De minor wordt 1 of 2 keer per jaar als een blok in een semester aangeboden.

Beoordeel zelf of de leerdoelen van deze minor aansluiten op jouw wensen en eisen.

Beroepstaken

Adviseur
Je geeft adviezen, aanwijzingen, informatie en ondersteuning aan het management of aan cliënten om het strategische en tactische marketing-, sales- of communicatiebeleid optimaal af te stemmen op specifieke doelgroepen.

Je adviseert en ondersteunt een organisatie bij de communicatie met een specifieke doelgroep. Je genereert toegevoegde waarde voor de gekozen doelgroep.

(Product-)ontwikkelaar
Het ontwikkelen van commerciële concepten en proposities voor producten en diensten die optimaal zijn afgestemd op de behoeften en kenmerken van specifieke doelgroepen.

Onderzoeker
Het identificeren en kwantificeren van doelgroepen en marktsegmenten, het registreren en analyseren van kennis, perceptie, voorkeuren, weerstanden en koopgedrag van specifieke doelgroepen in het kader van een positieve verbetering in de klanttevredenheid.

Competenties

Specifieke eindkwalificaties die getoetst worden in deze minor luiden:

KOERS BEPALEN:
De student geeft zelfstandig voor een organisatie advies over de te volgen marketing strategie, in overleg met stakeholders, opdat bedrijfsresultaten worden geoptimaliseerd. Zijn advies past binnen de commerciële strategie en sluit aan bij gegevens uit data-analyse. Hij gebruikt voor zijn advies bestaande modellen die aansluiten bij de organisatie. 

WAARDE CREËREN:
De student vergroot de waarde voor de (interne) klant door zelfstandig (een deel van) de marketingstrategie te optimaliseren op basis van data driven onderzoek, passend bij het marketingbeleid van de (interne) klant en is daarbij kritisch op door de (interne) klant gegeven input.

BUSINESS DEVELOPMENT: 
De student ontwikkelt zelfstandig creatieve concepten en zoekt daarvoor actief naar actuele (markt)ontwikkelingen en past deze toe in zijn concepten, waarbij hij rekening houdt met belangen van verschillende stakeholders en de sterkten van de organisatie om groei te realiseren en zorgt voor draagvlak onder belanghebbenden. Hij deelt gevonden inzichten met zijn collega’s om de organisatie te versterken.

Praktijkopdracht

Doel van de externe praktijkopdracht is om voor een zelfgeworven B2C-bedrijf de klantreis van een bepaalde doelgroep te optimaliseren. Dit doe je in een projectgroep (3 studenten) door middel van een inside-out en outside-in approach. Aan de hand van een of meerdere persona’s ga je met de groep het veld in om klanten (lees: jullie doelgroep) te spreken. Aan het eind van het semester wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarbij de groepen hun optimale klantreis en een marketingcampagne presenteren aan het bedrijf en de minorgroep. De groepen krijgen bij het uitvoeren van de externe praktijkopdracht persoonlijke begeleiding van de docenten in de rol van tutor.

 

Een minor wordt pas interessant als deze aansluit op je opleiding en/of je beroepsprofiel, van het juiste niveau is en niet overlapt met je major.

Voor wie?

Deze minor is geschikt voor jou als je geïnteresseerd bent in consumentengedrag, doelgroepbenaderingen en customer expierence. Je hebt enige kennis van en interesse in marketing. Studenten die deze minor volgen zijn in staat om zelfstandig te werken en daarnaast ook goed te functioneren in een kleine projectgroep.

Voorwaarden voor deelname

Studenten ABC en overige HBO-studenten: het beheersen van marketing op een basisniveau (te denken valt aan Nima A-niveau).

De deelnemende studenten dienen de propedeuse behaald te hebben en de stageperiode met een voldoende te hebben afgerond.

Mocht blijken dat door omstandigheden na de inschrijving toch niet voldaan kan worden aan de instapeis stage behaald, laat dat ons dan zo snel mogelijk weten.

Goed om te weten

Let op:
Om deel te nemen aan de minor is een motivatiebrief vereist.

 • Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris. De motivatie in Alluris is bedoeld voor je SSLB’er en kunnen wij niet inzien. Daarom stuur je je motivatie na je inschrijving óók naar  K.slaats@han.nl. Aan de hand daarvan wordt bepaald of je mag deelnemen!
 • Externe studenten moeten eerst een account maken en aanmelden op kies op maat. Daarnaast mail je je motivatiebrief naar Kartini Slaats: K.Slaats@han.nl. Aan de hand daarvan wordt bepaald of je mag deelnemen! 

Toetsing van deze minor gebeurt op de volgende wijze:

 • Externe Praktijkopdracht (adviesrapport en campagne + presentatie) in trio’s
 • Inleveropdracht Consumentengedrag in trio’s
 • Individuele inleveropdracht Doelgroepenmarketing

Houd rekening met de volgende roostergegevens voor deze minor.

Theorielessen in combinatie met praktijk- en expertlessen.

Elke week ziet er anders uit. Gemiddeld zijn er 10 à 12 college-contacturen per week, daarnaast zijn er tutormomenten ingeroosterd.

Locatie: Nijmegen
Werkvormen
Theorielessen in combinatie met praktijk- en expertlessen, workshops en tutorbijeenkomsten.

 • Van Slooten et al. (2016) Basisboek Customer Journey. Noordhoff Uitgevers (9789001820589)
 • Weber, A. (2019). Consumentengedrag: de basis. Noordhoff Uitgevers BV, editie 6, ISBN 9789001899974

Studenten van de HAN kunnen zich eenvoudig aanmelden via alluris.

Inloggen alluris arrowright

Externe studenten moeten eerst een account aanmaken bij kies op maat.

Heb je nog geen account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om een account aan te maken.

Account aanmaken arrowright

Heb je al wel een account bij kies op maat? Klik dan op onderstaande button om in te loggen.

Inloggen kies op maat arrowright